Bài Tập

Cách sử dụng Data Table 1 biến, 2 biến để thống kê dữ liệu trong Excel

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách sử dụng Data Table 1 biến, 2 biến để thống kê dữ liệu trong Excel phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Dụng cụ Công dụng Phân tích Nếu-Nếu với Bảng Dữ liệu để làm gì? Cách sử dụng Bảng dữ liệu 1 biến, 2 biến? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

I. Bảng dữ liệu dùng để làm gì?

Bảng dữ liệu là một phương tiện có thể được sử dụng để thống kê hoặc tính toán sự biến động của một trị giá (một biến phụ thuộc) lúc một hoặc hai trị giá nhất mực thay đổi (1 hoặc 2 biến độc lập thay đổi).

Ví dụ: Bạn có thể tính toán Bạn tiết kiệm được bao nhiêu (biến phụ thuộc) = Thu nhập hàng tháng của bạn (biến độc lập) – Chi phí sinh hoạt hàng tháng (biến độc lập).

Hoặc, bạn có thể tính toán Lợi nhuận của doanh nghiệp = Doanh thu – Chi phí.

II. Cách sử dụng bảng dữ liệu để tính toán biến động

1. Cách sử dụng Bảng dữ liệu 1 biến để tính toán biến động

– Lúc nào sử dụng bảng dữ liệu Chúng ta cần biết khái niệm ô như: Ô lấy biến theo hàng, Ô lấy biến theo cột. Kết quả ô tham chiếu.

Một. Bảng dữ liệu 1 biến được sắp xếp theo hàng (theo hàng)

– Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn dao động từ 10 tới 14 triệu, chi phí hàng tháng bạn sử dụng (cố định) là 6 triệu, hãy tính số tiền bạn tiết kiệm được hàng tháng, như hình dưới đây:

– Có thể tải file dữ liệu mẫu về để thực hành Đây

* Để thực hiện yêu cầu trên, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo bảng dữ liệu với biến thu nhập được sắp xếp theo hàng (D8: H8); nhập kkết quả yêu cầu (số tiền tiết kiệm) trong ô tham chiếu kết quả C9: = C5;

bảng dữ liệu 1 biến theo hàng

Bước 2: Quét và chọn bảng dữ liệu từ địa chỉ C8: H9, chọn thẻ Dữ liệu → Khu vực phương tiện dữ liệu chọn Điều gì sẽ xảy ra nếu phân tích → chọn Bảng dữ liệu như các phép toán từ 1 tới 3 trong hình sau:

bảng dữ liệu 1 biến theo hàng

Bước 3: Tấm ván bảng dữ liệu xuất hiện, bởi vì thu nhập chuyển đổi được sắp xếp theo hàng, chúng tôi chọn truy xuất trong mục Ô nhập hàng với địa chỉ ô C3, Ô nhập cột được để trốnghọp báo VÂNG như hình bên dưới.

bảng dữ liệu 1 biến theo hàng

Sau các thao tác trên, ta thu được kết quả sau:

1 kết quả bảng dữ liệu biến

⇒ Xử lý Bảng dữ liệu Như sau: Trước hết, bảng Dữ liệu sẽ lấy trị giá 10 ở ô D8 trong bảng biến động thu nhập và đưa vào ô thu nhập hàng tháng C3, sau đó lấy kết quả tiết kiệm hàng tháng ở ô C5 và sao chép vào ô tham chiếu. kết quả C9, sau đó ghi kết quả này vào bảng dữ liệu ở ô D9. Tiếp tục lặp lại thứ tự như trên với các trị giá thu nhập khác.

b. Bảng dữ liệu 1 biến được sắp xếp theo cột

Hiện thời, Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn cố định 11 triệu, chi phí hàng tháng dao động từ 4 tới 8 triệu, hãy tính xem bạn tiết kiệm được bao nhiêu hàng tháng.

bảng dữ liệu 1 biến theo cột

– Ta thực hiện các bước tương tự như trên, tại ô D12 nhập: = C5; và bởi vì chi phí thay đổi theo cột, trong bảng dữ liệu, chúng tôi nhập ô Ô đầu vào cột có địa chỉ ô C4để trống ô nhập Hàng như hình dưới đây:

bảng dữ liệu 1 biến theo cột

Chúng tôi thu được kết quả sau:

sử dụng bảng dữ liệu 1 đường viền theo cột

2. Cách sử dụng Bảng dữ liệu 2 để thay đổi sự biến động

– Hiện thời giả sử thu nhập dao động từ 10-14 triệu, chi phí dao động từ 4-8 triệu, vậy mức tiết kiệm tương ứng là bao nhiêu?

– Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo bảng dữ liệu với biến thu nhập được sắp xếp theo hàng (D8: H8); nhập kết quả mong muốn (số tiền tiết kiệm) vào ô tham chiếu kết quả C8: = C5;

bảng dữ liệu 2 biến

Bước 2: Quét và chọn vùng dữ liệu từ C8: H13, chọn dữ liệu tab → nếu phân tích → bảng dữ liệu thì sao. Thực hiện các thao tác như hình trên;

Bước 3: Sau lúc nhập đầy đủ thông tin vào ô Nhập hàng và ô nhập cột, bấm OK để nhận kết quả sau

bảng dữ liệu 2 biến h2

* Ghi chú: Lúc sử dụng bảng dữ liệu chúng ta sẽ ko thể xóa dữ liệu trong từng ô nhưng mà phải xóa toàn thể bảng

– Ở trên, chúng ta đã sử dụng bảng dữ liệu để tính số tiền tiết kiệm hàng tháng nếu thu nhập hoặc chi phí thay đổi. Tương tự, bạn có thể tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp lúc doanh thu và chi phí thay đổi. Ngoài ra bảng dữ liệu còn dùng để thống kê dữ liệu trong bảng dữ liệu như giới thiệu dưới đây.

