Bài Tập

Tính chất hóa học của PHI KIM

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tính chất hóa học của PHI KIM phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Viết phương trình hóa học S, C, Cu, Zn với O. khí ga2. Nêu những oxit nào được tạo thành …

Bài tập 2 trang 76 sgk toán 9: Viết phương trình hóa học S, C, Cu, Zn với O. khí ga2. Cho biết những oxit nào được tạo thành. Hãy truy tìm công thức của axit hoặc bazơ tương ứng với từng oxit đó.

Lời giải bài tập 2 trang 76 sgk toán 9:

Phương trình hóa học:

a) S + O2 VÌ THẾ2

b) C + O2 → CO2

c) 2Cu + O2 → 2CuO

d) 2Zn + O2 → 2ZnO

Oxit tạo thành là một oxit axit:

VÌ THẾ2 Axit tương ứng là H2VÌ THẾ3.

CO2 Axit tương ứng là H2CO3.

hayhochoi vn

Oxit tạo thành là oxit bazơ:

CuO có tính bazơ tương ứng là Cu (OH)2.

ZnO là oxit lưỡng tính; Bazơ tương ứng là Zn (OH)2axit tương ứng: H2ZnO2


Thông tin thêm

Tính chất hóa học của PHI KIM

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

[rule_3_plain]

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

[rule_1_plain]

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

[rule_2_plain]

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

[rule_2_plain]

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

[rule_3_plain]

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Tính #chất #hóa #học #của #PHI #KIM

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button