Bài Tập

Giải bài 4 trang 97 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 4 trang 97 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 4 trang 97 SGK Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo): Dữ liệu thực nghiệm của phản ứng: SO2Cl2(g) → VẬY2(g) + Cl2(g) được hiển thị trong bảng sau:

Nồng độ (M) /

Thời gian (phút)

VÌ THẾ2Cl2

VÌ THẾ2

Cl2

0

1,00

0

0

100

?

0,13

0,13

200

0,78

?

?

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo SO2Cl2trong khoảng thời gian 100 phút.

b) Sau 100 phút, nồng độ SO2Cl2Còn lại bao nhiêu?

c) Sau 200 phút, nồng độ SO2và Cl2Kiếm được bao nhiêu?

Giải bài 4 trang 97 SGK Hóa học 10 (Chân trời sáng tạo):

a) Tốc độ trung bình của phản ứng trong SO2Cl2 trong khoảng thời gian 100 phút.

b) Sau 100 phút, nồng độ SO2Cl2 còn lại:

1,00 – 0,13 = 0,87 EMA

c) Sau 200 phút, nồng độ SO2Cl2 còn lại là: 0,78 EMA

⇒ Nồng độ SO2Cl2 đã phản ứng là: 1,00 – 0,78 = 0,22 M

⇒ nồng độ SO2 và Cl2 thu được là 0,22 M


Thông tin thêm

Giải bài 4 trang 97 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button