Blog

Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Blog

Hình Ảnh về Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu

Video về Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu

Wiki về Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu

Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu -

Hãy phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo để hiểu được sự bất diệt và oai hùng của bản tuyên ngôn độc lập hùng tráng này. Tham khảo ngay bài văn mẫu chi tiết nhất giúp các bạn hoàn thành tốt mọi đề bài liên quan đến bài thơ Bình Ngô Đại Cáo.

Đại cáo của Nguyễn Trãi được coi là bản tuyên ngôn độc lập khẳng định chủ quyền của nước Đại Việt. Để phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, chúng ta cần hiểu đó là một bài văn chính luận tổng kết cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đó thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức sâu sắc về dân tộc, tạo nên khí phách Việt Nam.

Phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo

Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài năng với sự nghiệp sáng tạo đồ sộ. Ông viết Bình Ngô đại cáo để tuyên bố với toàn dân về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược. Được ví như “áng văn cổ anh hùng” thể hiện chủ quyền và quyền tự do của dân tộc Việt Nam.

Bình Ngô Đại Cáo hoàn chỉnh gồm 4 phần. Từ việc nêu chính kiến, tố cáo tội ác của kẻ thù đến việc miêu tả quá trình khởi nghĩa và tuyên bố chiến thắng. Dưới đây là phân tích của bài thơ ngoài hai phần đầu:

  • Luận điểm 1: Khẳng định lí tưởng nhân văn của cuộc kháng chiến và truyền thống bất khuất của dân tộc

Mở đầu, Nguyễn Trãi khẳng định lí tưởng của cuộc kháng chiến Lam Sơn. Nó không giống với cuộc chiến tranh của quân Minh – cuộc chiến tranh xâm lược. Cuộc nổi dậy của chúng ta là chính nghĩa để bảo vệ độc lập, tự do và tự chủ của chúng ta. Ông nêu lên tiền đề lý luận chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa qua hai câu thơ đầu:

Cốt lõi của con người là được yên nghỉ

Tiền phạt quân sự trước nỗi sợ hãi

Chữ nhân là phạm trù tư tưởng của Nho giáo. Nó đề cập đến mối quan hệ giữa người với người trên cơ sở đạo đức và tình yêu. “Chủ nghĩa nhân văn” trong quan niệm của Nguyễn Trãi là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Nho giáo. Nó thể hiện mong muốn “dĩ hòa vi quý” – làm cho cuộc sống của nhân dân được bình yên, hạnh phúc. Cụ thể hóa ra là trừ gian diệt bạo để bảo vệ hòa bình – chính vì nhân dân giết giặc ngoại xâm.

Bài thơ là lời tuyên ngôn độc lập mạnh mẽ về chủ quyền quốc gia.
Bài thơ là lời tuyên ngôn độc lập mạnh mẽ về chủ quyền quốc gia.

Nghĩa của Nguyễn Trãi rất mới và tiêu biểu cho lập trường của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Khác với sự lừa bịp và tàn bạo của quân xâm lược nhà Minh, cuộc chiến của chúng ta là lấy chính nghĩa và bất nhân. Từ đó tạo cơ sở lý luận vững chắc cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – vì nhân dân diệt bạo quyền.

Như nước Đại Việt của chúng ta trước đây

… Nhưng luôn có những kiệt tác

Để khẳng định thuyết trên là đúng, Nguyễn Trãi đã xác định địa vị độc lập của Đại Việt. Anh đưa ra hàng loạt bằng chứng thuyết phục từ chính trị, địa lý đến văn hóa. Nước Đại Việt ta có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng. Văn hóa, phong tục tập quán và bản sắc qua các triều đại của nước ta là những nét đặc sắc, thể hiện chủ quyền và độc lập. Bằng chứng là lý lẽ được đưa ra xuyên suốt lịch sử các triều đại Triệu, Đinh, Lý, Trần, và mọi thế hệ. Đồng thời, đặt các triều đại của nước ta ngang hàng với Trung Quốc dễ nâng tầm chủ quyền quốc gia.

