Bài Tập

Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Tinh bột và Xelulozơ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Tinh bột và Xelulozơ phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 4 trang 158 SGK Hóa học 9: Từ tinh bột, người ta sản xuất rượu etylic qua hai giai đoạn:

AC6HmườiO5 -)N → CŨ6Hthứ mười haiO6 Hiệu suất 80%.

in đậm6Hthứ mười haiO6 → CŨ2H5Hiệu suất OH 75%.

Viết phương trình theo các bước trên. Tính khối lượng ancol etylic thu được từ 1 tấn tinh bột.

Giải bài 4 trang 158 SGK Hóa học 9:

– Phương trình phản ứng hóa học:

(-C6HmườiO5-)N + n2O → nC6Hthứ mười haiO6

1 mol 1 mol

⇒ 162n tấn (-C6HmườiO5-)N tạo ra 180 triệu tấn nC6Hthứ mười haiO6

– Vì hiệu suất 80% nên khối lượng glucozơ thu được từ 1 tấn tinh bột là:

Phương trình tạo thành rượu etylic:

6Hthứ mười haiO6 → 2C2H5OH + 2CO2

1 mol 2mol

180 tấn 2,46 = 92 tấn

8/9 tấn? tấn

⇒ Theo phương án trên, từ 180 tấn C6Hthứ mười haiO6 sẽ sản xuất 2,46 = 92 tấn C2H5OH

Vậy 8/9 tấn C6Hthứ mười haiO6 sẽ tạo ra: tấn C2H5OH

– Vì hiệu suất là 75% nên khối lượng ancol etylic thu được là:

(tấn) = 340,7 (kg).


Thông tin thêm

Tính chất vật lí, tính chất hoá học của Tinh bột và Xelulozơ

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

[rule_3_plain]

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

[rule_1_plain]

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

[rule_2_plain]

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

[rule_2_plain]

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

[rule_3_plain]

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Tính #chất #vật #lí #tính #chất #hoá #học #của #Tinh #bột #và #Xelulozơ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button