Bài Tập

Giải bài 4 trang 87 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 4 trang 87 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 4 trang 87 SGK Hóa 10 (Chân trời sáng tạo): Cho nhiệt độ học phương pháp sau:

NaOH (aq) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l) ∆r H0298 = -57,3 kJ

Vẽ sơ đồ enthalpy biểu diễn biến thiên của phản ứng

Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa 10 (Chân trời sáng tạo):

nhiệt học phương trình:

NaOH (aq) + HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (l) ∆r H0298 = -57,3 kJ

Có enthalpy biểu diễn biến thiên của bản đồ của các phản ứng như sau:


Thông tin thêm

Giải bài 4 trang 87 SGK Hoá 10 Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #SGK #Hoá #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button