Bài Tập

Tính biến thiên Enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành và năng lượng liên kết

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tính biến thiên Enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành và năng lượng liên kết phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vậy độ biến thiên entanpi của phản ứng trên được tính trên những giá trị nào? Làm thế nào là sự thay đổi entanpy của một phản ứng dựa trên năng lượng liên kết và entanpy được hình thành? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Xác định độ biến thiên entanpi của phản ứng dựa vào năng lượng liên kết

Phản ứng hóa học xảy ra khi có sự phá vỡ liên kết hóa học của chất ban đầu (cd) và sự hình thành liên kết hóa học của sản phẩm (sp). Sự phá vỡ liên kết cần năng lượng, sự hình thành liên kết giải phóng năng lượng.

Cho phản ứng tổng quát ở điều kiện tiêu chuẩn:

aA (g) + bB (g) → mM (g) + nN (g)

Tính entanpi của phản ứng phụ thuộc vào năng lượng liên kết (Eb) theo công thức:

rho298 = aEb(A)+bEb(B)- tôib(M)-nEb(N)

Hoặc nói chung: rho298 = Eb(cd)-Eb(sp)

Với Eb(đĩa CD); eb(sp): tổng năng lượng liên kết trong phân tử chất phản ứng và tích của phản ứng.

Bảng năng lượng liên kết của một số liên kết cộng hóa trị

Bảng năng lượng liên kết của một số liên kết cộng hóa trị

* Ví dụ: Dựa vào bảng năng lượng liên kết (ở trên) hãy tính độ biến thiên entanpi của phản ứng:

3 GIỜ2(g) + NỮ2(g) → 2NHS3(g)

Áp dụng công thức tổng quát, ta có:

rho298 = Eb(cd)-Eb(sp)

= 3.Eb(H2) + Eb(Đàn bà)2) – 2.Eb(NHỎ BÉ3)

= 3.Eb(HH) + Eb(DÀI) – 2.3.Eb(NH)

= 3,432 + 945 – 2,3,391

= -105 kJ < 0

⇒Phản ứng tỏa nhiệt

Giản đồ biểu diễn entanpi của phản ứng hóa học 10 bài 14Sơ đồ biểu diễn entanpy của 3H . sự phản ứng lại2(g) + NỮ2(g) → 2NH3(g)

* Chú ý: Sự thay đổi entanpi của phản ứng dựa trên năng lượng liên kết được áp dụng cho phản ứng trong đó tất cả các chất được liên kết cộng hóa trị ở trạng thái khí khi biết năng lượng liên kết của tất cả các chất phản ứng.

2. Xác định độ biến thiên entanpi của phản ứng dựa vào entanpi tạo thành

Cho phương trình hóa học tổng quát:

aA + bB → mM + nN

Công thức tính sự thay đổi entanpy của phản ứng dựa trên entanpy thu được như sau:

rho298 = m.Δfho298(M) + n.Δfho298(N) – a.Δfho298(A)- b.Δfho298(B)

– Công thức chung:

rho298 =fho298(sp) −fho298(ĐĨA CD)

Với fho298(sp);fho298(cd) là tổng entanpy được hình thành trong điều kiện tiêu chuẩn của sản phẩm và chất phản ứng tương ứng.

* Ví dụ 1: Gọi nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình

Vấn đề NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2Ô4(g) Răng cưa) NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2OG) khí CO2(g)
fho298(kJ/mol) 9.16 -110,50 82.05 -393,50

Tính độ biến thiên entanpi của phản ứng sau:

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ2Ô4(g) + 3CO(g) → N2O(g) + 3CO2(g)

Sử dụng công thức cho nhiệt hình thành, chúng ta có:

rho298 = fho298(KHÔNG2) + 3.∆ fho298(CO2) – fho298(Đàn bà)2Ô4) – 3. fho298(CO)

rho298 = 82,05 + 3.(-393,50) – 9,16 – 3.(-110,50)

rho298 = -776,11(kJ)

Làmrho298 < 0 phản ứng tỏa nhiệt

* Ví dụ 2: Tính toán rho298 đốt cháy hoàn toàn benzen C6h6(tôi) trong khí oxi.

6h6(tôi) + Ô2(g) 6CO2(g) + 3H2Ô(tôi)

Áp dụng công thức tính độ biến thiên Entanpi, ta có:

rho298 = 6.∆ fho298(CO2) + 3.∆ fho298(H2Ô) – fho298(C)6h6) – (15/02). fho2982)

rho298 = 6.(-393,50) + 3.(-285,84) – (+49,00) – (15/2).0

rho298 = -3267,52 kJ

Làmrho298 < 0 phản ứng tỏa nhiệt


Thông tin thêm

Tính biến thiên Enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành và năng lượng liên kết

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

[rule_3_plain]

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

[rule_1_plain]

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

[rule_2_plain]

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

[rule_2_plain]

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

[rule_3_plain]

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Tính #biến #thiên #Enthalpy #của #phản #ứng #dựa #vào #enthalpy #tạo #thành #và #năng #lượng #liên #kết

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button