Bài Tập

Giải bài 7 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 7 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 7 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ trong các trường hợp sau:

a) M(1; 2) và ∆: 3x – 4y + 12 = 0;

b) M(4; 4) và

c) M(0; 5) và

d) M(0; 0) và : 3x + 4y – 25 = 0.

Giải bài 7 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 Những chân trời sáng tạo:

a) Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đoạn thẳng, ta được:

Khoảng cách từ điểm M(1; 2) đến đường thẳng ∆: 3x – 4y + 12 = 0 là:

Vậy khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ là 7/5.

b) Xét đường thẳng

x = – y

x + y = 0

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đoạn thẳng ta được:

Khoảng cách từ điểm M(4; 4) đến đường thẳng ∆: x + y = 0 là:

Vậy khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ là 4√2.

c) Xét đường thẳng

y + 19/4 = 0

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đoạn thẳng ta được:

Khoảng cách từ điểm M(0; 5) đến đường thẳng ∆: y + 19/4 = 0 là:

Vậy khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ là 39/4.

d) Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đoạn thẳng, ta được:

Khoảng cách từ điểm M(0; 0) đến đường thẳng ∆: 3x + 4y – 25 = 0 là:

Vậy khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ là 5 .


Thông tin thêm

Giải bài 7 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button