Bài Tập

Giải bài 8 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 8 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 8 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 Những chân trời sáng tạo: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆: 3x + 4y – 10 = 0 và ∆’: 6x + 8y – 1 = 0.

Giải bài 8 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 Những chân trời sáng tạo:

Đường thẳng : 3x + 4y – 10 = 0 có VTPT là

Đường thẳng ‘: 6x + 8y–1 = 0 có VTPT là

Chúng tôi thấy, vậy hai vectơ cùng phe. Suy ra hai đường thẳng ∆ và ∆’ song song hoặc trùng nhau.

Lấy M(2; 1) thuộc đường thẳng ∆.

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đoạn thẳng ta được:

Khoảng cách từ điểm M(2;1) đến đường thẳng ∆’: 6x + 8y – 1 = 0 là:

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆ và ∆’ là 1,9.


Thông tin thêm

Giải bài 8 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button