Tài Chính

Tài Sản Có Của Ngân Hàng – Bài 7: Ngân Hàng Thương Mại

Giá trị ròng là giá trị tài sản trừ đi số tiền nợ (nợ phải trả). Bảng cân đối kế toán của ngân hàng hoạt động theo cùng một cách. Giá trị ròng của ngân hàng còn được gọi là vốn ngân hàng. Một ngân hàng có các tài sản như tiền mặt được giữ trong kho của mình và các khoản tiền mà ngân hàng đó giữ tại ngân hàng Dự trữ Liên bang (gọi là “dự trữ”), các khoản cho vay khách hàng và trái phiếu. Vậy tài sản của ngân hàng bao gồm những gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung liên quan đến: ” Tài sản có của ngân hàng là gì? Quản trị tài sản có cảu ngân hàng thương mại”

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Tài sản có của ngân hàng là gì?

– Tài sản có của ngân hàng (Bank assets) là việc ngân hàng sử dụng nguồn vốn được huy động để tạo lập các tài sản mang lại thu nhập cho ngân hàng. Về bản chất, tài sản có của ngân hàng là việc ngân hàng sử dụng vốn vào các tài sản khác nhằm lợi ích thu lại lãi suất, tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.

Đang xem: Tài sản có của ngân hàng

– Đối với ngân hàng, tài sản là các công cụ tài chính mà ngân hàng đang nắm giữ (dự trữ của ngân hàng) hoặc các công cụ mà các bên khác nợ ngân hàng – chẳng hạn như các khoản cho vay của ngân hàng và chứng khoán của chính phủ Hoa Kỳ, chẳng hạn như trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ được mua bởi ngân hàng. Nợ phải trả là những gì ngân hàng nợ người khác. Cụ thể, ngân hàng nợ bất kỳ khoản tiền gửi nào được thực hiện trong ngân hàng cho những người đã thực hiện chúng. Giá trị ròng, hay vốn chủ sở hữu, của ngân hàng là tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. Giá trị ròng được tính vào bên nợ phải trả để có số dư tài khoản T. Đối với một doanh nghiệp lành mạnh, giá trị ròng sẽ dương. Đối với một công ty phá sản, giá trị ròng sẽ là số âm. Trong cả hai trường hợp, trên tài khoản T của ngân hàng, tài sản sẽ luôn bằng nhau giữa nợ phải trả cộng với giá trị ròng.

– Khi khách hàng của ngân hàng gửi tiền vào tài khoản séc, tài khoản tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi, ngân hàng sẽ coi những khoản tiền gửi này là nợ phải trả. Sau cùng, ngân hàng nợ khách hàng của mình những khoản tiền gửi này và có nghĩa vụ trả lại tiền khi khách hàng muốn rút tiền. Giả sử một gia đình vay thế chấp 30 năm để mua nhà, có nghĩa là người đi vay sẽ trả khoản vay trong 30 năm tới. Khoản vay này rõ ràng là một tài sản theo quan điểm của ngân hàng, bởi vì người đi vay có nghĩa vụ pháp lý thanh toán cho ngân hàng theo thời gian.

– Thị trường mà các khoản cho vay được thực hiện cho người đi vay được gọi là thị trường cho vay sơ cấp, trong khi thị trường mà các khoản vay này được mua và bán bởi các tổ chức tài chính là thị trường cho vay thứ cấp. Một yếu tố chính ảnh hưởng đến những gì các tổ chức tài chính sẵn sàng trả cho một khoản vay, khi họ mua nó trên thị trường cho vay thứ cấp, là mức độ rủi ro được nhận thức của khoản vay: nghĩa là, dựa trên các đặc điểm của người đi vay, chẳng hạn như mức thu nhập và liệu nền kinh tế địa phương đang hoạt động mạnh, tỷ trọng các khoản vay loại này sẽ được hoàn trả? Rủi ro mà một khoản vay không được hoàn trả càng lớn, thì bất kỳ tổ chức tài chính nào cũng phải trả ít hơn để có được khoản vay đó.

– Một yếu tố quan trọng khác là so sánh lãi suất của khoản vay ban đầu với lãi suất hiện tại trong nền kinh tế. Nếu khoản vay ban đầu được thực hiện vào một thời điểm nào đó trong quá khứ yêu cầu người vay phải trả một mức lãi suất thấp, nhưng lãi suất hiện tại tương đối cao, thì một tổ chức tài chính sẽ trả ít hơn để có được khoản vay. Ngược lại, nếu khoản vay ban đầu yêu cầu người vay phải trả lãi suất cao, trong khi lãi suất hiện tại tương đối thấp, thì một tổ chức tài chính sẽ trả nhiều hơn để có được khoản vay. Đối với Ngân hàng An toàn và Bảo mật trong ví dụ này, tổng giá trị các khoản cho vay của ngân hàng nếu chúng được bán cho các tổ chức tài chính khác trên thị trường thứ cấp.

