Bài Tập

Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim, tính acid base trong chu kỳ và nhóm

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim, tính acid base trong chu kỳ và nhóm phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Nêu chiều hướng thay đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim, tính gốc axit của oxit và hiđroxit? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Xu hướng biến thiên bán kính nguyên tử

– Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng biến đổi tuần hoàn theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần:

Xu hướng biến thiên bán kính nguyên tử theo chu kỳ và nhóm

+ Trong một chu kỳ, nguyên tử của các nguyên tố có cùng số lớp electron. Từ trái sang phải điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần nên các electron lớp ngoài cùng sẽ bị hạt nhân hút mạnh hơn nên Bán kính nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng giảm bớt.

+ Trong một nhóm, Từ trên xuống dưới số lớp electron tăng dần nên bán kính nguyên tử có khuynh hướng được tăng lương.

II. Độ âm điện Biến thể Xu hướng

– Độ âm điện của nguyên tử Đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

– Độ âm điện của nguyên tử Các nguyên tố nhóm A có xu hướng biến đổi tuần hoàn theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần:

Xu hướng biến thiên độ âm điện theo chu kỳ và nhóm

+ Trong một chu kỳ, Khi điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng cũng tăng. Vì vậy, độ âm điện của nguyên tử yếu tố xu hướng tăng dần.

Trong một nhóm, Khi điện tích hạt nhân tăng, bán kính nguyên tử tăng nhanh, lực hút giữa hạt nhân và các electron lớp ngoài cùng giảm dần. Vì vậy, độ âm điện của nguyên tử yếu tố xu hướng giảm bớt.

III. Xu hướng thay đổi tính chất kim loại và phi kim loại

Tính kim loại là tính chất của nguyên tố mà nguyên tử dễ mất electron.

* Ví dụ: Na → Na+ + 1e

Tính phi kim là tính chất của nguyên tố mà nguyên tử dễ dàng nhận electron.

* Ví dụ: F + 1e → F

– Tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố nhóm A có xu hướng biến đổi tuần hoàn theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

Quá trình tặng electron của nguyên tử Natri và floQuá trình tặng electron của nguyên tử Natri và flo

+ Trong một chu kỳ, Khi điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng tăng. Vì vậy, Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần.

+ Trong một nhóm, Khi điện tích hạt nhân tăng thì lực hút giữa hạt nhân với các electron lớp ngoài cùng giảm dần. Vì vậy, Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần.

IV. Xu hướng biến đổi axit-bazơ của oxit và hydroxit

Trong một khoảng thời gian, với sự gia tăng điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit và hydroxit giảm tương ứng và tính axit của chúng tăng lên.

Xu hướng thay đổi gốc axit của oxit và hydroxitXu hướng biến đổi gốc axit của oxit và hiđroxit (Tính axit – bazơ của oxit và hiđroxit của các nguyên tố chu kỳ 2 và 3) tương ứng


Thông tin thêm

Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử, độ âm điện, tính kim loại, tính phi kim, tính acid base trong chu kỳ và nhóm

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

[rule_3_plain]

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

[rule_1_plain]

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

[rule_2_plain]

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

[rule_2_plain]

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

[rule_3_plain]

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#hướng #biến #đổi #bán #kính #nguyên #tử #độ #âm #điện #tính #kim #loại #tính #phi #kim #tính #acid #base #trong #chu #kỳ #và #nhóm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button