Để có thể:

Lưu Công tham lam, thất bại;

…. Các bằng chứng vẫn được ghi lại . ”

Tác giả đã đưa ra cái kết của những kẻ chống lại sự thật Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã, … như một lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với những kẻ có ý định xâm lược. Nguyễn Trãi đã dùng những từ ngữ “trước đây, muôn thuở, khai hoang, chia cắt” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên. Càng phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, chúng ta càng thấy rõ sự khẳng định chủ quyền cao đẹp của tác giả. Đồng thời gợi cho chúng ta niềm tự hào dân tộc về những chiến công hiển hách trong lịch sử.

phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo
Từ những tiền đề lý luận của Nguyễn Trãi, có thể thấy rằng cuộc khởi nghĩa của chúng ta là chân lý
  • Luận điểm 2: Phản ánh lý luận vào thực tiễn để thấy rõ tội ác của kẻ thù

Tác giả Nguyễn Trãi sử dụng lí lẽ vô cùng chặt chẽ. Sau khi khẳng định lý thuyết chính nghĩa của cuộc chiến tranh, ông trình bày tội ác của quân Minh xâm lược trên thực tế. Qua đó chứng tỏ những tiền đề về lý thuyết là phù hợp với thực tiễn. Đồng thời liệt kê tội ác của địch để nhấn mạnh chân lý địch phải đứng lên đánh giặc ngay tại quê nhà.

Họ Hồ là rắc rối

… Kẻ ác bán nước vì vinh quang

Nguyễn Trãi đã liệt kê tội ác của quân xâm lược và vạch trần âm mưu cướp nước của quân Minh. Chúng dùng chiêu bài “Phù Trần diệt Hồ” để tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta. Họ làm cho nhân dân ta đau khổ, sống trong đau khổ và than thở:

Nướng dân đen trên ngọn lửa hung dữ

Chôn đứa trẻ đỏ hỏn trong hố thảm họa

Nguyễn Trãi đã dùng phép liệt kê liên tiếp để tố cáo tội ác man rợ của kẻ thù. Từ đó gợi lên tính chân thực, sinh động về nỗi thống khổ của con người. Bị cướp bóc, tra tấn, thuế má, đói khổ, khốn khó không bằng con trâu, con kiến. Từ đó bày tỏ niềm thương cảm sâu sắc đối với nhân dân và bày tỏ sự căm phẫn đối với kẻ thù.

Sự tàn ác của quân xâm lược đã khiến cả dân tộc phẫn nộ
Sự tàn ác của quân xâm lược đã khiến cả dân tộc phẫn nộ

Sau khi phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo ở các khổ thơ trên, chúng ta mới hiểu được lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân. Nguyễn Trãi đã dùng những hình ảnh phóng đại để nói về tội ác tày trời của quân xâm lược nhà Minh. “Tre Nam Sơn chẳng ghi hết tội, nước Đông Hải chẳng rửa hết mùi”. Kết hợp với câu hỏi tu từ “có thể… chịu được không” để khẳng định tội ác không thể tha thứ của kẻ thù.

Từ đó thể hiện rõ lập trường và thái độ căm giận, phẫn uất không bao giờ tha thứ của nhân dân. Đây là bản cáo trạng mạnh mẽ nhất về tội ác của quân xâm lược cướp nước.

Chấm dứt

Trong phần kết bài Phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, cần tóm tắt nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đồng thời có thể kể đến bài thơ “Nam quốc sơn hà” và bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Hồ Chí Minh.

Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_3_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

Phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo để hiểu được sự bất hủ và hùng tráng của bản tuyên ngôn độc lập đanh thép này. Tham khảo ngay bài văn mẫu chi tiết nhất giúp bạn làm trọn mọi đề liên quan đến bài thơ Bình ngô đại cáo.

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi được coi là bản tuyên ngôn độc lập khẳng định chủ quyền của đất nước Đại Việt. Để phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, ta cần hiểu nó là luận văn chính trị chặt chẽ tổng kết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đó cho thấy tinh thần yêu nước và nhận thức sâu sắc về dân tộc, tạo nên khí phách Việt Nam. Phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài hoa với sự nghiệp sáng tác đồ sộ. Ông viết Bình Ngô Đại Cáo để tuyên bố cho toàn dân về thắng lợi kháng chiến chống giặc Minh. Nó được coi là “thiên cổ hùng văn” thể hiện chủ quyền tự do bờ cõi của dân tộc Việt Nam.Bình Ngô Đại Cáo đầy đủ gồm có 4 phần. Từ nên lên những ý luận chính trị, tố cáo tội ác của giặc đến mô tả quá trình khởi nghĩa và tuyên bố chiến thắng. Dưới đây là phần phân tích bài thơ  quá 2 phần đầu:Luận điểm 1: Khẳng định lý tưởng nhân nghĩa của cuộc kháng chiến và truyền thống bất khuất của dân tộcMở đầu, Nguyễn Trãi đã khẳng định lý tưởng của cuộc kháng chiến Lam Sơn. Nó không giống với cuộc chiến của quân Minh – cuộc chiến xâm lược. Cuộc khởi nghĩa của chúng ta là chính nghĩa để bảo vệ nền độc lập tự do, tự chủ. Ông nêu lên tiền đề lý luận chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa qua 2 câu thơ đầu:“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

