Bài Tập

Liên kết ion là gì? Sự hình thành liên kết ion? Ion âm, Ion dương là gì? Tinh thể ion là gì?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Liên kết ion là gì? Sự hình thành liên kết ion? Ion âm, Ion dương là gì? Tinh thể ion là gì? phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vậy liên kết ion là gì? Liên kết ion được hình thành như thế nào? Các ion dương và âm là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Ion và sự hình thành liên kết ion

a) Sự hình thành các ion

Khi một nguyên tử mất đi một electron, nó trở thành một ion dương (cation).

Na+ .  quá trình hình thành thanh ion

Quá trình tạo thành ion natri: Na nhường 1e thành Na+.

Ngắn gọn: Na → Na+ + 1e

Khi một nguyên tử nhận thêm electron, nó trở thành ion âm (anion).

quá trình hình thành ion O2sự hình thành ion O2- : O nhận 2e trở thành O2-.

Rút gọn: O + 2e → O2-.

* Chú ý: Giá trị điện tích của cation hoặc anion bằng số electron mà nguyên tử nhường hoặc nhận.

b) Liên kết ion

– Thế nào là liên kết ion? Liên kết ion là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Liên kết ion thường được hình thành khi kim loại điển hình tác dụng với phi kim điển hình.

* Ví dụ: Sự hình thành các liên kết ion trong phân từ natri clorua:

Sự hình thành liên kết ion trong phân tử natri cloruaSự hình thành liên kết ion trong phân tử natri clorua

+ Nguyên tử Na (Z = 11) nhường 1 electron ở lớp ngoài cùng trở thành ion mang điện dương, kí hiệu là Na+.

+ Nguyên tử Cl (Z = 17) nhận 1 electron từ nguyên tử Na trở thành ion mang điện âm, kí hiệu Cl.

không . ion+ và Cl hút nhau tạo thành liên kết trong phân tử NaCl.

Phương trình hóa học: 2Na + Cl2 → 2NaCl.

2. Tinh thể ion

Tinh thể ion là hợp chất ion ở thể rắn. Chúng bao gồm các ion liên kết với nhau bằng lực hút tĩnh điện để tạo thành mạng tinh thể.

– Ô mạng tinh thể là đơn vị nhỏ nhất của mạng tinh thể, thể hiện cấu trúc không gian ba chiều của toàn bộ tinh thể.

– Có thể coi tinh thể của một chất như một mạng lặp đi lặp lại trong không gian ba chiều.

– Do hợp chất ion có cấu tạo tinh thể nên ở điều kiện thường hợp chất ion thường tồn tại ở trạng thái rắn, khó nóng chảy, khó bay hơi, không dẫn điện ở trạng thái rắn. Các hợp chất ion thường dễ tan trong nước tạo thành dung dịch có khả năng dẫn điện.

* Ví dụ: NaCl là hợp chất ion phổ biến. Ở điều kiện thường, hợp chất này tồn tại dưới dạng tinh thể rắn, cứng, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao.

Tinh thể NaCl thực tế và mô hình mạng tinh thể của NaClTinh thể NaCl ngoài đời thực (Hình a) mô hình tế bào và mạng tinh thể của NaCl (Hình b)


Thông tin thêm

Liên kết ion là gì? Sự hình thành liên kết ion? Ion âm, Ion dương là gì? Tinh thể ion là gì?

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

[rule_3_plain]

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

[rule_1_plain]

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

[rule_2_plain]

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

[rule_2_plain]

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

[rule_3_plain]

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Liên #kết #ion #là #gì #Sự #hình #thành #liên #kết #ion #Ion #âm #Ion #dương #là #gì #Tinh #thể #ion #là #gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button