Cẩm Nang

Kiến thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức cẩm nang khác tại đây => Cẩm Nang

Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 sẽ phân phối cho các em kiến ​​thức về một số kiểu văn bản thông tin như biên bản, dấu ngoặc kép …

Giáo án sgk Ngữ văn trang 89-90 bao gồm những nội dung cần nắm rõ.

Trước lúc đi vào kiến ​​thức cụ thể về ngữ văn trang 89-90, bạn cần hiểu văn bản thông tin là gì. Văn bản thông tin là văn bản có tác dụng phân phối thông tin về các hiện tượng tự nhiên, tường thuật sự kiện, giới thiệu vị trí, hướng dẫn thứ tự làm việc,… Có rất nhiều văn bản thông tin sẽ được đưa vào. thông tin bằng lời nói và hình ảnh, âm thanh, video đi kèm…

kien-thuc-ngu-van-trang-89-90

1. Văn bản tường thuật một sự việc theo quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Một bài văn mô tả một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả thường bao gồm ba phần thông tin chính: nguyên nhân, sự kiện và hệ quả, nhằm trả lời ba câu hỏi lớn: Vì sao sự kiện đó lại xảy ra? , Nó đã xảy ra như thế nào ?, kết quả là gì ?.

Ví dụ: Một bài báo thuật lại sự kiện cháy nhà máy. Bài báo sẽ nêu rõ thời kì xảy ra sự cố, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại do vụ cháy gây ra.

2. Phút – Tri thức ngữ văn trang 89 – 90

Biên bản là sự ghi lại những gì đã và đang xảy ra thực tiễn (về một sự việc cần ghi nhớ hoặc xử lý) để làm chứng cứ, làm cơ sở; hoặc bản ghi diễn biến, nội dung và kết quả thảo luận (của một vụ việc, cuộc họp, hội nghị).

Ví dụ: Biên bản họp lớp, trường. Biên bản này trình bày thời kì họp, thành phần tham gia, nội dung chính được thảo luận trong cuộc họp, kết luận cuộc họp và thời kì kết thúc cuộc họp.

3. Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép được sử dụng để ghi lại lời trích dẫn hoặc hội thoại trực tiếp; ghi lại tên một tác phẩm. Hoặc dùng để ghi lại việc giải nghĩa một từ ko theo nghĩa thông thường.

VĐ: “Nhìn từ xa, cầu Long Biên như dải lụa uốn lượn bắc qua sông Hồng, nhưng thực chất“ dải lụa ”đó nặng tới 17 nghìn tấn”. (Thùy Lan, Cầu Long Biên – Nhân chứng lịch sử).

kiến thức van trang 89 90 1
Biên bản họp lớp mẫu

4. Lựa chọn từ và cấu trúc câu – Tri thức ngữ văn trang 89 – 90

Ngoài yêu cầu dùng từ đúng nghĩa, đặt câu đúng ngữ pháp thì việc dùng từ, đặt câu còn phải thích hợp với yêu cầu diễn tả ý của văn bản. Cụ thể:

* Sử dụng từ

– Sử dụng từ thích hợp với chủ đề của văn bản: Các chủ đề về văn hóa, giáo dục, thể thao… sẽ có từ ngữ riêng thích hợp với các em.

– Sử dụng từ ngữ thích hợp với tính chất của kiểu văn bản: Nếu là văn bản tiêu khiển thì dùng từ ngữ vui tươi, giàu hình ảnh; Đối với văn bản hành chính, ngôn từ phải trang trọng; Trong thư từ, ngôn từ thân thiện, thân thiết, thích hợp với quan hệ giữa người viết và người đọc.

– Sử dụng từ ngữ thích hợp với người đọc: Ví dụ, tiếng nói thích hợp với người trẻ hoặc người già, thích hợp với những người quan tâm tới thể thao hoặc quan tâm tới chính trị.

* Đặt một câu thích hợp

– Đặt câu thích hợp với tính chất của loại văn bản: Ví dụ: Văn bản hành chính, văn thư có quy ước về cách viết; Văn bản văn học dân gian thường mở đầu bằng một câu giới thiệu sự tồn tại của chủ thể, chẳng hạn như: Ngày xửa ngày xưa…

– Việc lựa chọn cấu trúc câu cũng cần thích hợp với văn cảnh (tức là thích hợp với câu trước và câu sau) để tạo thành một dòng văn bản thống nhất, đồng thời ko lặp lại cấu trúc gây nhàm chán.