   Quân điếu phạt trước lo bạo ”Từ “nhân nghĩa” là phạm trù tư tưởng của Nho giáo. Nó dùng để chỉ về mối quan hệ giữa con người với nhau trên cơ sở đạo lí và tình thương. Còn “Nhân nghĩa” trong quan niệm của Nguyễn Trãi là sự kế thừa và phát triển của tư tưởng Nho giáo. Nó thể hiện mong muốn “yên dân” – làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, hạnh phúc. Cụ thể hóa ra nó chính là phải diệt trừ bạo tàn để bảo vệ bình yên – chính là vì dân diệt quân xâm lược.Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đanh thép về chủ quyền dân tộcNét nghĩa của Nguyễn Trãi rất mới mẻ và thể hiện lập trường của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Khác với sự gian trá và bạo tàn của giặc Minh, cuộc chiến của chúng ta là lấy chính nghĩa địch phi nghĩa. Từ đó tạo nên cơ sở lý luận vững chắc cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – là vì dân diệt bạo.“ Như nước Đại Việt ta từ trước… Song hào kiệt thời nào cũng có ”Để khẳng định cho lý luận trên là đúng, Nguyễn Trãi đã xác định tư cách độc lập của nước Đại Việt. Ông đưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục từ chính trị, địa lý đến văn hóa. Nước Đại Việt ta có nền văn hiến lâu đời và cương vực lãnh thổ riêng biệt. Văn hóa, phong tục bản sắc qua các triều đại của nước ta là nét riêng, thể hiện chủ quyền và độc lập. Bằng chứng là lý lẽ được đưa ra xuyên suốt qua các triều đại lịch sử Triệu, Đinh, Lý, Trần, hào kiệt đời nào cũng có.  Đồng thời đặt ngang hàng triều đại của nước ta với của Trung Hoa dễ nâng tầm chủ quyền dân tộc.“ Vậy nên:Lưu Cung tham công nên thất bại;…. Chứng cứ còn ghi .”Tác giả đã đưa ra kết cục của của những kẻ chống lại chân lý Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã,…như lời cảnh cáo đanh thép đối với những kẻ có ý đồ xâm lăng. Nguyễn Trãi dùng các từ ngữ “từ trước, đã lâu, vốn xưng, đã chia” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên. Càng phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, ta càng nhân thức được về sự khẳng định chủ quyền cao độ của tác giả. Đồng thời cho ta cảm thấy niềm tự tôn dân tộc về những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử. Từ tiền đề lý luận của Nguyễn Trãi, có thể thấy cuộc khởi nghĩa của chúng ta chính là chân lýLuận điểm 2: Soi chiếu lý luận vào thực tiễn để thấy rõ tội ác của quân giặcTác gia Nguyễn Trãi sử dụng lập luận vô cùng chặt chẽ. Sau khi khẳng định lý luận chính nghĩa của cuộc chiến, ông đưa ra tội ác của giặc Minh trong thực tế. Từ đó chứng minh tiền đề trên lý luận phù hợp với thực tiễn. Đồng thời liệt kê tội ác quân địch để nhấn mạnh chân lý giặc đến nhà phải đứng lên chiến đấu.“ Nhân họ Hồ chính sự phiền hà… Bọn gian tà bán nước cầu vinh ”Nguyễn Trãi liệt kê tội ác của quân xâm lược vạch trần thủ đoạn cướp nước của giặc Minh. Chúng dùng chiêu bài “phù Trần diệt Hồ” để gây chiến tranh xâm lược nước ta. Chúng khiến con dân ta đau thương, sống trong cảnh khốn khổ lầm than:“ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tànVùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ ”Nguyễn Trãi sử dụng phép liệt kê liên tiếp tố cáo tội ác dã man của quân giặc. Từ đó gợi lên sự chân thực và sinh động về nỗi đau khổ của người dân. Bị vơ vét tài sản, hành hạ, bóc lột thuế khóa, đói khổ cực cùng không bằng con trâu, cái kiến. Từ đó thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với người dân và nói lên sự căm phẫn đối với kẻ thù.Tội ác của quân xâm lược khiến toàn thể dân tộc căm phẫnSau khi phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo ở những khổ thơ trên, ta có thể hiểu được lòng căm thù sâu sắc của người dân. Nguyễn Trãi sử dụng hình ảnh phóng đại để nói về tội ác tày trời của giặc Minh. “trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Kết hợp với câu hỏi tu từ “lẽ nào…chịu được” để khẳng định tội ác không thể dung thứ của giặc.Từ đó cho thấy rõ lập trường và thái độ căm phẫn, uất nghẹn không bao giờ tha thứ của nhân dân. Đây chính là bản cáo trạng đanh thép nhất về tội ác của lũ giặc xâm lược cướp nước. Kết bài Trong phần kết bài phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, cần khái quát lại nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đồng thời có thể liên hệ với bài thơ“Nam quốc sơn hà” và Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của của Hồ Chí Minh.

