Bài Tập

Chất béo, Tính chất hóa học, thành phần cấu tạo, vai trò và ứng dụng của chất béo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Chất bự, Tính chất hóa học, thành phần cấu tạo, vai trò và ứng dụng của chất bự phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vậy chất bự có những tính chất hóa học và vật lý quan trọng nào? Thành phần của chất bự là gì, ứng dụng và vai trò của nó đối với con người? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

I. Chất bự tới từ đâu?

– Chất bự là thành phần chính của chất bự, dầu, … có trong thân thể động vật, thực vật (quả, hạt).

Thực phẩm giàu chất bự

II. Tính chất vật lý của chất bự

Chất bự ở thể rắn, dầu ở thể lỏng. Chất bự nhẹ hơn nước, ko tan trong nước, tan trong benzen, xăng, dầu hỏa, …

III. Thành phần chất bự

– Đun nóng chất bự với nước ở nhiệt độ và áp suất cao thu được glixerol (glixerin) và các axit bự.

Glyxerol có công thức cấu tạo sau:

Được viết tắt là:3H5(Ồ)3

Chất bự là hỗn hợp của nhiều este của glixerol với axit bự và có công thức chung là (R-COO).33H5. trong đó R có thể là C17H35– CŨ17H33– CŨ15H31– …

IV. Tính chất hóa học quan trọng của chất bự

Phản ứng thủy phân chất bự trong môi trường axit

(RCOO)33H5 + 3 GIỜ2O 3RCOOH + C3H5(Ồ)3

Chất bự Axit bự Glycerol

Phản ứng thủy phân chất bự trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa).

(RCOO)33H5 + 3NaOH 3RCOONa + CŨ3H5(Ồ)3

V. Vai trò và ứng dụng của chất bự

Chất bự là thành phần cơ bản trong thức ăn cho người và động vật

Chất bự giàu năng lượng và giúp thân thể hấp thụ vitamin A, E, D, K, …

– Dùng trong điều chế xà phòng và glixerol

TẠI VÌ. Bài tập bự

* Bài 1 trang 147 SGK Hóa học 9: Chọn câu đúng nhất trong số các câu sau:

A. Dầu ăn là este.

B. Dầu ăn là một este của glixerol.

C. Dầu ăn là este của glixerol và các axit bự.

D. Dầu ăn là hỗn hợp của nhiều este của glixerol và axit bự.

° Lời giải bài 1 trang 147 SGK Hóa học 9:

◊ Chọn câu trả lời: D. Dầu ăn là hỗn hợp của nhiều este của glixerol và axit bự.

* Bài 2 trang 147 SGK Hóa 9: Hoàn thành các câu sau bằng cách đặt các từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Chất bự … tan trong nước nhưng … trong benzen, dầu hỏa.

b) Xà phòng hóa là phản ứng của … este trong môi trường … tạo ra … và …

c) Phản ứng của chất bự với nước trong môi trường axit là … nhưng ko phải là …

° Lời giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 9:

a) Lớn ko hòa tan trong nước nhưng rám nắng trong benzen, dầu hỏa.

b) Phản ứng xà phòng hoá là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra gilxerolmuối axit bự.

c) Phản ứng của chất bự với nước trong môi trường axit là thủy phân nhưng ko phải là phản ứng xà phòng hóa.

* Bài 3 trang 147 SGK Hóa học 9: Chọn các phương pháp có thể loại trừ dần vết thức ăn trên quần áo.

a) rửa bằng nước.

b) rửa bằng xà phòng.

c) tẩy trắng bằng cồn 96o.

d) tẩy bằng giấm.

e) tẩy bằng xăng.

° Lời giải bài 3 trang 147 SGK Hóa học 9:

– Các phương pháp đúng là b, c, e. Vì xà phòng, cồn 96o, xăng có thể hòa tan dầu ăn. Nước ko hòa tan dầu ăn. Giấm hòa tan dầu ăn nhưng lại làm hỏng quần áo.

* Bài 4 trang 147 SGK Hóa học 9: Để thủy phân hoàn toàn 8,58kg một loại chất bự cần 1,2kg NaOH, thu được 0,92kg glixerol và mkg hỗn hợp muối của các axit bự.

a) Tính m.

b) Tính khối lượng xà phòng có thể thu được từ m kg hỗn hợp muối trên. Muối của axit bự chiếm 60% khối lượng xà phòng.

° Lời giải bài 4 trang 147 SGK Hóa học 9:

a) Thủy phân chất bự bằng kiềm (phản ứng xà phòng hóa):

– Chất bự + Natri hiđroxit → Glyxerol + Hỗn hợp muối natri.

Vận dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mMuối = mmập mạp + mNaOH – mglycerol = 8,58 + 1,2 – 0,92 = 8,86kg.

b) Khối lượng xà phòng thu được:

– Gọi khối lượng xà phòng thu được là x (kg), ta có muối của axit bự chiếm 60% khối lượng xà phòng nên:

.100% = 60%

– Vậy khối lượng xà phòng thu được là 14,767 (kg).


Thông tin thêm

Chất bự, Tính chất hóa học, thành phần cấu tạo, vai trò và ứng dụng của chất bự

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

[rule_3_plain]

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

[rule_1_plain]

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

[rule_2_plain]

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

[rule_2_plain]

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

[rule_3_plain]

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Chất #bự #Tính #chất #hóa #học #thành #phần #cấu #tạo #vai #trò #và #ứng #dụng #của #chất #bự

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button