KẾT LUẬN

Với phần Giải bài tập sgk Ngữ văn trang 89-90 trên đây sẽ giúp các em học trò dễ dàng nắm bắt nội dung bài học trên lớp.

Thông tin cần xem thêm về Kiến thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD

Hình Ảnh về Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD

Video về Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD

Wiki về Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD

Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD -

Tri thức ngữ văn trang 89 - 90 sẽ phân phối cho các em kiến ​​thức về một số kiểu văn bản thông tin như biên bản, dấu ngoặc kép ...

Giáo án sgk Ngữ văn trang 89-90 bao gồm những nội dung cần nắm rõ.

Trước lúc đi vào kiến ​​thức cụ thể về ngữ văn trang 89-90, bạn cần hiểu văn bản thông tin là gì. Văn bản thông tin là văn bản có tác dụng phân phối thông tin về các hiện tượng tự nhiên, tường thuật sự kiện, giới thiệu vị trí, hướng dẫn thứ tự làm việc,… Có rất nhiều văn bản thông tin sẽ được đưa vào. thông tin bằng lời nói và hình ảnh, âm thanh, video đi kèm…

kien-thuc-ngu-van-trang-89-90

1. Văn bản tường thuật một sự việc theo quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Một bài văn mô tả một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân - kết quả thường bao gồm ba phần thông tin chính: nguyên nhân, sự kiện và hệ quả, nhằm trả lời ba câu hỏi lớn: Vì sao sự kiện đó lại xảy ra? , Nó đã xảy ra như thế nào ?, kết quả là gì ?.

Ví dụ: Một bài báo thuật lại sự kiện cháy nhà máy. Bài báo sẽ nêu rõ thời kì xảy ra sự cố, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại do vụ cháy gây ra.

2. Phút - Tri thức ngữ văn trang 89 - 90

Biên bản là sự ghi lại những gì đã và đang xảy ra thực tiễn (về một sự việc cần ghi nhớ hoặc xử lý) để làm chứng cứ, làm cơ sở; hoặc bản ghi diễn biến, nội dung và kết quả thảo luận (của một vụ việc, cuộc họp, hội nghị).

Ví dụ: Biên bản họp lớp, trường. Biên bản này trình bày thời kì họp, thành phần tham gia, nội dung chính được thảo luận trong cuộc họp, kết luận cuộc họp và thời kì kết thúc cuộc họp.

3. Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép được sử dụng để ghi lại lời trích dẫn hoặc hội thoại trực tiếp; ghi lại tên một tác phẩm. Hoặc dùng để ghi lại việc giải nghĩa một từ ko theo nghĩa thông thường.

VĐ: “Nhìn từ xa, cầu Long Biên như dải lụa uốn lượn bắc qua sông Hồng, nhưng thực chất“ dải lụa ”đó nặng tới 17 nghìn tấn”. (Thùy Lan, Cầu Long Biên - Nhân chứng lịch sử).

kiến thức van trang 89 90 1
Biên bản họp lớp mẫu

4. Lựa chọn từ và cấu trúc câu - Tri thức ngữ văn trang 89 - 90

Ngoài yêu cầu dùng từ đúng nghĩa, đặt câu đúng ngữ pháp thì việc dùng từ, đặt câu còn phải thích hợp với yêu cầu diễn tả ý của văn bản. Cụ thể:

* Sử dụng từ

- Sử dụng từ thích hợp với chủ đề của văn bản: Các chủ đề về văn hóa, giáo dục, thể thao… sẽ có từ ngữ riêng thích hợp với các em.

- Sử dụng từ ngữ thích hợp với tính chất của kiểu văn bản: Nếu là văn bản tiêu khiển thì dùng từ ngữ vui tươi, giàu hình ảnh; Đối với văn bản hành chính, ngôn từ phải trang trọng; Trong thư từ, ngôn từ thân thiện, thân thiết, thích hợp với quan hệ giữa người viết và người đọc.

- Sử dụng từ ngữ thích hợp với người đọc: Ví dụ, tiếng nói thích hợp với người trẻ hoặc người già, thích hợp với những người quan tâm tới thể thao hoặc quan tâm tới chính trị.

* Đặt một câu thích hợp

- Đặt câu thích hợp với tính chất của loại văn bản: Ví dụ: Văn bản hành chính, văn thư có quy ước về cách viết; Văn bản văn học dân gian thường mở đầu bằng một câu giới thiệu sự tồn tại của chủ thể, chẳng hạn như: Ngày xửa ngày xưa…

- Việc lựa chọn cấu trúc câu cũng cần thích hợp với văn cảnh (tức là thích hợp với câu trước và câu sau) để tạo thành một dòng văn bản thống nhất, đồng thời ko lặp lại cấu trúc gây nhàm chán.

