Bài Tập

Hàm Vlookup cách sử dụng và bài tập áp dụng vlookup

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm Vlookup cách sử dụng và bài tập vận dụng vlookup phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Hàm Vlookup là hàm dùng để tìm kiếm trị giá và trả về kết quả theo phương thức hàng (cột). Công dụng này còn dùng để thống kê và tìm kiếm dữ liệu theo từng cột một cách nhanh nhất và xác thực nhất.

Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể cách sử dụng hàm Vlookup, Vlookup 2 điều kiện, vlookup nhiều điều kiện, liên kết vlookup và If, Vlookup và left, right.

1. Hàm Vlookup

Cú pháp lệnh (cú pháp): VLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: Trị giá cần tìm.

Table_array: Bảng chứa dữ liệu cần tìm, bạn nhấn F4 để khóa địa chỉ tuyệt đối nhằm mục tiêu tự động sao chép công thức.

Col_index_num: Số trật tự của cột để lấy dữ liệu trong bảng cần tìm.

range_lookup: Loại tra cứu (Dưới dạng trị giá logic: TRUE = 1, FALSE = 0 xác định tìm kiếm có xác thực hay liên quan tới bảng tra cứu hay ko).

+ Nếu range_lookup = 0: phát hiện xác thực.

+ Nếu range_lookup = 1: phát hiện tương đối

_ Lúc đó các trị giá trong cột trước nhất của table_array phải được sắp xếp theo trật tự tăng dần.

+ Nếu đối số này bị bỏ qua, Excel sẽ hiểu là Range_lookup = 1

* Ghi chú: Vlookup được sử dụng lúc bảng dữ liệu tra cứu chứa các trị giá tra cứu được sắp xếp theo cột (dọc) nếu bảng dữ liệu có các trị giá tra cứu được sắp xếp theo chiều ngang, chúng ta phải sử dụng công dụng Hlookup.

Ví dụ 1 bài tập sử dụng Vlookup

– Vui lòng điền vào cột Đơn giá theo loại vật liệu từ thông tin của Bảng phụ theo ví dụ bên dưới:

Trong ví dụ trên, trong ô D5, chúng ta nhập công thức: = VLOOKUP (B5; $ F $ 6: $ H $ 9; 3; 0)

Trong đó:

Vlookup: là công dụng dùng để tìm ra LOẠI VẬT LIỆU trong BẢNG SIÊU TỐC kèm theo Đơn giá.

B5: Là Trị giá cần tìm; đây là các Trị giá trong cột Loại Vật liệu (Xi măng, Bột màu, Sơn gỗ)

$ F $ 6: $ H $ 9: Bảng dữ liệu tìm kiếm là F6: H9 nhưng địa chỉ tuyệt đối bị khóa (nhấn F4) để Sao chép công thức xuống các ô D6 → D12.

3: Trật tự của cột trị giá cần lấy, trong trường hợp này là cột Đơn giá;

0: là loại phát hiện xác thực.

– Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ làm phát hiện tương đối (loại dò trong hàm Vlookup là:trước nhất) Xếp loại học lực dựa trên Điểm trung bình (GPA) trong Bảng xếp hạng. Sau lúc nhập công thức và sao chép các ô từ D5 → D10, chúng ta thu được bảng sau:

hàm vlookup trong excel

Trong ví dụ này, trong ô D4, hãy nhập công thức: = VLOOKUP (C4, $ F $ 6: $ G $ 10,2,1)

Trong đó:

C4: là trị giá tra cứu

$ F $ 6: $ G $ 10: Là bảng dữ liệu để rà soát trị giá

2: Trật tự của cột trị giá cần lấy, trong trường hợp này là cột Đơn giá;

trước nhất: Loại phát hiện tương đối (gần đúng)

2. Vlookup và Left. Công dụng

– Như các bạn đã biết, hàm Left là hàm lấy ký tự bên trái một chuỗi bất kỳ, lúc liên kết Vlookup và left sẽ giúp tìm ra kết quả nhanh chóng và xác thực trong nhiều bài toán cụ thể.

* Để lại . cú pháp hàm:= Left (text, n)

Ví dụ: Điền vào cột Tên mặt hàng lúc biết ký tự trước nhất của Phiếu xuất kho là VT. Mã số

kết hợp vlookup và trái.  chức năng– Vì vậy, tại ô C5 nhập công thức: = VLOOKUP (LEFT (B5,1), $ E $ 5: $ F $ 7,2,0) Sau đó, bạn Điền (sao chép) kết quả xuống để hoàn thành yêu cầu của bài toán.

