Bài Tập

Giải bài 10 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 10 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 10 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 SGK Những chân trời sáng tạo: Một người đang viết chương trình cho trò chơi đá bóng bằng robot. Gọi A(-1; 1), B(9; 6), C(5; -3) là ba vị trí trên màn.

Hình bài 10 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 SGK Những chân trời sáng tạo

a) Viết phương trình các đường thẳng AB, AC, BC.

b) Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và AC.

c) Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC.

Giải bài 10 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 Những chân trời sáng tạo:

a) Viết phương trình các đường thẳng AB, AC, BC.

+) Ta có: là VTCP của đoạn thẳng AB.

Do đó VTPT của đoạn thẳng AB là

Phương trình đường thẳng AB đi qua điểm A(-1; 1) và nhận lập VTPT có dạng:

1.(x + 1) – 2.(y – 1) = 0

⇔ x–2y + 3 = 0.

Vậy phương trình của đường thẳng AB là x – 2y + 3 = 0.

+) Ta có: là VTCP của đoạn thẳng AC.

Do đó VTPT của đường thẳng AC là .

Phương trình đường thẳng AC đi qua điểm A(-1; 1) và nhận lập VTPT có dạng:

2.(x + 1) + 3.(y – 1) = 0

2x + 3y–1 = 0.

Vậy phương trình của đường thẳng AC là: 2x + 3y – 1 = 0.

+) Ta có: là VTCP của đoạn thẳng BC.

Do đó VTPT của đoạn thẳng BC là .

Phương trình đường thẳng BC đi qua điểm B(9; 6) và nhận lập VTPT có dạng:

9.(x – 9) – 4.(y – 6) = 0

⇔ 9x–4y–57 = 0.

Vậy phương trình đường thẳng BC là 9x–4y–57 = 0.

b) Áp dụng công thức tính góc giữa hai đường thẳng ta có:

⇒ (AB; AC) = 60,26°.

Vậy góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng 60,26°.

c) Áp dụng công thức tính khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng

Ta có khoảng cách từ điểm A(-1; 1) đến đường thẳng BC: 9x – 4y – 57 = 0 là:

Vậy khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng BC là


Thông tin thêm

Giải bài 10 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #Toán #tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button