Bài Tập

Quy tắc OCTET (Bát tử) là gì? Liên kết hóa học là gì, hình thành khi nào? Vận dụng quy tắc OCTET

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Quy tắc OCTET (Bát tử) là gì? Liên kết hóa học là gì, hình thành khi nào? Vận dụng quy tắc OCTET phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vậy quy tắc OCTET (bộ tám) là gì? Liên kết hóa học là gì và nó hình thành khi nào? Sử dụng quy tắc OCTET gairi, bạn thích sự hình thành ion dương và ion âm như thế nào?…hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Liên kết hóa học

Liên kết hóa học liên quan đến sự hình thành liên kết giữa các nguyên tử, phân tử hoặc ion để tạo thành các hợp chất hóa học.

Các phân tử được tạo thành từ các nguyên tử bằng các liên kết hóa học.

* Ví dụ:

– Phân tử hiđro (H2) được hình thành bởi liên kết hóa học giữa hai nguyên tử hydro (H).

– Phân tử flo (F2) được hình thành bởi liên kết hóa học giữa hai nguyên tử flo (F).

Sự hình thành các phân tử Hydro và Flo

Sự hình thành phân tử hydro và flo

2. BỐC THÁNG 8 . Quy tắc

– Quy tắc bát tử (octet): Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng hình thành lớp vỏ ngoài cùng với 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron đối với khí hiếm helium).

* Vận dụng quy tắc bát tử trong cấu tạo phân tử nitơ (N2) và Oxy (O2)

* Ví dụ 1: Vận dụng quy tắc bát tử trong cấu tạo phân tử nitơ (N2)

Sự hình thành liên kết trong phân tử nitơ (N2)Sự hình thành liên kết trong phân tử nitơ (N2)

Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Khi 2 nguyên tử N liên kết với nhau thì mỗi nguyên tử N sẽ góp 3 electron để tạo ra 3 cặp electron dùng chung tạo thành cấu hình electron bền của khí hiếm neon.

* Ví dụ 2: Vận dụng quy tắc bát tử trong sự hình thành phân tử oxi (O2)

Nguyên tử oxi có 6 electron ở lớp ngoài cùng. Khi 2 nguyên tử O liên kết với nhau thì mỗi nguyên tử O sẽ góp 2 electron để tạo ra 2 cặp electron dùng chung tạo thành cấu hình electron bền của khí hiếm neon.

* Vận dụng quy tắc bát tử trong sự tạo thành ion dương và ion âm

* Ví dụ 1: Áp dụng quy tắc bát tử trong sự hình thành ion natri (Na+)

Nguyên tử natri có một electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Nếu mất electron này thì nguyên tử natri sẽ đạt cấu hình electron bền sau:

Sự hình thành ion dương Na+ Hóa học 10 bài 8Sự hình thành ion dương Na+

Phân tử thu được có điện tích dương, được gọi là ion natri, có ký hiệu là Na .+

* Ví dụ 2: Áp dụng quy tắc bát tử trong sự hình thành ion florua (F)

Tương tự, nguyên tử flo có 7 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Khi nhận một electron, nguyên tử flo sẽ thu được cấu hình electron bền vững sau:

Sự hình thành ion âm F- Hóa học 10 bài 8Sự hình thành ion âm F

* Chú ý:

– Không phải mọi trường hợp, nguyên tử của các nguyên tố tham gia liên kết đều tuân theo quy tắc bát tử. Người ta thấy rằng một số phân tử có thể không tuân theo quy tắc bát tử như: NO; BH3; SF6

– Đối với nguyên tử của các nguyên tố nhóm B, người ta áp dụng một số quy tắc khác, tương ứng với quy tắc bát tử là quy tắc 18 electron để giải thích khuynh hướng khi tham gia liên kết hóa học của chúng.


Thông tin thêm

Quy tắc OCTET (Bát tử) là gì? Liên kết hóa học là gì, hình thành khi nào? Vận dụng quy tắc OCTET

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

[rule_3_plain]

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

[rule_1_plain]

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

[rule_2_plain]

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

[rule_2_plain]

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

[rule_3_plain]

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Quy #tắc #OCTET #Bát #tử #là #gì #Liên #kết #hóa #học #là #gì #hình #thành #khi #nào #Vận #dụng #quy #tắc #OCTET

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button