KẾT LUẬN

Với phần Giải bài tập sgk Ngữ văn trang 89-90 trên đây sẽ giúp các em học trò dễ dàng nắm bắt nội dung bài học trên lớp.

Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

[rule_3_plain]

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 sẽ cho các em những tri thức về một số kiểu văn bản thông tin như biên bản, dấu ngoặc kép…

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

Bài học về tri thức ngữ văn trang 89 – 90 gồm các nội dung các em cần nắm được dưới đây.
Trước lúc đi cụ thể vào tri thức ngữ văn trang 89 – 90, các em cần hiểu thế nào là văn bản thông tin. Văn bản thông tin là văn bản có tác dụng phân phối thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các vị trí, hướng dẫn các thứ tự công việc… Có nhiều văn bản thông tin sẽ bao gồm thông tin bằng chữ và các hình ảnh, âm thanh, video đi kèm…
1. Văn bản thuật lại một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả Văn bản thuật lại một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả thường bao gồm ba thông tin chính: nguyên nhân – diễn biến – kết quả, nhằm trả lời ba câu hỏi lớn: Vì sao lại xảy ra sự việc đó?, Sự việc đó diễn ra thế nào?, Kết quả ra sao?.
Ví dụ: Một bài báo thuật lại sự kiện cháy nhà xưởng. Trong bài báo sẽ nêu thời kì diễn ra sự việc, nguyên nhân của vụ cháy, vụ cháy đã gây ra những thiệt hại gì.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Biên bản – Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 Biên bản là bản ghi lại những gì thực tiễn đã và đang xảy ra (về một sự việc cần ghi nhớ hoặc cần xử lí) để làm chứng cứ, làm căn cứ; hoặc là bản ghi lại tiến trình, nội dung, kết quả thảo luận (của một vụ việc, cuộc họp, hội nghị).
Ví dụ: Biên bản ghi lại cuộc họp của lớp, của nhà trường. Biên bản này trình bày được thời kì diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung chính được thảo luận trong cuộc họp, kết luận của cuộc họp, thời kì kết thúc cuộc họp. 3. Dấu ngoặc kép Dấu ngoặc kép được dùng để ghi lại phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời hội thoại; ghi lại tên của một tác phẩm. Hoặc dùng để ghi lại cách hiểu một từ ngữ ko theo nghĩa thông thường.
VD: “Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “dải lụa” đó nặng tới 17 nghìn tấn.” (Thúy Lan, Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử).
Mẫu Biên bản họp lớp 4. Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu – Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 Kế bên yêu cầu sử dụng từ ngữ đúng nghĩa, đặt câu đúng ngữ pháp, việc dùng từ, đặt câu còn phải thích hợp với với yêu cầu trình bày nghĩa của văn bản. Cụ thể là:
* Sử dụng từ ngữ
– Sử dụng từ ngữ thích hợp với đề tài của văn bản: Các đề tài văn hóa, giáo dục, thể thao… sẽ có những từ ngữ riêng thích hợp
– Sử dụng từ ngữ thích hợp với tính chất của loại văn bản: Nếu là văn bản tiêu khiển thì sử dụng từ ngữ vui tươi, giàu hình ảnh; văn bản hành chính thì từ ngữ phải trang trọng; thư từ thì sử dụng từ ngữ thân thiện, thân tình, thích hợp với mối quan hệ giữa người viết và người đọc
– Sử dụng từ ngữ thích hợp với độc giả: Ví dụ tiếng nói thích hợp với người già hay người trẻ, thích hợp với người quan tâm tới thể thao hay quan tâm tới chính trị.
*Đặt câu thích hợp
– Đặt câu thích hợp với tính chất của loại văn bản: Ví dụ: Văn bản hành chính, thư từ có những quy ước về cách viết; văn bản truyện dân gian thường mở đầu bằng câu giới thiệu sự tồn tại của nhân vật, như: Ngày xửa ngày xưa…
– Việc lựa chọn cấu trúc câu cũng cần thích hợp với văn cảnh (tức là thích hợp với câu đứng trước và câu xếp sau) để tạo thành một mạch văn thống nhất, đồng thời ko lặp cấu trúc, gây nhàm chán. KẾT Với bài soạn tri thức ngữ văn trang 89 – 90 trên này, sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học trên lớp.