– Loại tài sản ngân hàng thứ hai là chứng khoán Kho bạc, là một cơ chế vay vốn phổ biến được sử dụng bởi chính phủ liên bang. Chứng khoán kho bạc bao gồm tín phiếu ngắn hạn, kỳ phiếu trung hạn và trái phiếu dài hạn. Một ngân hàng lấy một số tiền mà họ đã nhận được trong các khoản tiền gửi và sử dụng số tiền đó để mua trái phiếu – thường là trái phiếu do chính phủ Hoa Kỳ phát hành. Trái phiếu chính phủ có rủi ro thấp vì chính phủ hầu như chắc chắn sẽ thanh toán hết trái phiếu, mặc dù với lãi suất thấp. Các trái phiếu này là một tài sản đối với ngân hàng giống như cách mà các khoản cho vay là một tài sản: Ngân hàng sẽ nhận được một dòng thanh toán trong tương lai.

– Mục cuối cùng của tài sản là dự trữ, là tiền mà ngân hàng giữ và không được cho vay hoặc đầu tư vào trái phiếu – và do đó không dẫn đến việc trả lãi. Cục Dự trữ Liên bang yêu cầu các ngân hàng giữ một tỷ lệ nhất định tiền của người gửi tiền ở dạng “dự trữ”, có nghĩa là trong kho riêng của các ngân hàng hoặc dưới dạng tiền gửi được giữ tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Đây được gọi là yêu cầu dự trữ. (Sau này, khi bạn tìm hiểu thêm về chính sách tiền tệ, bạn sẽ thấy rằng mức dự trữ bắt buộc này là một công cụ chính sách mà các chính phủ phải tác động đến hành vi của ngân hàng.) Ngoài ra, các ngân hàng cũng có thể muốn giữ một lượng dự trữ nhất định trong tay. vượt quá những gì được yêu cầu.

– Giá trị ròng của một ngân hàng được định nghĩa bằng tổng tài sản của ngân hàng trừ đi tổng nợ phải trả. Đối với một ngân hàng lành mạnh về tài chính, giá trị ròng sẽ dương. Nếu một ngân hàng có giá trị ròng âm và người gửi tiền đã cố gắng rút tiền của họ, thì ngân hàng đó sẽ không thể chuyển tiền của họ cho tất cả những người gửi tiền.

Xem thêm: ” Giấy Thấm Dầu Tốt Nhất Thị Trường Hiện Nay, Giấy Thấm Dầu Giá Tốt Tháng 7, 2021

2. Quản trị tài sản có của ngân hàng thương mại?

– Một ngân hàng hoạt động tốt sẽ cho rằng một tỷ lệ nhỏ người đi vay sẽ không trả nợ đúng hạn hoặc hoàn toàn không trả nợ đúng hạn và đưa những khoản thanh toán còn thiếu này vào kế hoạch của ngân hàng. Hãy nhớ rằng, việc tính toán chi phí của các ngân hàng hàng năm bao gồm một yếu tố đối với các khoản cho vay không được hoàn trả và giá trị các khoản vay của ngân hàng trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng đó giả định một mức độ rủi ro nhất định vì một số khoản vay sẽ không được hoàn trả. Ngay cả khi một ngân hàng dự kiến ​​một số lần vỡ nợ nhất định, thì ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng nếu số lần vỡ nợ lớn hơn nhiều so với dự kiến, như có thể xảy ra trong thời kỳ suy thoái. Ví dụ: nếu Ngân hàng An toàn và Bảo mật.

– Rủi ro vỡ nợ cao bất ngờ có thể gây khó khăn đặc biệt cho ngân hàng vì các khoản nợ của ngân hàng, cụ thể là tiền gửi của khách hàng, có thể được rút nhanh chóng, nhưng nhiều tài sản của ngân hàng như các khoản vay và trái phiếu sẽ chỉ được hoàn trả trong nhiều năm hoặc thậm chí hàng chục năm. Sự không khớp về thời gian tài sản-trách nhiệm pháp lý này – các khoản nợ của ngân hàng có thể được rút ra trong thời gian ngắn hạn trong khi tài sản của ngân hàng đó được hoàn trả trong thời gian dài – có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho ngân hàng. Ví dụ, hãy tưởng tượng một ngân hàng đã cho vay một số tiền đáng kể với một mức lãi suất nhất định, nhưng sau đó lãi suất lại tăng lên đáng kể. Ngân hàng có thể rơi vào tình trạng bấp bênh.

