Cẩm Nang

Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các kiến thức cẩm nang khác tại đây => Cẩm Nang

Phần soạn kiến ​​thức Ngữ văn trang 27 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 Cảnh Kiều sẽ cung cấp những kiến ​​thức về đoạn thơ có yếu tố tự sự, miêu tả và cách sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn. , dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp các em dễ dàng soạn bài và nắm vững nội dung bài học.

Kiến thức ngữ pháp trang 27

I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn kiến ​​thức Ngữ văn trang 27)

Để chuẩn bị tốt nhất kiến ​​thức Ngữ văn 6 tập 2 trang 27 cái diều em cần đáp ứng các yêu cầu sau:

– Nhận biết những đặc điểm về hình thức (vần, nhịp, tu từ, các yếu tố tự sự và miêu tả,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của đoạn thơ sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.

– Nhận diện và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ.

– Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.

– Bước đầu biết cách trình bày ý kiến ​​về một vấn đề.

– Xúc động trước những việc làm và tình cảm cao cả; trân trọng những suy nghĩ và hành động dũng cảm; Hãy yêu bản thân và tin vào giá trị của chính mình.

II, KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

+ Thế nào là thơ có yếu tố tự sự và miêu tả?

– Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả là thơ mà người viết thường kể lại sự việc, miêu tả sự vật; qua đó bày tỏ tình cảm, thái độ của mình.

+ Khái niệm tu từ hoán dụ

Hoán dụ là một biện pháp tu từ gọi tên một sự vật hoặc hiện tượng bằng tên của một sự vật hoặc hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó.

+ Tác dụng của việc sử dụng hoán dụ?

– Biện pháp tu từ ẩn dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm của cách diễn đạt.

+ Nêu các kiểu hoán dụ phổ biến? Cho ví dụ minh họa?

Câu trả lời:

– Trong tiếng Việt có 4 hoán dụ chính đó là:

Đầu tiên . Hoán dụ: “Lấy bộ phận để chỉ cái toàn thể” là cách hoán dụ nói về một bộ phận trên cơ thể người hoặc động vật để chỉ một hành động nào đó.

VD:

“Tay ta làm nên tất cả

Sức người dồn vào gạo.”

Tay: là một bộ phận trên cơ thể con người.

=> Đôi bàn tay là tài sản, là công cụ gắn liền với người lao động, người lao động muốn có kết quả thì cần phải lao động bằng chính sức lực và đôi tay của mình.

2 . Ẩn dụ: “Lấy vật chứa để chỉ đối tượng được chứa”: Một hoán dụ sử dụng vật chứa lớn hơn để chỉ vật chứa nhỏ hơn.

VD:

“Ngày Huế đổ máu

Chú Hà Nội đã về

Tình cờ chú

Gặp Hàng Bè.”

  • Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là từ, vật lớn chứa vật nhỏ.

Chú và cháu gái sống ở Huế và Hà Nội gặp nhau ở Hàng Bè: Hàng Bè là một con phố ở Hà Nội, nó là một cái thùng chứa máu nhắc nhở chúng ta về chiến tranh.

3 . Hoán dụ: “Dùng dấu chỉ sự vật để chỉ sự vật”

VD:

“Những chiến sĩ áo trắng đi đầu trong cuộc chiến chống Covid-19”

  • Màu áo trắng là màu của y tá, bác sĩ. Đó là dấu hiệu để chỉ cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế.

4. Hoán dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Là kiểu hoán dụ dùng từ đơn, từ riêng để chỉ cái chung, cái trừu tượng.

VD:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người.”

  • Cái cụ thể là 10 năm trồng cây ẩn dụ cho cái trừu tượng là trăm năm trồng người. Trồng người tức là nuôi nấng, giáo dục con người.

Thông tin cần xem thêm về Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Hình Ảnh về Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Video về Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Wiki về Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều -

Phần soạn kiến ​​thức Ngữ văn trang 27 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 Cảnh Kiều sẽ cung cấp những kiến ​​thức về đoạn thơ có yếu tố tự sự, miêu tả và cách sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn. , dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp các em dễ dàng soạn bài và nắm vững nội dung bài học.

Kiến thức ngữ pháp trang 27

I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn kiến ​​thức Ngữ văn trang 27)

Để chuẩn bị tốt nhất kiến ​​thức Ngữ văn 6 tập 2 trang 27 cái diều em cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Nhận biết những đặc điểm về hình thức (vần, nhịp, tu từ, các yếu tố tự sự và miêu tả,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của đoạn thơ sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.

- Nhận diện và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ.

– Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.

– Bước đầu biết cách trình bày ý kiến ​​về một vấn đề.

– Xúc động trước những việc làm và tình cảm cao cả; trân trọng những suy nghĩ và hành động dũng cảm; Hãy yêu bản thân và tin vào giá trị của chính mình.

II, KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

+ Thế nào là thơ có yếu tố tự sự và miêu tả?

- Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả là thơ mà người viết thường kể lại sự việc, miêu tả sự vật; qua đó bày tỏ tình cảm, thái độ của mình.

+ Khái niệm tu từ hoán dụ

Hoán dụ là một biện pháp tu từ gọi tên một sự vật hoặc hiện tượng bằng tên của một sự vật hoặc hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó.

+ Tác dụng của việc sử dụng hoán dụ?

- Biện pháp tu từ ẩn dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm của cách diễn đạt.

+ Nêu các kiểu hoán dụ phổ biến? Cho ví dụ minh họa?

Câu trả lời:

– Trong tiếng Việt có 4 hoán dụ chính đó là:

Đầu tiên . Hoán dụ: “Lấy bộ phận để chỉ cái toàn thể” là cách hoán dụ nói về một bộ phận trên cơ thể người hoặc động vật để chỉ một hành động nào đó.

VD:

“Tay ta làm nên tất cả

Sức người dồn vào gạo."

Tay: là một bộ phận trên cơ thể con người.

=> Đôi bàn tay là tài sản, là công cụ gắn liền với người lao động, người lao động muốn có kết quả thì cần phải lao động bằng chính sức lực và đôi tay của mình.

2 . Ẩn dụ: "Lấy vật chứa để chỉ đối tượng được chứa": Một hoán dụ sử dụng vật chứa lớn hơn để chỉ vật chứa nhỏ hơn.

VD:

“Ngày Huế đổ máu

Chú Hà Nội đã về

Tình cờ chú

Gặp Hàng Bè.”

  • Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là từ, vật lớn chứa vật nhỏ.

Chú và cháu gái sống ở Huế và Hà Nội gặp nhau ở Hàng Bè: Hàng Bè là một con phố ở Hà Nội, nó là một cái thùng chứa máu nhắc nhở chúng ta về chiến tranh.

3 . Hoán dụ: “Dùng dấu chỉ sự vật để chỉ sự vật”

VD:

“Những chiến sĩ áo trắng đi đầu trong cuộc chiến chống Covid-19”

  • Màu áo trắng là màu của y tá, bác sĩ. Đó là dấu hiệu để chỉ cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế.

4. Hoán dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Là kiểu hoán dụ dùng từ đơn, từ riêng để chỉ cái chung, cái trừu tượng.

VD:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người.”

  • Cái cụ thể là 10 năm trồng cây ẩn dụ cho cái trừu tượng là trăm năm trồng người. Trồng người tức là nuôi nấng, giáo dục con người.

Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

[rule_3_plain]

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Bài soạn Kiến thức ngữ văn trang 27 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ Cánh Diều sẽ cung cấp kiến thức về thơ có yếu tố tự sự, miêu tả và cách sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp các em dễ dàng soạn bài và nắm vững nội dung bài học.

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Kiến thức ngữ văn trang 27 I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn Kiến thức ngữ văn trang 27) Để soạn bài Kiến thức Ngữ văn 6 tập 2 trang 27 bộ Cánh Diều tốt nhất, em cần đạt được các yêu cầu sau: – Nhận biết được những đặc điểm hình thức (vần, nhịp, biện pháp tu từ, yếu tố tự sự và miêu tả,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của thơ có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.– Nhận biết và chỉ ra được tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ.– Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.– Bước đầu biết trình bày ý kiến về một vấn đề.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Biết xúc động trước những việc làm và tình cảm cao đẹp; trân trọng những suy nghĩ, hành động dũng cảm; yêu quý bản thân và tự tin vào những giá trị của bản thân. II, KIẾN THỨC NGỮ VĂN + Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả là gì? – Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và miêu tả sự vật; qua đó, thể hiện tình cảm, thái độ của mình. + Khái niệm Biện pháp tu từ hoán dụ – Hoán dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó + Sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ có tác dụng gì? – Biện pháp tu từ hoán dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. + Các kiểu hoán dụ thường gặp là gì? Cho ví dụ minh họa? Trả lời:– Có 4 phép hoán dụ chính trong Tiếng Việt đó là:1 . Phép hoán dụ: “Lấy cái bộ phận chỉ cái toàn thể” Là cách hoán dụ nói về một bộ phận trên cơ thể người, động vật để liên tưởng đến một hành động nào đó.VD:“Bàn tay ta làm nên tất cảCó sức người sỏi đá cũng thành cơm.”Bàn tay: là một bộ phận trên cơ thể người.= > Bàn tay là tài sản là công cụ nó liên tưởng đến người lao động, nói đến toàn thể người lao động muốn có thành quả thì cần làm việc bằng chính sức lực và đôi tay của mình.2 . Phép hoán dụ: “Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng”: Là cách hoán dụ sử dụng những vật chứa đựng hơn để chỉ vật bị chứa nhỏ hơn.VD:“Ngày Huế đổ máuChú Hà Nội vềTình cờ chú cháuGặp nhau Hàng Bè.”Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là những từ, những vật lớn hơn bao hàm chứa đựng những vật nhỏ hơn.Chú – cháu là những người sống ở Huế và Hà nội gặp nhau ở Hàng Bè : Hàng Bè là con phố thuộc Hà Nội nó là vật bị chứa đựng còn đổ máu làm chúng ta liên tưởng đến chiến tranh.3 . Phép hoán dụ: “Lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật”VD:“Những chiến sĩ áo trắng đi đầu trên mặt trận phòng chống dịch Covid”Áo trắng là màu áo của các y tá, bác sĩ. Nó là dấu hiệu để chỉ các cán bộ nhân viên làm trong lĩnh vực y tế.4. Phép hoán dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Là kiểu hoán dụ sử dụng các từ ngữ đơn lẻ, cái riêng để liên tưởng đến cái chung, cái trừu tượng.VD:“Vì lợi ích mười năm trồng cây,Vì lợi ích trăm năm trồng người.”Cái cụ thể là 10 năm trồng cây hoán dụ cho cái trừu tượng đó là trăm năm trồng người. Trồng người tức là nuôi dạy, giáo dục con người.