III. Cách sử dụng bảng dữ liệu để thống kê dữ liệu

1. Sử dụng bảng dữ liệu 1 biến để thống kê dữ liệu

– Cho bảng dữ liệu như hình dưới đây:bảng dữ liệu 1 biến thống kê dữ liệu h1

– Yêu cầu: Thống kê định lượng theo loại VTthống kê thành tiền theo loại VT

* Trong bài viết này, chúng ta sẽ liên kết sử dụng sumif và bảng dữ liệu 1 biến để thống kê, các bước thực hiện như sau, các bạn có thể xem cách sử dụng hàm sumif tại đây.

bảng dữ liệu 1 biến thống kê dữ liệu h2

Bước 1: Nhập công thức: = SUMIF ($ C $ 5: $ C $ 12, I10, $ E $ 5: $ E $ 12) vào ô J8, nhấn Enter và thu được kết quả như trên.

Bước 2: Quét chọn vùng dữ liệu từ I10: J12 và sau đó chọn dữ liệu tab → điều gì sẽ xảy ra nếu phân tích → bảng dữ liệu, bởi vì Loại VT được sắp xếp theo cột vì vậy chúng ta nhập dữ liệu vào ô đầu vào Cột là I10 như hình dưới đây

bảng dữ liệu 1 biến thống kê dữ liệu h3

Bước 3: Sau lúc nhập đầy đủ thông tin như hình trên, nhấn OK, chúng ta sẽ có kết quả như sau

kết quả thống kê dữ liệu bảng dữ liệu 1 biến

* Ghi chú: Trong trường hợp này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm Sumif để thay thế bảng dữ liệu 1 biến để thống kê dữ liệu bằng cách nhập công thức vào ô J10: = SUMIF ($ C $ 5: $ C $ 12, $ I10, $ E $ 5: $ E $ 12) và điền kết quả xuống, chúng ta thu được kết quả tương tự như bảng dữ liệu 1 biến:

* Tương tự, ta thực hiện thống kê thành tiền theo Loại VT

– Trước hết, chúng ta cũng nhập công thức vào ô E16: = SUMIF ($ C $ 5: $ C $ 12, E15, $ G $ 5: $ G $ 12); sau đó quét vùng dữ liệu E15: G16, chọn dữ liệu tab → nếu phân tích → bảng dữ liệu thì sao, vì Loại VT sắp xếp theo hàng vì vậy chúng tôi nhập dữ liệu vào ô nhập Hàng là E15 như hình dưới đây

bảng dữ liệu 1 biến thống kê dữ liệu h5

Sau đó nhấn VÂNG Kết quả thu được như hình sau:

thống kê dữ liệu với bảng dữ liệu 1 biến

* Ghi chú: Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm Sumif để thống kê dữ liệu thay cho bảng dữ liệu 1 biến trong trường hợp này, bằng cách nhập công thức sau vào ô E16: = SUMIF ($ C $ 5: $ C $ 12, E $ 15, $ G $ 5: $ G $ 12) rồi điền kết quả vào hàng, ta được kết quả giống như bảng dữ liệu 1 biến.

2. Sử dụng bảng dữ liệu 2 biến để thống kê dữ liệu

– Hiện thời chúng ta sẽ sử dụng bảng dữ liệu 2 biến để vận dụng cho bài toán dưới đây; yêu cầu thống kê số lượng vật tư theo loại VT và Kho;

bảng dữ liệu 2 biến thống kê dữ liệu h1

* Trong bài học này chúng ta sẽ sử dụng công thức mảng

Bước 1: Nhập 2 ô cột và hàng vào J5 và K5, nhập công thức vào ô I9: = sum (if (($ B $ 5: $ B $ 12 = J5) * ($ C $ 5: $ C $ 12 = K5), $ E $ 5 : $ E $ 12.0)) rồi nhấn Ctrl + Shift + Enter

bảng dữ liệu 2 biến thống kê dữ liệu h3

Bước 2: Quét vùng dữ liệu từ I9: L12, vào tab dữ liệu → phân tích → bảng dữ liệu rồi chọn như hình bên dưới.

bảng dữ liệu 2 biến thống kê dữ liệu h4Kết quả thu được sau lúc nhấn OK như sau:
bảng dữ liệu 2 biến thống kê dữ liệu h5

* Ghi chú: Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lệnh Sumifs để thay thế bảng dữ liệu 2 biến trên bằng lệnh sau: = SUMIFS ($ E $ 5: $ E $ 12, $ B $ 5: $ B $ 12, $ D14, $ C $ 5: $ C 12 $, E $ 13) sau đó điền kết quả vào hướng hàng và cột, ta được kết quả như hình bên dưới, tương tự với bảng dữ liệu 2 biến.

>> bạn có thể xem cách sử dụng hàm sumifs Tại đây;

sử dụng hàm sumifs để thay thế bảng dữ liệu có 2 biến


Thông tin thêm

Cách sử dụng Data Table 1 biến, 2 biến để thống kê dữ liệu trong Excel

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

[rule_1_plain]

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

[rule_2_plain]

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

[rule_3_plain]

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Cách #sử #dụng #Data #Table #biến #biến #để #thống #kê #dữ #liệu #trong #Excel

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button