Bài Tập

Giải bài 6 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 6 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 6 trang 93 SGK Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo): Coi quá trình đốt cháy khí propan C3Hsố 8(g):

3Hsố 8(g) + 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O (g)

Biến thiên entanpi tiêu chuẩn của phản ứng dựa trên nhiệt hình thành hợp chất (Bảng 13.1) và năng lượng liên kết (Bảng 14.1).

So sánh hai giá trị đó và rút ra kết luận.

Entanpi tạo thành tiêu chuẩn cho một số chất

bảng năng lượng trái phiếu

Giải bài 6 trang 93 SGK Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo):

– Chúng ta có:

3Hsố 8(g) + 5O2(g) 3CO2(g) + 4H2O (g)

Tính nhiệt tạo thành hợp chất:

r H0298 = 3.∆f H0298 (CO2) + 4 .∆f H0298 (H2O) –f H0298 (C)3Hsố 8) – 5.∆f H0298 (O2)

r H0298 = 3. (- 393,50) + 4. (- 241,82) – (-105,00) – 5,0

r H0298 = -2042,78 kJ

Tính theo năng lượng liên kết:

r H0298 = Eb(C)3Hsố 8) + 5.Eb(O2) – 3Eb(CO2) – 4Eb(H2O)

r H0298 = 2.Eb (CC) + 8.Eb (CH) + 5.Eb (O = O) -3,2.Eb (C = O) – 4,2Eb (OH)

r H0298 = 2.347 + 8.413 + 5.498 – 3.2.745 – 4.2.467

r H0298 = -1718 kJ

Hai giá trị được tính gần như bằng nhau.


Thông tin thêm

Giải bài 6 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button