Cẩm Nang

Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức cẩm nang khác tại đây => Cẩm Nang

Phần sẵn sàng kiến ​​thức Ngữ Văn trang 27 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 của tác phẩm Truyện Kiều sẽ cung ứng những kiến ​​thức về đoạn thơ có yếu tố tự sự, mô tả và sử dụng phép tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn. , dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp học trò dễ dàng sẵn sàng bài và nắm vững nội dung bài học.

Tri thức ngữ văn trang 27

I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn sgk Ngữ Văn trang 27)

Để soạn bài Tri thức Ngữ Văn 6 tập 2 trang 27 Cánh diều tốt nhất, bạn cần phục vụ những yêu cầu sau:

– Nhận mặt được những nét đặc trưng về hình thức (vần, nhịp, phép tu từ, các yếu tố tự sự và mô tả, …), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, …) của thơ có yếu tố tự sự và mô tả.

– Xác định và chỉ ra tác dụng của các phép tu từ hoán dụ.

– Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận về một đoạn thơ có yếu tố tự sự và mô tả.

– Bước đầu biết cách trình diễn ý kiến ​​về một vấn đề.

– Xúc động trước những việc làm và tình cảm cao cả; trân trọng những suy nghĩ và hành động dũng cảm; Yêu bản thân và tin vào trị giá của chính mình.

II, KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

+ Thế nào là thơ có yếu tố tự sự và mô tả?

– Thơ có yếu tố tự sự và mô tả là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và mô tả sự vật; thông qua đó bộc bạch tình cảm, thái độ của mình.

+ Khái niệm phép tu từ hoán dụ.

Phép ẩn dụ là một giải pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có quan hệ thân thiện với nó.

+ Nêu tác dụng của việc sử dụng phép tu từ hoán dụ?

– Giải pháp tu từ ẩn dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, sức gợi hình của bài diễn tả.

+ Các kiểu phép hoán dụ thường gặp là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu trả lời:

– Có 4 từ trái nghĩa chính trong tiếng Việt là:

Trước nhất . Phép ẩn dụ: “Lấy bộ phận để chỉ toàn thể” Là cách nói hoán dụ về một bộ phận của thân thể người hoặc động vật để chỉ một hành động nào đó.

VĐ:

“Bàn tay của chúng ta làm nên tất cả

Sức mạnh của con người góp phần tạo nên hạt gạo. “

Bàn tay: là một bộ phận trên thân thể con người.

=> Đôi bàn tay là tài sản, là dụng cụ gắn liền với người lao động, người lao động muốn có kết quả thì cần phải lao động bằng chính sức lực và đôi tay của mình.

2 . Phép ẩn dụ: “Lấy vùng chứa để chỉ nhân vật được chứa”: Phép ẩn dụ sử dụng vùng chứa lớn hơn để chỉ các vùng chứa nhỏ hơn.

VĐ:

“Ngày Huế đổ máu

Bác Hà Nội đã về

Tình cờ chú

Gặp Hàng Bè. ”

  • Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là từ ngữ, những thứ lớn hơn chứa những thứ nhỏ hơn.

Bác và cháu gái là những người sống ở Huế và Hà Nội gặp nhau ở Hàng Bè: Hàng Bè là một con phố ở Hà Nội, nó là nơi chứa đựng bao máu thịt gợi nhớ về chiến tranh.

3 . Phép ẩn dụ: “Sử dụng tín hiệu của sự vật để chỉ sự vật”

VĐ:

“Những người lính mặc đồ trắng tiên phong trong trận chiến chống lại Covid-19”

  • Áo sơ mi trắng là màu của các y tá, thầy thuốc. Đó là tín hiệu để chỉ những viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế.

4. Phép ẩn dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Một kiểu phép ẩn dụ dùng những từ và cái riêng để chỉ cái chung và cái trừu tượng.

VĐ:

“Vì lợi ích của mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người ”.

  • Cụ thể là 10 năm trồng cây, ví von trừu tượng là trăm năm trồng người. Trồng người có tức là nuôi dạy và giáo dục con người.