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Kiến thức ngữ văn trang 27 I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn Kiến thức ngữ văn trang 27) Để soạn bài Kiến thức Ngữ văn 6 tập 2 trang 27 bộ Cánh Diều tốt nhất, em cần đạt được các yêu cầu sau: – Nhận biết được những đặc điểm hình thức (vần, nhịp, biện pháp tu từ, yếu tố tự sự và miêu tả,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của thơ có sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả.– Nhận biết và chỉ ra được tác dụng của biện pháp tu từ hoán dụ.– Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.– Bước đầu biết trình bày ý kiến về một vấn đề.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
– Biết xúc động trước những việc làm và tình cảm cao đẹp; trân trọng những suy nghĩ, hành động dũng cảm; yêu quý bản thân và tự tin vào những giá trị của bản thân. II, KIẾN THỨC NGỮ VĂN + Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả là gì? – Thơ có yếu tố tự sự, miêu tả là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và miêu tả sự vật; qua đó, thể hiện tình cảm, thái độ của mình. + Khái niệm Biện pháp tu từ hoán dụ – Hoán dụ là biện pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nó + Sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ có tác dụng gì? – Biện pháp tu từ hoán dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. + Các kiểu hoán dụ thường gặp là gì? Cho ví dụ minh họa? Trả lời:– Có 4 phép hoán dụ chính trong Tiếng Việt đó là:1 . Phép hoán dụ: “Lấy cái bộ phận chỉ cái toàn thể” Là cách hoán dụ nói về một bộ phận trên cơ thể người, động vật để liên tưởng đến một hành động nào đó.VD:“Bàn tay ta làm nên tất cảCó sức người sỏi đá cũng thành cơm.”Bàn tay: là một bộ phận trên cơ thể người.= > Bàn tay là tài sản là công cụ nó liên tưởng đến người lao động, nói đến toàn thể người lao động muốn có thành quả thì cần làm việc bằng chính sức lực và đôi tay của mình.2 . Phép hoán dụ: “Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng”: Là cách hoán dụ sử dụng những vật chứa đựng hơn để chỉ vật bị chứa nhỏ hơn.VD:“Ngày Huế đổ máuChú Hà Nội vềTình cờ chú cháuGặp nhau Hàng Bè.”Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là những từ, những vật lớn hơn bao hàm chứa đựng những vật nhỏ hơn.Chú – cháu là những người sống ở Huế và Hà nội gặp nhau ở Hàng Bè : Hàng Bè là con phố thuộc Hà Nội nó là vật bị chứa đựng còn đổ máu làm chúng ta liên tưởng đến chiến tranh.3 . Phép hoán dụ: “Lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật”VD:“Những chiến sĩ áo trắng đi đầu trên mặt trận phòng chống dịch Covid”Áo trắng là màu áo của các y tá, bác sĩ. Nó là dấu hiệu để chỉ các cán bộ nhân viên làm trong lĩnh vực y tế.4. Phép hoán dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Là kiểu hoán dụ sử dụng các từ ngữ đơn lẻ, cái riêng để liên tưởng đến cái chung, cái trừu tượng.VD:“Vì lợi ích mười năm trồng cây,Vì lợi ích trăm năm trồng người.”Cái cụ thể là 10 năm trồng cây hoán dụ cho cái trừu tượng đó là trăm năm trồng người. Trồng người tức là nuôi dạy, giáo dục con người.

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

[rule_3_plain]

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Bài soạn Kiến thức ngữ văn trang 27 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ Cánh Diều sẽ cung cấp kiến thức về thơ có yếu tố tự sự, miêu tả và cách sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp các em dễ dàng soạn bài và nắm vững nội dung bài học.

Bạn thấy bài viết Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều bên dưới để website ecogreengiapnhi.net có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ecogreengiapnhi.net

Nguồn: ecogreengiapnhi.net

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button