Bài Tập

Thấu kính phân kỳ là gì? Tiêu điểm, Tiêu cự, Quang tâm, Trục chính của thấu kính phân kỳ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Thấu kính phân kỳ là gì? Tiêu điểm, Tiêu cự, Quang tâm, Trục chính của thấu kính phân kỳ phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vật kính phân kì là gì? Nêu đặc điểm của thấu kính phân kì? Sự không giống nhau giữa Tiêu cự, Tiêu điểm, Tâm quang học và Trục chính của thấu kính phân kỳ so với thấu kính tụ hội là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

I. Đặc điểm của thấu kính phân kì

1. Quan sát và nhận diện thấu kính phân kì, thấu kính tụ hội

* Câu C1 trang 119 SGK Vật Lý 9: Tìm hiểu cách nhận diện thấu kính tụ hội của hai loại thấu kính có trong phòng thí nghiệm

° Lời giải câu C1 trang 119 SGK Vật Lý 9:

◊ Có thể nhận diện thấu kính tụ hội trong hai loại thấu kính trong phòng thí nghiệm như sau:

– Đưa ống kính lại gần trang sách. Nếu nhìn qua thấu kính, ảnh của dòng chữ lớn hơn dòng chữ lúc ko sử dụng thấu kính thì đó là thấu kính tụ hội.

– Nhận diện thủ công bề dày của rìa so với bề dày của thấu kính. Nếu thấu kính có viền mỏng hơn thì đó là thấu kính tụ hội.

* Câu C2 trang 119 SGK Vật Lý 9: Độ dày của mép so với quang tâm của thấu kính phân kì khác thấu kính tụ hội như thế nào?

° Lời giải câu C2 trang 119 SGK Vật Lý 9:

– Thấu kính tụ hội có mép ở rìa dày hơn ở giữa (trái lại với thấu kính tụ hội).

2. Thử nghiệm

– Cách xếp đặt thí nghiệm như sau: chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt thấu kính phân kì.

* Câu C3 trang 119 SGK Vật Lý 9: Nêu đặc điểm của chùm tia ló nhưng người ta gọi thấu kính này là thấu kính phân kì?

° Lời giải câu C3 trang 119 SGK Vật Lý 9:

– Chùm tia tới song song đối với chùm tia ló là chùm phân kì nên ta gọi thấu kính đó là thấu kính phân kì.

– Tiết diện của một số thấu kính phân kì như hình (a, b, c) và kí hiệu ở hình (d) như sau:
một số thấu kính phân kỳ

II. Tiêu cự, Tiêu cự, Quang học và Trục chính của thấu kính phân kỳ

1. Trục chính của thấu kính phân kì

* Câu C4 trang 120 SGK Vật Lý 9: Quan sát lại thí nghiệm hình 44.1 SGK và cho biết trong ba tia tới trên thấu kính phân kì, tia nào đi qua thấu kính nhưng ko bị đổi hướng? Tìm kiếm để rà soát điều này?

° Lời giải câu C4 trang 120 SGK Vật Lý 9:

Tia chính giữa lúc đi qua quang tâm của thấu kính phân kì thì tiếp tương truyền thẳng. Sử dụng một thước thẳng để rà soát các dự đoán.

– Kết luận: Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính, có một tia cho phương truyền thẳng ko đổi hướng. Tia này trùng với một đường thẳng gọi là trục chính của thấu kính phân kì.

2. Quang tâm của thấu kính phân kỳ

– Trục chính của thấu kính phân kì đi qua một điểm O trong thấu kính nhưng mọi tia sáng đều truyền thẳng qua, ko đổi hướng. Điểm O được gọi là quang tâm của thấu kính.

3. Tiêu điểm của thấu kính phân kỳ

* Câu C5 trang 120 SGK Vật Lý 9: Quan sát lại thí nghiệm hình 44.1 SGK và dự đoán xem nếu kéo dài các tia sẽ gặp nhau tại một điểm hay ko? Tìm cách rà soát lại dự đoán đó.