Thông tin cần xem thêm về Soạn bài Kiến thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Hình Ảnh về Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Video về Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Wiki về Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều -

Phần sẵn sàng kiến ​​thức Ngữ Văn trang 27 SGK Ngữ Văn lớp 6 tập 2 của tác phẩm Truyện Kiều sẽ cung ứng những kiến ​​thức về đoạn thơ có yếu tố tự sự, mô tả và sử dụng phép tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn. , dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp học trò dễ dàng sẵn sàng bài và nắm vững nội dung bài học.

Tri thức ngữ văn trang 27

I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn sgk Ngữ Văn trang 27)

Để soạn bài Tri thức Ngữ Văn 6 tập 2 trang 27 Cánh diều tốt nhất, bạn cần phục vụ những yêu cầu sau:

- Nhận mặt được những nét đặc trưng về hình thức (vần, nhịp, phép tu từ, các yếu tố tự sự và mô tả, ...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, ...) của thơ có yếu tố tự sự và mô tả.

- Xác định và chỉ ra tác dụng của các phép tu từ hoán dụ.

- Viết đoạn văn ghi lại cảm nhận về một đoạn thơ có yếu tố tự sự và mô tả.

- Bước đầu biết cách trình diễn ý kiến ​​về một vấn đề.

- Xúc động trước những việc làm và tình cảm cao cả; trân trọng những suy nghĩ và hành động dũng cảm; Yêu bản thân và tin vào trị giá của chính mình.

II, KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

+ Thế nào là thơ có yếu tố tự sự và mô tả?

- Thơ có yếu tố tự sự và mô tả là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và mô tả sự vật; thông qua đó bộc bạch tình cảm, thái độ của mình.

+ Khái niệm phép tu từ hoán dụ.

Phép ẩn dụ là một giải pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng bằng tên của sự vật, hiện tượng khác có quan hệ thân thiện với nó.

+ Nêu tác dụng của việc sử dụng phép tu từ hoán dụ?

- Giải pháp tu từ ẩn dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, sức gợi hình của bài diễn tả.

+ Các kiểu phép hoán dụ thường gặp là gì? Cho ví dụ minh họa?

Câu trả lời:

- Có 4 từ trái nghĩa chính trong tiếng Việt là:

Trước nhất . Phép ẩn dụ: “Lấy bộ phận để chỉ toàn thể” Là cách nói hoán dụ về một bộ phận của thân thể người hoặc động vật để chỉ một hành động nào đó.

VĐ:

"Bàn tay của chúng ta làm nên tất cả

Sức mạnh của con người góp phần tạo nên hạt gạo. "

Bàn tay: là một bộ phận trên thân thể con người.

=> Đôi bàn tay là tài sản, là dụng cụ gắn liền với người lao động, người lao động muốn có kết quả thì cần phải lao động bằng chính sức lực và đôi tay của mình.

2 . Phép ẩn dụ: "Lấy vùng chứa để chỉ nhân vật được chứa": Phép ẩn dụ sử dụng vùng chứa lớn hơn để chỉ các vùng chứa nhỏ hơn.

VĐ:

“Ngày Huế đổ máu

Bác Hà Nội đã về

Tình cờ chú

Gặp Hàng Bè. ”

  • Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là từ ngữ, những thứ lớn hơn chứa những thứ nhỏ hơn.

Bác và cháu gái là những người sống ở Huế và Hà Nội gặp nhau ở Hàng Bè: Hàng Bè là một con phố ở Hà Nội, nó là nơi chứa đựng bao máu thịt gợi nhớ về chiến tranh.

3 . Phép ẩn dụ: "Sử dụng tín hiệu của sự vật để chỉ sự vật"

VĐ:

"Những người lính mặc đồ trắng tiên phong trong trận chiến chống lại Covid-19"

  • Áo sơ mi trắng là màu của các y tá, thầy thuốc. Đó là tín hiệu để chỉ những viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế.

4. Phép ẩn dụ: "Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng" Một kiểu phép ẩn dụ dùng những từ và cái riêng để chỉ cái chung và cái trừu tượng.

VĐ:

“Vì lợi ích của mười năm trồng cây,

Vì lợi ích trăm năm trồng người ”.

