Bài Tập

Giải bài 1 trang 17 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giải bài 1 trang 17 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Bài 1 trang 17 SGK Toán 10 tập 2 Những chân trời sáng tạo: Giải phương trình sau:

Giải bài 1 trang 17 SGK Toán 10 tập 2 Những chân trời sáng tạo:

Để giải một bài toán dạng chúng tôi thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Bình phương hai vế của phương trình để mất dấu căn

+ Bước 2: Biến đổi, rút ​​gọn, đưa về phương trình bậc hai một ẩn số

+ Bước 3: Giải phương trình thu được ở bước 2

+ Bước 4: Test lại và kết luận.

11x2 – 14x – 12 = 3x2 + 4x – 7

8x2 – 18x – 5 = 0

⇒ x = 5/2 hoặc x = -1/4

Thay lần lượt các giá trị của x vào phương trình ta thấy chỉ có x = 5/2 thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình S = {5/2}.

x2 + x – 42 = 2x – 30

x2 – x – 12 = 0

⇒ x = – 3 hoặc x = 4

Thay lần lượt x = -3 và x = 4 vào phương trình ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn.

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm (tập nghiệm S = )

4x2 – 4x – 4 = x2 + 2x + 5

gấp 3 lần2 – 6x – 9 = 0

⇒ x = -1 hoặc x = 3

Thay các giá trị này vào phương trình ta thấy x = -1 hoặc x = 3 thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-1; 3}.

9(x2 + x – 1) = 7x2 + 2x – 5

9x2 + 9x – 9 = 7x2 + 2x – 5

gấp đôi2 + 7x – 4 = 0

⇒ x = -4 và x = 1/2

Thay hai giá trị này vào phương trình ta thấy chỉ có x = -4 thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-4}.


Thông tin thêm

Giải bài 1 trang 17 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_2_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_3_plain]

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Giải #bài #trang #Toán #Tập #SGK #Chân #trời #sáng #tạo

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button