– Ý nghĩa của công thức: Trước hết hàm left lấy 1 ký tự bên trái ô B5, dò tìm ký tự này trong bảng E5: F7, lúc gặp trị giá tìm kiếm sẽ trả về trị giá tương ứng ở cột thứ 2 của bảng E5: F7 .

3. Vlookup và công dụng Right

Đúng . công dụng là hàm lấy ký tự bên phải một chuỗi bất kỳ, lúc liên kết Vlookup và Right cũng tương tự như Vlookup liên kết trái giúp tìm kiếm kết quả nhanh chóng và xác thực trong nhiều bài toán cụ thể.

* Cú pháp của hàm Right: = Đúng (văn bản, n)

Ví dụ: Điền vào cột Tên hàng lúc biết ký tự cuối cùng của Phiếu xuất kho là VT. Mã số

hàm vlookup kết hợp với quyền.  chức năng– Tương tự, tại ô C5 ta nhập công thức: = VLOOKUP (RIGHT (B5,1), $ E $ 4: $ F $ 7,2,0) Sau đó Điền (sao chép) kết quả xuống để hoàn thành các yêu cầu của bài toán.

– Ý nghĩa của công thức: Trước hết, hàm Right sẽ lấy 1 ký tự bên phải ô B5, dò trị giá này trong bảng E4: F7, lúc gặp trị giá dò sẽ trả về trị giá tương ứng ở cột thứ 2 của bảng. E4: F7.

4. Hàm Vlookup liên kết IF

Hàm IF llà một trong những hàm điều kiện được sử dụng rộng rãi nhất trong Excel, lúc liên kết IF và Vlookup giúp khắc phục nhiều vấn đề một cách nhanh chóng.

* Cú pháp hàm NẾU: = if (logic_test, trị giá nếu đúng, trị giá nếu sai)

Ví dụ: Điền vào cột Giá của Mã VT, biết rằng, ký tự trước nhất của phiếu xuất kho là Mã VT, ký tự cuối cùng của phiếu nhập kho là Giá.

hàm vookup kết hợp với if.  chức năng– Tương tự, tại ô C5 nhập công thức: = VLOOKUP (LEFT (B5,1), $ E $ 4: $ G $ 7, IF (RIGHT (B5,1) = “1”, 2,3), 0) SSau đó Điền kết quả xuống và chúng ta hoàn thành vấn đề.

Ý nghĩa công thức:

– Trước hết, hàm Left lấy 1 ký tự bên trái ô B5, dò trị giá này trong bảng E4: G7, lúc tìm thấy trị giá dò tìm sẽ trả về trị giá tương ứng ở dòng nhưng hàm IF trả về.

– Đối với hàm IF, trước nhất bạn lấy 1 ký tự bên phải ô B5 để rà soát xem trị giá này có phải là = “1” hay ko, nếu bằng nhau thì trả về 2, nếu ko thì trả về 3. Trị giá trả về if là dòng trả về kết quả của Hlookup.

5. Hàm Vlookup 2 điều kiện

– Để hiểu cách sử dụng Vlookup 2 điều kiện, chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể như hình bên dưới:

hàm vlookup 2 điều kiện

– Hỏi: Làm thế nào để biết được sản lượng của từng thành phầm trong mỗi ca?

+ Trong bài toán này chúng ta sẽ sử dụng Vlookup 2 điều kiện như sau:

ví dụ hàm vlookup 2 điều kiện– Vì vậy, bạn cần tạo thêm một cột bằng cách nhập công thức vào A4: = B4 & C4; thì trong ô G7, bạn nhập công thức sau: = VLOOKUP (G5 & G6, $ A $ 4: $ D $ 9,4,0) và chúng ta có kết quả như hình trên.

* Mời các bạn xem video hướng dẫn cụ thể cách sử dụng công dụng Vlookup – Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

Kỳ vọng qua bài hướng dẫn Cách sử dụng Vlookup Trên đây sẽ phần nào giúp bạn hiểu rõ hơn công dụng vlookup để vận dụng cho bảng tính thực tiễn.

Ngoài Vlookup còn có các công dụng tìm kiếm khác rất hữu ích và rộng rãi như Hlookup, Chỉ mục và Đối sánh, . . . Tất cả các hướng dẫn này sẽ được giới thiệu trên HayHocHoi.vnMời độc giả và tham khảo.


Thông tin thêm

Hàm Vlookup cách sử dụng và bài tập vận dụng vlookup

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

[rule_3_plain]

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

[rule_1_plain]

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

[rule_2_plain]

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

[rule_2_plain]

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

[rule_3_plain]

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Hàm #Vlookup #cách #sử #dụng #và #bài #tập #áp #dụng #vlookup

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button