Hỏi Đáp

Từ Điển Tiếng Việt ” Chủ Trương Là Gì, ĐưÁ»Ng LốI Lã  Gã¬

Về mục đích, chủ trương được xây dựng nhằm chỉ đạo tổ chức, cá nhân trong xã hội và những cơ quan Nhà nước thực hiện đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước đã phát hành nhiều chủ trương quan trọng, có ý nghĩa to to trong việc phát triển tổ quốc trên mọi ngành nghề và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm này. Vì vậy, chúng tôi xin thỏa mãn nhu cầu cho Quý vị những thông tin hữu ích về chủ trương là gì? trải qua bài viết dưới đây.

Đang xem: Chủ trương là gì

Bài Viết: Chủ trương là gì

Nội Dung

Chủ trương là gì?

Chủ trương là ý định, quyết định về phương hướng hành động (thường là về việc làm chung) theo từ điển Tiếng Việt, về mặt nghĩa rộng.

Theo nghĩa hẹp, chủ trương là ý định, quyết định của tổ chức, cơ quan có thẩm quyền về phương hướng, chương trình, kế hoạch hành động của toàn quốc hay của từng ngành, từng địa phương hoặc trên từng ngành nghề hoạt động như chính trị, thương mại, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… nhằm thúc đẩy việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Với mong muốn đem về cho Qúy vị những thông tin về những chủ trương quan trọng trên những ngành nghề của Đảng và Nhà nước hiện nay, chúng tôi xin tiếp cận và phân tích khái niệm nay theo nghĩa hẹp.

*

Đặc điểm của chủ trương

Để làm tinh tế thêm khái niệm chủ trương, sát bên việc giải đáp chủ trương là gì? như trên, chúng tôi share thêm cho Quý người hâm mộ về những đặc điểm củ chủ trương, cụ thể như sau:

– Về mục đích, chủ trương được xây dựng nhằm chỉ đạo tổ chức, cá nhân trong xã hội và những cơ quan Nhà nước thực hiện đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Về hình thức, chủ trương nhất thiết phải được thể hiện bằng văn bản dưới những hình thức như: nghị quyết, quyết định, chỉ thị và kết luận. Văn bản này không chứa đựng những quy phạm pháp luật nên không có tính bắt buộc phải thực hiện.

– Về nội dung, chủ trương đưa ra phương hướng, chương trình, kế hoạch hành động của toàn quốc hay của từng ngành, từng địa phương hoặc trên từng ngành nghề hoạt động như chính trị, thương mại, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…Những nội dung này phải phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chủ thể có thẩm quyền phát hành và thực hiện chủ trương

Có hai chủ thể chính chịu trách nhiệm phát hành và thực hiện những chủ trương trong xã hội hiện nay là Đảng và Nhà nước.

Xem thêm: Biểu Phí Thường Niên Thẻ Tín Dụng Sacombank Hiện Nay Là Bao Nhiêu?

Thứ nhất: Đảng là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành chủ trương

– Chủ trương của Đảng là những phương hướng, chương trình, kế hoạch hành động trong mọi ngành nghề hoặc từng ngành nghề cụ thể do Đảng xây dựng và phát hành dựa trên những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trong nước và thế giới.

Chủ trương của Đảng được thể hiện trong những văn bản sau:

+ Nghị quyết là văn bản ghi lại những quyết định được trải qua ở đại hội, hội nghị cơ quan lãnh đạo đảng những cấp, hội nghị đảng viên về đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch hoặc những vấn đề cụ thể. Đây là văn bản thông dụng nhất ghi nhận những đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng hiện nay.

VD: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách to để nền thương mại phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

+ Quyết định là văn bản dùng để phát hành hoặc bãi bỏ những quy chế, quy định, quyết định cụ thể về chủ trương, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng.

+ Chỉ thị là văn bản dùng để chỉ đạo những cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng cấp dưới thực hiện những chủ trương, chính sách hoặc một số nhiệm vụ cụ thể.

+ Kết luận là văn bản ghi lại ý kiến chính thức của cấp ủy, tổ chức, cơ quan đảng về những vấn đề ổn định hoặc về chủ trương, biện pháp xử lý việc làm cụ thể.

Thứ hai: Những cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm trong việc thực hiện những chủ trương của Đảng.

Xem thêm: Trẻ 7 Tháng Tuổi Ăn Được Những Hoa Quả Gì, Các Loại Trái Cây Tốt Cho Trẻ 7 Tháng Tuổi Ăn Dặm

Trên thực tiễn, những cơ quan Nhà nước sẽ phát hành những văn bản pháp luật trong từng ngành nghề cụ thể để thực hiện, tuyên truyền và thông dụng những chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng tới những cá nhân, tổ chức trong xã hội. Hệ thống văn bản này được quy định cụ thể tại Điều 4 Luật phát hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết chủ trương là gì? Quý người hâm mộ có thể gửi tới Tổng đài 1900 6557 sẽ được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng, trân trọng!

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Chủ Trương Là Gì – Chủ Trương Nghĩa Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://ecogreengiapnhi.net Chủ Trương Là Gì – Chủ Trương Nghĩa Là Gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button