Hỏi Đáp

Định Nghĩa, Tính Chất Hai Tam Giác Đồng Dạng Là Gì, Thế Nào Là 2 Tam Giác Đồng Dạng

Tam giác đồng dạng là gì? Cách chứng minh tam giác đồng dạng như nào? Lý thuyết, bài tập và cách giải các dạng toán về hai tam giác đồng dạng? Trong phạm vi bài viết dưới đây, cùng ecogreengiapnhi.net tìm hiểu về chủ đề trên nhé!

Lý thuyết hai tam giác cùng đồng dạng

Định nghĩa hai tam giác đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng là gì? “Đồng dạng” là từ Hán Việt và vốn có nghĩa là giống nhau. Hai tam giác đồng dạng với nhau khi chúng có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ.

Đang xem: Tam giác đồng dạng là gì

Tam giác ABC và tam giác A’B’C’ được gọi là đồng dạng với nhau nếu: (hat{A}=hat{A’}; hat{B}=hat{B’};hat{C}=hat{C’})

và (frac{A’B’}{AB}=frac{B’C’}{BC}=frac{A’C’}{AC})

Kí hiệu hai tam giác đồng dạng: (igtriangleup ABC sim igtriangleup A’B’C’)

Tỉ số: (frac{A’B’}{AB}=frac{B’C’}{BC}=frac{A’C’}{AC}=k) được gọi là tỉ số đồng dạng.

*

Các trường hợp đồng dạng của tam giác thường

Trường hợp 1: Ba cạnh tương ứng tỉ lệ nhau (c – c – c).

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

(frac{AB}{DE}=frac{AC}{DF}=frac{BC}{EF})

Suy ra: (igtriangleup ABC sim igtriangleup DEF) (c – c – c)

Trường hợp 2: Hai cạnh tương ứng tỉ lệ nhau – góc xen giữa hai cạnh bằng nhau (c – g – c).

Xem thêm: Top 10 Kem Dưỡng Da Ban Đêm Giá Bình Dân Bạn Không Nên Bỏ Qua

Xét hai tam giác ABC và DEF, ta có:

(frac{AB}{DE}=frac{AC}{DF})

(hat{A}=hat{D})

Suy ra: (igtriangleup ABC sim igtriangleup DEF) (c – g – c)

Trường hợp 3: Hai góc tương ứng bằng nhau (g – g)

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

(hat{A}=hat{D})

(hat{B}=hat{E})

Suy ra: (igtriangleup ABC sim igtriangleup DEF) (g – g)

*

Các định lý đồng dạng của tam giác vuông

Định lý 1: Cạnh huyền – Cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Định lý 2: Hai cạnh góc vuông

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Định lý 3: Góc của hai tam giác vuông

Nếu góc nhọn của tam giác vuông này bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Xem thêm: Sự Thật Về Bảo Hiểm Cathay Life Lừa Đảo Khách Hàng Có Phải Là Sự Thật!

Cách chứng minh hai tam giác đồng dạng

Chứng minh hai tam giác đồng dạng – Hệ thức

Bài toán: Cho (igtriangleup ABC (AB

a) (igtriangleup ADB sim igtriangleup CDI)b) (frac{AD}{AC}=frac{AB}{AI})c) AD2 = AB.AC – BD.DC

Cách giải:

*

a) Xét (igtriangleup ADB) và (igtriangleup CDI) , ta có:

(widehat{BCx}=widehat{BAD}) (gt)

(widehat{D_{1}}=widehat{D_{2}}) (đối đỉnh)

Suy ra:  (igtriangleup ADB sim igtriangleup CDI)

b) Xét (igtriangleup ABD) và (igtriangleup AIC) , ta có :

(widehat{B}=widehat{I}) ((igtriangleup ADB sim igtriangleup CDI))

(widehat{A_{1}}=widehat{A_{2}})(AD là phân giác)

Suy ra (igtriangleup ABDsim igtriangleup AIC)

Suy ra (frac{AD}{AC}=frac{AB}{AI}), suy ra AD.AI = AB.AC (1)

c) Có (frac{AD}{CD}=frac{BD}{BI}) (igtriangleup ADB sim igtriangleup CDI)

Suy ra: AD.DI = BD.CD (2)

từ (1) và (2) :

Suy ra: AB.AC – BD.CD = AD.AI – AD.DI = AD(AI – DI ) = AD.AD = AD2

Chứng minh hai tam giác đồng dạng – Định lí Talet và Hai đường thẳng song song

Bài toán:

Cho tam giác ABC nhọn, đường cao BD và CE. Kẻ các đường cao DF và EG của tam giác ADE. Chứng minh:

a) (igtriangleup ADB sim igtriangleup AEG)b) AD.AE = AB.AG = AC.AFc) FG // BC

Cách giải:

*

a) Xét tam giác ABD và AEG, ta có :

BD AC (BD là đường cao)

EG AC (EG là đường cao)

Suy ra: BD // EG

Suy ra:  (igtriangleup ADB sim igtriangleup AEG)

b) Từ a) Suy ra(frac{AB}{AE}=frac{AD}{AG})

(Rightarrow) AD.AE = AB.AG (1)

CM tương tự, ta được : AD.AE = AC.AF (2)

Từ (1) và (2) suy ra :

AD.AE = AB.AG = AC.AF

c) Xét tam giác ABC, ta có :

AB.AG = AC.AF (cmb) suy ra: (frac{AB}{AF}=frac{AC}{AG})

Suy ra: FG // BC (định lí Talet đảo)

Chứng minh hai tam giác đồng dạng – góc tương ứng bằng nhau

Bài toán: Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh:

a) Tam giác HBE và tam giác HCE đồng dạng.b) (igtriangleup HEDsim igtriangleup HBC)

và (widehat{HDE}=widehat{HAE})

Cách giải:

*

a) Xét tam giác HBE và tam giác HCD, ta có :

(widehat{BEH}=widehat{CDH}=90^{circ}) (gt)

(widehat{H_{1}}=widehat{H_{2}}) (đối đỉnh)

Suy ra: (igtriangleup HBEsim igtriangleup HCD) (g – g)

b) Xét tam giác HED và HBC, ta có :

(frac{HE}{HD}=frac{HD}{HC}) ((igtriangleup HBEsim igtriangleup HCD))

Suy ra: (frac{HE}{HD}=frac{HD}{HC})

(widehat{EHD}=widehat{CHB})(đối đỉnh)

Suy ra (igtriangleup HEDsim igtriangleup HBC)(c – g – c)

Suy ra: (widehat{D_{1}}=widehat{C_{1}})(1)

mà còn có: đường cao BD và CE cắt nhau tại H (gt)

Do đó H là trực tâm, suy ra (AHperp BC) tại M.

Suy ra(widehat{A_{1}}+widehat{ABC}=90^{circ})

Mặt khác : (widehat{C_{1}}+widehat{ABC}=90^{circ})

Suy ra: (widehat{A_{1}}=widehat{C_{1}}) (2)

Từ (1) và (2) => (widehat{A_{1}}=widehat{D_{1}})

hay: (widehat{HDE}=widehat{HAE})

Trên đây là tổng hợp những kiến thức về chủ đề hai tam giác đồng dạng. Hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình học tập. Chúc bạn luôn học tốt!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button