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi được coi là bản tuyên ngôn độc lập khẳng định chủ quyền của đất nước Đại Việt. Để phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, ta cần hiểu nó là luận văn chính trị chặt chẽ tổng kết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đó cho thấy tinh thần yêu nước và nhận thức sâu sắc về dân tộc, tạo nên khí phách Việt Nam. Phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài hoa với sự nghiệp sáng tác đồ sộ. Ông viết Bình Ngô Đại Cáo để tuyên bố cho toàn dân về thắng lợi kháng chiến chống giặc Minh. Nó được coi là “thiên cổ hùng văn” thể hiện chủ quyền tự do bờ cõi của dân tộc Việt Nam.Bình Ngô Đại Cáo đầy đủ gồm có 4 phần. Từ nên lên những ý luận chính trị, tố cáo tội ác của giặc đến mô tả quá trình khởi nghĩa và tuyên bố chiến thắng. Dưới đây là phần phân tích bài thơ  quá 2 phần đầu:Luận điểm 1: Khẳng định lý tưởng nhân nghĩa của cuộc kháng chiến và truyền thống bất khuất của dân tộcMở đầu, Nguyễn Trãi đã khẳng định lý tưởng của cuộc kháng chiến Lam Sơn. Nó không giống với cuộc chiến của quân Minh – cuộc chiến xâm lược. Cuộc khởi nghĩa của chúng ta là chính nghĩa để bảo vệ nền độc lập tự do, tự chủ. Ông nêu lên tiền đề lý luận chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn xuất phát từ tư tưởng nhân nghĩa qua 2 câu thơ đầu:“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

