Bài Tập

Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập áp dụng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập vận dụng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vì vậy bài viết này sẽ tổng hợp các tri thức cần nhớ như công thức, cách dùng và tín hiệu nhận diện về thì tương lai đơn để các bạn hiểu rõ và vận dụng.

1. Khái niệm thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn trong tiếng anh (Simple future tense) được dùng lúc ko có kế hoạch hay quyết định làm gì trước lúc chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời khắc nói. Thường sử dụng thì tương lai đơn với động từ to think trước nó.

2. Cách dùng thì tương lai đơn

Cách dùng thì tương lai đơn Ví dụ về thì tương lai đơn
Diễn tả một quyết định tại thời khắc nói We will see what we can do to help you.( Chúng tôi sẽ xem để có thể giúp gì cho anh.)

I miss her. I will go to her house to see her. ( Tôi nhớ cô đấy. Tôi sẽ tới nhà gặp cô đấy )

Đưa ra lời yêu cầu, đề xuất, lời mời

Will you open the door? ( Anh đóng cửa giúp tôi được ko) → lời yêu cầu.

Will you come to lunch? ( Trưa này cậu tới ăn cơm nhé )       → lời mời

Will you turn on the fan? ( Bạn có thể mở quạt được ko ) → lời yêu cầu.

Will you go to this party tonight? ( Bạn sẽ tới bữa tiệc tối nay chứ )→ lời mời

Diễn tả dự đoán ko có căn cứ People will not go to Jupiter before 22nd century.( Con người sẽ ko thể tới sao Mộc trước thế kỉ 22. )

I think people will not use computers after 25th century. ( Tôi nghĩ mọi người sẽ ko sử dụng máy tính sau thế kỷ 25 )

3. Công thức thì tương lai đơn

+ Câu khẳng định

 

Động từ tobe

Động từ thường

Cấu trúc

S + will +  be + N/Adj

S + will +  V(nguyên thể)

Xem xét

will = ‘ll

Ví dụ

– She‘ll be fine. (Cô đấy sẽ ổn thôi.)

– You will be mine soon(Anh sẽ sớm thuộc về em thôi.)

– I will always love you. (Em sẽ xoành xoạch yêu anh.)

– No worries, I will take care of the children for you. (Đừng lo, em sẽ chăm sóc bọn trẻ giúp chị.)

     

+ Câu phủ định

 

Động từ tobe

Động từ thường

Cấu trúc

S + will not + be + N/Adj

S + will not + V(nguyên thể)

Xem xét

will not = won’t

Ví dụ

– She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow.(Cô đấy sẽ ko vui nếu cô đấy ko vượt qua kỳ thi thi đầu vào ngày mai)

– We won’t be friends anymore. (Chúng ta sẽ ko tiếp tục làm bạn nữa.)

– I won’t bring champagne to the party tonight. (Tớ sẽ ko mang rượu Sâm-panh tới bữa tiệc tối nay đâu.)

– I won’t tell her the truth. (Tôi sẽ ko nói với cô đấy sự thực.)

Câu nghi vấn

 

Động từ tobe

Động từ thường

Cấu trúc

Q: Will + S + be + ?

A: Yes, S + will

     No, S + won’t

Q: Will + S + V(nguyên thể)?

A: Yes, S + will.

      No, S + won’t.

Ví dụ

– Q: Will you be home tomorrow morning?(Sáng mai anh có ở nhà ko?)

Yes, I     A: No, I won’t(Ko, anh sẽ ko có ở nhà)

– Q: Will he be the last person to leave the classroom? (Cậu đấy sẽ là người cuối cùng rời khỏi phòng học đúng ko?)

  A: Yes, he will (Có, cậu đấy sẽ ở lại)

– Q: Will you come back? (Anh có quay lại ko?)

  A: Yes, I will (Có, anh sẽ quay lại)

– Q: Will he go to the post office to take the parcel for you? (Cậu ta sẽ tới bưu điện để nhận bưu kiện cho em chứ?)

  A: No, he won’t (Ko, cậu đấy sẽ ko)

4. Tín hiệu nhận diện

Trạng từ chỉ thời kì

– in + thời kì: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Động từ chỉ khả năng sẽ xảy ra

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là

– perhaps: có nhẽ

– probably: có nhẽ

– Promise: hứa

– CHỨC NĂNG THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

 

Ví dụ

Phân tích

 

Ví dụ 1:

– I miss my mom. I (drop)………by her house on the way to work tomorrow. (Tôi nhớ mẹ quá. Tôi sẽ rẽ qua nhà mẹ trên đường đi làm)

A. drop  B. dropped  C. will drop

Có từ tín hiệu chỉ thời kì trong tương lai

Là quyết định được phát ra tại thời khắc nói, ko phải 1 dự kiến từ trước: Nhớ mẹ => nên quyết định sẽ tới thăm mẹ vào ngày mai

à  Động từ chia ở thì Tương lai đơn

à Chọn đáp án C

Công dụng 1

Thì tương lai đơn diễn tả một quyết định tại thời khắc nói

 

Ví dụ 2:

–………you (open) ………the door for me please? (Bạn có thể vui lòng mở cửa dùm mình được ko?)