° Lời giải câu C5 trang 120 SGK Vật Lý 9:

– Nếu chùm tia ló ra ở thấu kính phân kì thì chúng sẽ gặp nhau tại một điểm trên trục chính, cùng phía với chùm tia tới. Sử dụng một thước thẳng để rà soát các dự đoán.

Kết luận:

– Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì đối với các tia sáng kéo dài cắt nhau tại điểm F trên trục chính. Điểm đó được gọi là tiêu điểm của thấu kính phân kì và nằm cùng phía với chùm tia tới.

– Mỗi thấu kính phân kì có hai tiêu điểm F và F ‘nằm về hai phía của thấu kính, cách đều quang tâm O.

Đường đi của 3 tia sáng đặc thù:

– Tia đi qua quang tâm O cho tia sáng truyền thẳng.

– Một tia tới song song với trục chính cho một tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm F.

– Tia tới đối với tiêu điểm F ‘thì tia tới song song với trục chính.

* Câu C6 trang 120 SGK Vật Lý 9: Hãy trình diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình 44.3.hình 44.3 câu c6 trang 120 SGK Vật Lý 9

° Lời giải câu C6 trang 120 SGK Vật Lý 9:

– Được hiển thị như hình dưới đây:
hình 44.3a câu c6 trang 120 SGK Vật Lý 9

4. Tiêu cự của thấu kính phân kỳ

– Tiêu cự f của thấu kính phân kì là khoảng cách từ quang tâm O tới mỗi tiêu điểm OF = OF ‘= f.

III. Bài tập về thấu kính phân kì

* Câu C7 trang 121 SGK Vật Lý 9: Hình 44.5 SGK vẽ thấu kính phân kì, quang tâm O, trục chính A, hai tiêu điểm F và F ’, các tia tới 1, 2. Vẽ tia ló của các tia tới này.

hình 44.5 câu c7 trang 121 SGK Vật Lý 9

° Lời giải câu C7 trang 121 SGK Vật Lý 9:

– Được hiển thị như hình dưới đây:hình 44.5a lời giải câu c7 trang 121 SGK Vật Lý 9◊ Đường truyền của hai tia sáng như hình 44.5a.

– Tia tới (1) là tia đi song song với trục chính nên cho tia ló qua tiêu điểm F.

– Tia tới (2) là tia đi qua tâm O nên tia nhìn thấy đi thẳng.

* Câu C8 trang 121 SGK Vật Lý 9: Tôi có một cặp kính trong tay. Làm thế nào để biết một kính là thấu kính tụ hội hay thấu kính phân kì?

° Lời giải câu C8 trang 121 SGK Vật Lý 9:

– Vì mắt cận thị là thấu kính phân kì nên dùng tay để nhận diện mép thấu kính này có dày hơn mép giữa hay ko.

* Câu C9 trang 121 SGK Vật Lý 9: Trả lời câu hỏi đã nêu trong phần mở đầu, cụ thể là câu hỏi sau: Sự không giống nhau giữa thấu kính phân kì và thấu kính tụ hội?

° Lời giải câu C9 trang 121 SGK Vật Lý 9:

◊ Thấu kính phân kì có đặc điểm ngược với thấu kính tụ hội.

Phần rìa của thấu kính phân kỳ dày hơn phần giữa.

Chùm sáng tới song song với trục chính của thấu kính phân kì, làm cho chùm tia ló ra phân kì.

– Lúc thấu kính phân kì lại gần dòng chữ trên trang sách, nhìn qua thấu kính, ta thấy ảnh của dòng chữ nhỏ hơn so với lúc nhìn thẳng vào nó.


Thông tin thêm

Thấu kính phân kỳ là gì? Tiêu điểm, Tiêu cự, Quang tâm, Trục chính của thấu kính phân kỳ

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

[rule_3_plain]

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

[rule_1_plain]

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

[rule_2_plain]

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

[rule_2_plain]

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

[rule_3_plain]

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Thấu #kính #phân #kỳ #là #gì #Tiêu #điểm #Tiêu #cự #Quang #tâm #Trục #chính #của #thấu #kính #phân #kỳ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button