  • Cụ thể là 10 năm trồng cây, ví von trừu tượng là trăm năm trồng người. Trồng người có tức là nuôi dạy và giáo dục con người.

Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

[rule_3_plain]

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Bài soạn Tri thức ngữ văn trang 27 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ Cánh Diều sẽ cung ứng tri thức về thơ có yếu tố tự sự, mô tả và cách sử dụng giải pháp tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp các em dễ dàng soạn bài và nắm vững nội dung bài học.

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Tri thức ngữ văn trang 27 I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn Tri thức ngữ văn trang 27) Để soạn bài Tri thức Ngữ văn 6 tập 2 trang 27 bộ Cánh Diều tốt nhất, em cần đạt được các yêu cầu sau: – Nhận mặt được những đặc điểm hình thức (vần, nhịp, giải pháp tu từ, yếu tố tự sự và mô tả,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của thơ có sử dụng yếu tố tự sự và mô tả.
– Nhận mặt và chỉ ra được tác dụng của giải pháp tu từ hoán dụ.
– Viết được đoạn văn ghi lại xúc cảm về một bài thơ có yếu tố tự sự, mô tả.
– Bước đầu biết trình diễn ý kiến về một vấn đề.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Biết xúc động trước những việc làm và tình cảm cao đẹp; trân trọng những suy nghĩ, hành động dũng cảm; yêu quý bản thân và tự tin vào những trị giá của bản thân. II, KIẾN THỨC NGỮ VĂN + Thơ có yếu tố tự sự, mô tả là gì? – Thơ có yếu tố tự sự, mô tả là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và mô tả sự vật; qua đó, trình bày tình cảm, thái độ của mình. + Khái niệm Giải pháp tu từ hoán dụ – Hoán dụ là giải pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ thân thiện với nó + Sử dụng giải pháp tu từ hoán dụ có tác dụng gì? – Giải pháp tu từ hoán dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn tả. + Các kiểu hoán dụ thường gặp là gì? Cho ví dụ minh họa? Trả lời:
– Có 4 phép hoán dụ chính trong Tiếng Việt đó là:
1 . Phép hoán dụ: “Lấy cái bộ phận chỉ cái toàn thể” Là cách hoán dụ nói về một bộ phận trên thân thể người, động vật để liên tưởng tới một hành động nào đó.
VD:
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”
Bàn tay: là một bộ phận trên thân thể người.
= > Bàn tay là tài sản là dụng cụ nó liên tưởng tới người lao động, nói tới toàn thể người lao động muốn có thành tựu thì cần làm việc bằng chính sức lực và đôi tay của mình.
2 . Phép hoán dụ: “Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng”: Là cách hoán dụ sử dụng những vật chứa đựng hơn để chỉ vật bị chứa nhỏ hơn.
VD:
“Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.”
Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là những từ, những vật lớn hơn bao hàm chứa đựng những vật nhỏ hơn.
Chú – cháu là những người sống ở Huế và Hà nội gặp nhau ở Hàng Bè : Hàng Bè là con phố thuộc Hà Nội nó là vật bị chứa đựng còn đổ máu làm chúng ta liên tưởng tới chiến tranh.
3 . Phép hoán dụ: “Lấy tín hiệu của sự vật để chỉ sự vật”
VD:
“Những chiến sĩ áo trắng tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid”
Áo trắng là màu áo của các y tá, thầy thuốc. Nó là tín hiệu để chỉ các cán bộ viên chức làm trong lĩnh vực y tế.
4. Phép hoán dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Là kiểu hoán dụ sử dụng các từ ngữ đơn nhất, cái riêng để liên tưởng tới cái chung, cái trừu tượng.
VD:
“Vì lợi ích mười năm trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm trồng người.”
Cái cụ thể là 10 năm trồng cây hoán dụ cho cái trừu tượng đó là trăm năm trồng người. Trồng người tức là nuôi dạy, giáo dục con người.