   Quân điếu phạt trước lo bạo ”Từ “nhân nghĩa” là phạm trù tư tưởng của Nho giáo. Nó dùng để chỉ về mối quan hệ giữa con người với nhau trên cơ sở đạo lí và tình thương. Còn “Nhân nghĩa” trong quan niệm của Nguyễn Trãi là sự kế thừa và phát triển của tư tưởng Nho giáo. Nó thể hiện mong muốn “yên dân” – làm cho cuộc sống nhân dân yên ổn, hạnh phúc. Cụ thể hóa ra nó chính là phải diệt trừ bạo tàn để bảo vệ bình yên – chính là vì dân diệt quân xâm lược.Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đanh thép về chủ quyền dân tộcNét nghĩa của Nguyễn Trãi rất mới mẻ và thể hiện lập trường của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Khác với sự gian trá và bạo tàn của giặc Minh, cuộc chiến của chúng ta là lấy chính nghĩa địch phi nghĩa. Từ đó tạo nên cơ sở lý luận vững chắc cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn – là vì dân diệt bạo.“ Như nước Đại Việt ta từ trước… Song hào kiệt thời nào cũng có ”Để khẳng định cho lý luận trên là đúng, Nguyễn Trãi đã xác định tư cách độc lập của nước Đại Việt. Ông đưa ra hàng loạt dẫn chứng thuyết phục từ chính trị, địa lý đến văn hóa. Nước Đại Việt ta có nền văn hiến lâu đời và cương vực lãnh thổ riêng biệt. Văn hóa, phong tục bản sắc qua các triều đại của nước ta là nét riêng, thể hiện chủ quyền và độc lập. Bằng chứng là lý lẽ được đưa ra xuyên suốt qua các triều đại lịch sử Triệu, Đinh, Lý, Trần, hào kiệt đời nào cũng có.  Đồng thời đặt ngang hàng triều đại của nước ta với của Trung Hoa dễ nâng tầm chủ quyền dân tộc.“ Vậy nên:Lưu Cung tham công nên thất bại;…. Chứng cứ còn ghi .”Tác giả đã đưa ra kết cục của của những kẻ chống lại chân lý Lưu Cung, Triệu Tiết, Toa Đô, Ô Mã,…như lời cảnh cáo đanh thép đối với những kẻ có ý đồ xâm lăng. Nguyễn Trãi dùng các từ ngữ “từ trước, đã lâu, vốn xưng, đã chia” đã khẳng định sự tồn tại hiển nhiên. Càng phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, ta càng nhân thức được về sự khẳng định chủ quyền cao độ của tác giả. Đồng thời cho ta cảm thấy niềm tự tôn dân tộc về những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử. Từ tiền đề lý luận của Nguyễn Trãi, có thể thấy cuộc khởi nghĩa của chúng ta chính là chân lýLuận điểm 2: Soi chiếu lý luận vào thực tiễn để thấy rõ tội ác của quân giặcTác gia Nguyễn Trãi sử dụng lập luận vô cùng chặt chẽ. Sau khi khẳng định lý luận chính nghĩa của cuộc chiến, ông đưa ra tội ác của giặc Minh trong thực tế. Từ đó chứng minh tiền đề trên lý luận phù hợp với thực tiễn. Đồng thời liệt kê tội ác quân địch để nhấn mạnh chân lý giặc đến nhà phải đứng lên chiến đấu.“ Nhân họ Hồ chính sự phiền hà… Bọn gian tà bán nước cầu vinh ”Nguyễn Trãi liệt kê tội ác của quân xâm lược vạch trần thủ đoạn cướp nước của giặc Minh. Chúng dùng chiêu bài “phù Trần diệt Hồ” để gây chiến tranh xâm lược nước ta. Chúng khiến con dân ta đau thương, sống trong cảnh khốn khổ lầm than:“ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tànVùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ ”Nguyễn Trãi sử dụng phép liệt kê liên tiếp tố cáo tội ác dã man của quân giặc. Từ đó gợi lên sự chân thực và sinh động về nỗi đau khổ của người dân. Bị vơ vét tài sản, hành hạ, bóc lột thuế khóa, đói khổ cực cùng không bằng con trâu, cái kiến. Từ đó thể hiện niềm thương cảm sâu sắc đối với người dân và nói lên sự căm phẫn đối với kẻ thù.Tội ác của quân xâm lược khiến toàn thể dân tộc căm phẫnSau khi phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo ở những khổ thơ trên, ta có thể hiểu được lòng căm thù sâu sắc của người dân. Nguyễn Trãi sử dụng hình ảnh phóng đại để nói về tội ác tày trời của giặc Minh. “trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Kết hợp với câu hỏi tu từ “lẽ nào…chịu được” để khẳng định tội ác không thể dung thứ của giặc.Từ đó cho thấy rõ lập trường và thái độ căm phẫn, uất nghẹn không bao giờ tha thứ của nhân dân. Đây chính là bản cáo trạng đanh thép nhất về tội ác của lũ giặc xâm lược cướp nước. Kết bài Trong phần kết bài phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo, cần khái quát lại nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đồng thời có thể liên hệ với bài thơ“Nam quốc sơn hà” và Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của của Hồ Chí Minh.

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_3_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

Phân tích bài thơ Bình Ngô Đại Cáo để hiểu được sự bất hủ và hùng tráng của bản tuyên ngôn độc lập đanh thép này. Tham khảo ngay bài văn mẫu chi tiết nhất giúp bạn làm trọn mọi đề liên quan đến bài thơ Bình ngô đại cáo.


Thông tin thêm

Phân Tích Bài Thơ Bình Ngô Đại Cáo Chi Tiết 2 Đoạn Đầu

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_3_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_1_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_2_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_2_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_3_plain]

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Phân #Tích #Bài #Thơ #Bình #Ngô #Đại #Cáo #Chi #Tiết #Đoạn #Đầu

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button