Hỏi Đáp

PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là những bằng cấp ở các nước nói tiếng Anh, bạn vẫn thường thấy chúng trên các tấm bằng hoặc trên danh thiếp tiếng Anh. Vì thế Tiến sĩ, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tiến sĩ, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì?

Dưới đây là bài viết chia sẻ đến các bạn PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì? Cùng nhiều từ viết tắt của các độ khác mời các bạn cùng theo dõi.

Tiến sĩ, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì?

1. Tiến sĩ

Bằng tiến sĩ là từ viết tắt của cụm từ Tiến sĩ vật lý học.

Nghĩa là tiến sĩ/chuyên gia triết học, sau này được dùng để chỉ danh từ chung “Tiến sĩ” của tất cả các ngành nói chung.

Tiến sĩ là từ viết tắt của Tiến sĩ vật lý học

2. MĐ

MD là viết tắt của cụm từ Một bác sĩ y khoa / bác sĩ.

Ý nghĩa: bác sĩ y khoa.

MD là viết tắt của Một bác sĩ y khoa / bác sĩ

3. LÀM

CON MA là viết tắt của cụm từ Thạc sĩ nghệ thuật

Ý nghĩa: bậc thầy về văn học/xã hội.

MA là viết tắt của Thạc sĩ nghệ thuật

4. ThS

(hoặc ThS) là từ viết tắt của Thạc sĩ Khoa học

Ý nghĩa: thạc sĩ khoa học tự nhiên.

MS (hoặc MSc) là từ viết tắt của Master of Science

5. BÉ

CHA là từ viết tắt của Cử nhân nghệ thuật

Ý nghĩa: Cử nhân Nghệ thuật/Xã hội.

BA là từ viết tắt của Cử nhân nghệ thuật

6. Cử nhân

cử nhân (hoặc BS) là viết tắt của Cử nhân khoa học.

Nghĩa: cử nhân khoa học tự nhiên.

BSc (hoặc BS) là viết tắt của Cử nhân Khoa học

Ngoài ra còn có các từ viết tắt học thuật khác mà bạn có thể gặp thường xuyên, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.Các từ viết tắt

từ đầy đủ

ý nghĩa

Bc., BS, BS, B.Sc. hoặc Cử nhân

Cử nhân Khoa học

Cử nhân Khoa học Tự nhiên.

BBA

Cử nhân quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

BCA

Cử nhân Thương mại và Quản trị

Cử nhân Thương mại và Quản trị.

B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty

Cử nhân kế toán

Cử nhân Kế toán.

LLB, LL.B

Cử nhân luật

Cử nhân Luật.

BPAPM

Cử nhân quan hệ công chúng và quản lý chính sách

Cử nhân Quản trị và Chính sách công.

CON MA

bậc thầy nghệ thuật

Thạc sĩ Khoa học xã hội.

ThS, ThS hoặc ThS

Thạc sĩ Khoa học

Thạc sĩ Khoa học tự nhiên.

MBA

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

MAC, MAC hoặc Macy

Thạc sĩ kế toán

Thạc sĩ Kế toán.

MSPM

Thạc sĩ khoa học về quản lý dự án

Thạc sĩ quản lý dự án.

M.Econ

Thạc sĩ kinh tế

Thạc sĩ Kinh tế.

M. Vây.

Thạc sĩ tài chính

Thạc sĩ Tài chính.

Bằng tiến sĩ

Tiến sĩ Triết học

Tiến sĩ (các ngành chung).

DM

Bác sĩ y khoa

Bác sĩ y khoa.

D.Sc.

tiến sĩ khoa học

Tiến sĩ khoa học.

DBA hoặc DBA

Tiến sĩ quản trị kinh doanh

Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Trên đây là những bằng cấp phổ biến nhất ở phương Tây, và những từ viết tắt thường thấy trong bằng cấp và công trình khoa học. Vậy bạn đã biết các từ PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì chưa? Viết tắt của từ gì? Chúc may mắn!


Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào

Video về PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào

Wiki về PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào

PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào -

PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là những bằng cấp ở các nước nói tiếng Anh, bạn vẫn thường thấy chúng trên các tấm bằng hoặc trên danh thiếp tiếng Anh. Vì thế Tiến sĩ, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì? viết tắt của từ gì?? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Tiến sĩ, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì?