– Nếu nó không tăng lãi suất mà nó trả cho người gửi tiền, thì tiền gửi sẽ chảy sang các tổ chức khác cung cấp lãi suất cao hơn hiện đang phổ biến. Tuy nhiên, nếu ngân hàng tăng lãi suất mà ngân hàng trả cho người gửi tiền, nó có thể dẫn đến tình trạng trả cho người gửi tiền một mức lãi suất cao hơn mức mà ngân hàng thu được từ các khoản cho vay trước đây với lãi suất thấp hơn. Rõ ràng, ngân hàng không thể tồn tại trong dài hạn nếu họ đang trả lãi cho người gửi tiền nhiều hơn lãi suất họ nhận được từ người đi vay.

– Một chiến lược là ngân hàng phải đa dạng hóa các khoản cho vay của mình, nghĩa là cho nhiều đối tượng khách hàng vay. Ví dụ: giả sử một ngân hàng chuyên cho vay đối với một thị trường thích hợp — giả sử, dành một tỷ lệ cao các khoản cho vay của mình cho các công ty xây dựng xây dựng văn phòng tại một khu vực trung tâm thành phố. Nếu một khu vực đó bị suy thoái kinh tế bất ngờ, ngân hàng sẽ bị thiệt hại lớn. Tuy nhiên, nếu một ngân hàng cho vay cả người tiêu dùng đang mua nhà và ô tô cũng như cho một loạt các công ty trong nhiều ngành và khu vực địa lý, thì ngân hàng sẽ ít chịu rủi ro hơn. Khi một ngân hàng đa dạng hóa các khoản cho vay của mình, những người đi vay có số lượng nợ lớn bất ngờ sẽ có xu hướng được cân bằng, theo một cơ hội ngẫu nhiên, bởi những người đi vay khác có số lần vỡ nợ thấp bất ngờ. Do đó, đa dạng hóa các khoản cho vay có thể giúp các ngân hàng giữ được giá trị ròng dương. Tuy nhiên, nếu một cuộc suy thoái xảy ra trên diện rộng liên quan đến nhiều ngành và khu vực địa lý, thì đa dạng hóa sẽ không giúp ích được gì.

– Cùng với việc đa dạng hóa các khoản cho vay của mình, các ngân hàng còn có một số chiến lược khác để giảm rủi ro do một số lượng lớn các khoản nợ không trả được nợ. Ví dụ, các ngân hàng có thể bán một số khoản cho vay mà họ thực hiện trên thị trường cho vay thứ cấp, như đã mô tả trước đó, và thay vào đó, nắm giữ một phần tài sản lớn hơn dưới dạng trái phiếu chính phủ hoặc dự trữ. Tuy nhiên, trong một cuộc suy thoái kéo dài, hầu hết các ngân hàng sẽ thấy giá trị ròng của họ giảm sút vì tỷ lệ các khoản vay cao hơn sẽ không được hoàn trả trong thời điểm kinh tế khó khăn.

– Tiền và ngân hàng là những phát minh xã hội kỳ diệu giúp nền kinh tế hiện đại vận hành. So với phương thức thay thế hàng đổi hàng, tiền tệ làm cho việc trao đổi trên thị trường trên thị trường hàng hóa, lao động và tài chính trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngân hàng tạo ra tiền vẫn hiệu quả hơn trong việc tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa và thị trường lao động. Hơn nữa, quá trình ngân hàng cho vay trên thị trường vốn tài chính gắn bó mật thiết với việc tạo ra tiền.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tra Cứu Hợp Đồng Vpbank, Tra Cứu Tài Khoản Vay Ngân Hàng Vpbank

– Tuy nhiên, những lợi ích kinh tế bất thường có thể có được thông qua tiền tệ và ngân hàng cũng cho thấy một số nguy cơ tương ứng có thể xảy ra. Nếu các ngân hàng hoạt động không tốt, nó sẽ làm suy giảm sự thuận tiện và an toàn của các giao dịch trong toàn nền kinh tế. Nếu các ngân hàng đang gặp căng thẳng về tài chính, do giá trị tài sản của họ sụt giảm trên diện rộng, thì các khoản vay có thể trở nên ít khả dụng hơn, điều này có thể giáng một đòn mạnh vào các lĩnh vực của nền kinh tế phụ thuộc vào tiền đi vay như đầu tư kinh doanh, xây dựng nhà cửa, và sản xuất ô tô.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button