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Tri thức ngữ văn trang 27 I, YÊU CẦU CẦN ĐẠT (Soạn Tri thức ngữ văn trang 27) Để soạn bài Tri thức Ngữ văn 6 tập 2 trang 27 bộ Cánh Diều tốt nhất, em cần đạt được các yêu cầu sau: – Nhận mặt được những đặc điểm hình thức (vần, nhịp, giải pháp tu từ, yếu tố tự sự và mô tả,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của thơ có sử dụng yếu tố tự sự và mô tả.
– Nhận mặt và chỉ ra được tác dụng của giải pháp tu từ hoán dụ.
– Viết được đoạn văn ghi lại xúc cảm về một bài thơ có yếu tố tự sự, mô tả.
– Bước đầu biết trình diễn ý kiến về một vấn đề.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Biết xúc động trước những việc làm và tình cảm cao đẹp; trân trọng những suy nghĩ, hành động dũng cảm; yêu quý bản thân và tự tin vào những trị giá của bản thân. II, KIẾN THỨC NGỮ VĂN + Thơ có yếu tố tự sự, mô tả là gì? – Thơ có yếu tố tự sự, mô tả là thơ trong đó người viết thường kể lại sự việc và mô tả sự vật; qua đó, trình bày tình cảm, thái độ của mình. + Khái niệm Giải pháp tu từ hoán dụ – Hoán dụ là giải pháp tu từ gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên của một sự vật, hiện tượng khác có quan hệ thân thiện với nó + Sử dụng giải pháp tu từ hoán dụ có tác dụng gì? – Giải pháp tu từ hoán dụ có tác dụng làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn tả. + Các kiểu hoán dụ thường gặp là gì? Cho ví dụ minh họa? Trả lời:
– Có 4 phép hoán dụ chính trong Tiếng Việt đó là:
1 . Phép hoán dụ: “Lấy cái bộ phận chỉ cái toàn thể” Là cách hoán dụ nói về một bộ phận trên thân thể người, động vật để liên tưởng tới một hành động nào đó.
VD:
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”
Bàn tay: là một bộ phận trên thân thể người.
= > Bàn tay là tài sản là dụng cụ nó liên tưởng tới người lao động, nói tới toàn thể người lao động muốn có thành tựu thì cần làm việc bằng chính sức lực và đôi tay của mình.
2 . Phép hoán dụ: “Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng”: Là cách hoán dụ sử dụng những vật chứa đựng hơn để chỉ vật bị chứa nhỏ hơn.
VD:
“Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.”
Huế, Hà Nội, chiến tranh: Là những từ, những vật lớn hơn bao hàm chứa đựng những vật nhỏ hơn.
Chú – cháu là những người sống ở Huế và Hà nội gặp nhau ở Hàng Bè : Hàng Bè là con phố thuộc Hà Nội nó là vật bị chứa đựng còn đổ máu làm chúng ta liên tưởng tới chiến tranh.
3 . Phép hoán dụ: “Lấy tín hiệu của sự vật để chỉ sự vật”
VD:
“Những chiến sĩ áo trắng tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid”
Áo trắng là màu áo của các y tá, thầy thuốc. Nó là tín hiệu để chỉ các cán bộ viên chức làm trong lĩnh vực y tế.
4. Phép hoán dụ: “Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng” Là kiểu hoán dụ sử dụng các từ ngữ đơn nhất, cái riêng để liên tưởng tới cái chung, cái trừu tượng.
VD:
“Vì lợi ích mười năm trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm trồng người.”
Cái cụ thể là 10 năm trồng cây hoán dụ cho cái trừu tượng đó là trăm năm trồng người. Trồng người tức là nuôi dạy, giáo dục con người.

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

[rule_3_plain]

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Bài soạn Tri thức ngữ văn trang 27 Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ Cánh Diều sẽ cung ứng tri thức về thơ có yếu tố tự sự, mô tả và cách sử dụng giải pháp tu từ hoán dụ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động giúp các em dễ dàng soạn bài và nắm vững nội dung bài học.

Bạn thấy bài viết Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 27-ngữ văn 6 tập 2 bộ Cánh diều bên dưới để website ecogreengiapnhi.net có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ecogreengiapnhi.net

Nguồn: ecogreengiapnhi.net

#Soạn #bài #Kiến #thức #ngữ #văn #trang #27ngữ #văn #tập #bộ #Cánh #diều

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button