Dưới đây là bài viết chia sẻ đến các bạn PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì? Cùng nhiều từ viết tắt của các độ khác mời các bạn cùng theo dõi.

Tiến sĩ, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì?

1. Tiến sĩ

Bằng tiến sĩ là từ viết tắt của cụm từ Tiến sĩ vật lý học.

Nghĩa là tiến sĩ/chuyên gia triết học, sau này được dùng để chỉ danh từ chung “Tiến sĩ” của tất cả các ngành nói chung.

Tiến sĩ là từ viết tắt của Tiến sĩ vật lý học

2. MĐ

MD là viết tắt của cụm từ Một bác sĩ y khoa / bác sĩ.

Ý nghĩa: bác sĩ y khoa.

MD là viết tắt của Một bác sĩ y khoa / bác sĩ

3. LÀM

CON MA là viết tắt của cụm từ Thạc sĩ nghệ thuật

Ý nghĩa: bậc thầy về văn học/xã hội.

MA là viết tắt của Thạc sĩ nghệ thuật

4. ThS

(hoặc ThS) là từ viết tắt của Thạc sĩ Khoa học

Ý nghĩa: thạc sĩ khoa học tự nhiên.

MS (hoặc MSc) là từ viết tắt của Master of Science

5. BÉ

CHA là từ viết tắt của Cử nhân nghệ thuật

Ý nghĩa: Cử nhân Nghệ thuật/Xã hội.

BA là từ viết tắt của Cử nhân nghệ thuật

6. Cử nhân

cử nhân (hoặc BS) là viết tắt của Cử nhân khoa học.

Nghĩa: cử nhân khoa học tự nhiên.

BSc (hoặc BS) là viết tắt của Cử nhân Khoa học

Ngoài ra còn có các từ viết tắt học thuật khác mà bạn có thể gặp thường xuyên, vui lòng tham khảo bảng dưới đây.Các từ viết tắt

từ đầy đủ

ý nghĩa

Bc., BS, BS, B.Sc. hoặc Cử nhân

Cử nhân Khoa học

Cử nhân Khoa học Tự nhiên.

BBA

Cử nhân quản trị kinh doanh

Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

BCA

Cử nhân Thương mại và Quản trị

Cử nhân Thương mại và Quản trị.

B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty

Cử nhân kế toán

Cử nhân Kế toán.

LLB, LL.B

Cử nhân luật

Cử nhân Luật.

BPAPM

Cử nhân quan hệ công chúng và quản lý chính sách

Cử nhân Quản trị và Chính sách công.

CON MA

bậc thầy nghệ thuật

Thạc sĩ Khoa học xã hội.

ThS, ThS hoặc ThS

Thạc sĩ Khoa học

Thạc sĩ Khoa học tự nhiên.

MBA

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

MAC, MAC hoặc Macy

Thạc sĩ kế toán

Thạc sĩ Kế toán.

MSPM

Thạc sĩ khoa học về quản lý dự án

Thạc sĩ quản lý dự án.

M.Econ

Thạc sĩ kinh tế

Thạc sĩ Kinh tế.

M. Vây.

Thạc sĩ tài chính

Thạc sĩ Tài chính.

Bằng tiến sĩ

Tiến sĩ Triết học

Tiến sĩ (các ngành chung).

DM

Bác sĩ y khoa

Bác sĩ y khoa.

D.Sc.

tiến sĩ khoa học

Tiến sĩ khoa học.

DBA hoặc DBA

Tiến sĩ quản trị kinh doanh

Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Trên đây là những bằng cấp phổ biến nhất ở phương Tây, và những từ viết tắt thường thấy trong bằng cấp và công trình khoa học. Vậy bạn đã biết các từ PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc nghĩa là gì chưa? Viết tắt của từ gì? Chúc may mắn!

PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

[rule_3_plain]

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

[rule_1_plain]

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

[rule_2_plain]

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

[rule_2_plain]

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

[rule_3_plain]

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc có nghĩa là gì? Viết tắt của từ nào bên dưới để website ecogreengiapnhi.net có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ecogreengiapnhi.net

Nguồn: ecogreengiapnhi.net

#PhD #MSc #BSc #có #nghĩa #là #gì #Viết #tắt #của #từ #nào

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button