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

Bài học về tri thức ngữ văn trang 89 – 90 gồm các nội dung các em cần nắm được dưới đây.
Trước lúc đi cụ thể vào tri thức ngữ văn trang 89 – 90, các em cần hiểu thế nào là văn bản thông tin. Văn bản thông tin là văn bản có tác dụng phân phối thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các vị trí, hướng dẫn các thứ tự công việc… Có nhiều văn bản thông tin sẽ bao gồm thông tin bằng chữ và các hình ảnh, âm thanh, video đi kèm…
1. Văn bản thuật lại một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả Văn bản thuật lại một sự kiện theo mối quan hệ nguyên nhân – kết quả thường bao gồm ba thông tin chính: nguyên nhân – diễn biến – kết quả, nhằm trả lời ba câu hỏi lớn: Vì sao lại xảy ra sự việc đó?, Sự việc đó diễn ra thế nào?, Kết quả ra sao?.
Ví dụ: Một bài báo thuật lại sự kiện cháy nhà xưởng. Trong bài báo sẽ nêu thời kì diễn ra sự việc, nguyên nhân của vụ cháy, vụ cháy đã gây ra những thiệt hại gì.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

2. Biên bản – Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 Biên bản là bản ghi lại những gì thực tiễn đã và đang xảy ra (về một sự việc cần ghi nhớ hoặc cần xử lí) để làm chứng cứ, làm căn cứ; hoặc là bản ghi lại tiến trình, nội dung, kết quả thảo luận (của một vụ việc, cuộc họp, hội nghị).
Ví dụ: Biên bản ghi lại cuộc họp của lớp, của nhà trường. Biên bản này trình bày được thời kì diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung chính được thảo luận trong cuộc họp, kết luận của cuộc họp, thời kì kết thúc cuộc họp. 3. Dấu ngoặc kép Dấu ngoặc kép được dùng để ghi lại phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời hội thoại; ghi lại tên của một tác phẩm. Hoặc dùng để ghi lại cách hiểu một từ ngữ ko theo nghĩa thông thường.
VD: “Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “dải lụa” đó nặng tới 17 nghìn tấn.” (Thúy Lan, Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử).
Mẫu Biên bản họp lớp 4. Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu – Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 Kế bên yêu cầu sử dụng từ ngữ đúng nghĩa, đặt câu đúng ngữ pháp, việc dùng từ, đặt câu còn phải thích hợp với với yêu cầu trình bày nghĩa của văn bản. Cụ thể là:
* Sử dụng từ ngữ
– Sử dụng từ ngữ thích hợp với đề tài của văn bản: Các đề tài văn hóa, giáo dục, thể thao… sẽ có những từ ngữ riêng thích hợp
– Sử dụng từ ngữ thích hợp với tính chất của loại văn bản: Nếu là văn bản tiêu khiển thì sử dụng từ ngữ vui tươi, giàu hình ảnh; văn bản hành chính thì từ ngữ phải trang trọng; thư từ thì sử dụng từ ngữ thân thiện, thân tình, thích hợp với mối quan hệ giữa người viết và người đọc
– Sử dụng từ ngữ thích hợp với độc giả: Ví dụ tiếng nói thích hợp với người già hay người trẻ, thích hợp với người quan tâm tới thể thao hay quan tâm tới chính trị.
*Đặt câu thích hợp
– Đặt câu thích hợp với tính chất của loại văn bản: Ví dụ: Văn bản hành chính, thư từ có những quy ước về cách viết; văn bản truyện dân gian thường mở đầu bằng câu giới thiệu sự tồn tại của nhân vật, như: Ngày xửa ngày xưa…
– Việc lựa chọn cấu trúc câu cũng cần thích hợp với văn cảnh (tức là thích hợp với câu đứng trước và câu xếp sau) để tạo thành một mạch văn thống nhất, đồng thời ko lặp cấu trúc, gây nhàm chán. KẾT Với bài soạn tri thức ngữ văn trang 89 – 90 trên này, sẽ giúp các em dễ dàng nắm được nội dung bài học trên lớp.

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

[rule_3_plain]

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

Tri thức ngữ văn trang 89 – 90 sẽ cho các em những tri thức về một số kiểu văn bản thông tin như biên bản, dấu ngoặc kép…

Bạn thấy bài viết Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Tri thức ngữ văn trang 89 – 90-ngữ văn 6 tập 2 CD bên dưới để website ecogreengiapnhi.net có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ecogreengiapnhi.net

Nguồn: ecogreengiapnhi.net

#Kiến #thức #ngữ #văn #trang #90ngữ #văn #tập

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button