Bài Tập

Giải bài 5 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 5 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 5 trang 93 SGK Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo): Khí hiđro cháy trong không khí tạo thành nước theo phương trình hóa học sau:

2 gia đình2(g) + O2(g) → 22O (g)r H0298 = -483,64 kJ

a) Nước hay hỗn hợp oxi và hiđro có năng lượng cao hơn? Giải thích.

b) Vẽ giản đồ về sự biến đổi năng lượng của phản ứng giữa hiđro và oxi.

Giải bài 5 trang 93 SGK Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo):

một)r H0298 =f H0298 (sp) –f H0298 (cd) <0

⇔ σ∆f H0298 (sp)f H0298 (đĩa CD)

Vì vậy hỗn hợp oxy và hydro có nhiều năng lượng hơn nước.

b) Sơ đồ biến đổi năng lượng của phản ứng giữa hiđro và oxi.


Thông tin thêm

Giải bài 5 trang 93 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button