A. Do………open

B. Did………open

C. Will ………open

Yêu cầu người nào đó l àm gì

à Sử dụng thì Tương lai đơn

à Chọn đáp án C

Công dụng 2

Thì tương lai đơn dùng để đưa ra lời yêu cầu, đề xuất, lời mời

 

Ví dụ 3:

– I promise I (take) ……… you to the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa là mẹ sẽ đưa con tới công viên nước chơi nếu mẹ rảnh)

A. will take

B. take

C. not use

Lời hứa là sẽ làm cho người nào đó điều gì à  Động từ chia ở thì Tương lai đơn

à Chọn đáp án A

Công dụng 3

Thì tương lai đơn được dùng cho lời hứa hứa hẹn

5. BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

Bài tập 1: Viết các câu sau ở thì tương lai thể phủ định và nghi vấn

(I / answer / the question) : _________

(she / read / the book) :________

(they / drink / beer) :_________

(we / send / the postcard)   :__________

(Vanessa / catch / the ball)   :_________

(James / open / the door) ?  :_________

(we / listen / to the radio)  :__________

(they / eat / fish)     :_______________

(you / give / me / the apple) ?   :_______

(the computer / crash)   :____________

Bài tập 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.:_______

2. I/ finish/ my report/ 2 days. :________

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam. :________

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat. :________

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station? :_________

Bài tập 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. They (do) ………. it for you tomorrow.
 2. My father (call) ………. you in 5 minutes.
 3. We believe that she (recover) ………. from her illness soon.
 4. I promise I (return) ……….. school on time.
 5. If it rains, he (stay) ………. at home.

Lời giải

Bài tập 1: Viết các câu sau ở thì tương lai thể phủ định và nghi vấn

Câu

Đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

I won’t answer the question.

 

2

She won’t read the book.

Động từ của Book còn có tức là Đặt cọc trước, sắm vé trước

3

Will they drink beer?

Drunk (adj): Say rượu

4

We won’t send the postcard.

 

5

Vanessa won’t catch the ball.

Ball /bɔ:l/ (n): Ngoài tức là quả bóng còn có tức là buổi khiêu vũ

6

Will James open the door?

 

7

We won’t listen to the radio.

 

8

They won’t eat fish.

Drink like a fish (thành ngữ): chỉ 1 người uống quá nhiều rượu

VD: I worry about Nancy; she drinks like a fish. (Tôi lo cho Nancy; cô đấy uống quá nhiều rượu)

9

Will you give me the apple?

The apple of one’s eye (thành ngữ): Đặc thù yêu qúy, đặc thù mến thương đối với người nào đó

VD: The youngest was the apple of his father’s eye. (Đứa con út là đứa nhưng cha nó mến thương nhất)

10

The computer won’t crash.

 

Bài tập 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

→ She hopes that Mary will come to the party tonight.

Từ tín hiệu chỉ thời kì tonight

 

2

→ I will finish my report in two days.

Từ tín hiệu chỉ thời kì in 2 days

Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb(báo cáo)

3

→ If you don’t study hard, you won’t pass the final exam.

Câu điều kiện loại 1

Hard có thể vừa là Trạng từ (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard to Learn)

4

→ You look tired, so I will bring you something to eat.

Là quyết định được phát ra tại thời khắc nói, ko phải 1 dự kiến từ trước

 

5

→ Will you please give me a lift to the station?

Lời đề xuất => Sử dụng thì Tương lai đơn

– Lift (n): đi nhờ xe

– Lift = Elavator (n): Thang máy

– Escalator (n): thang cuốn

Bài tập 3: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp ngôn từ

1

will do

Từ tín hiệu chỉ thời kì tomorrow

 

2

will call

Từ tín hiệu chỉ thời kì in five minutes

Các phrasal verbs thông dụng của call:

– Call by: Ghé thăm người nào trong vòng thời kì ngắn lúc tiện đường tới 1 nơi khác

VD: I thought it my might be nice to call by Aunt Betty’s house on our way to Bristol. (Em nghĩ đây sẽ là ý hay nếu mình tới thăm nhà dì Betty trên đường tới Bristol)

– Call for: Công khai yêu cầu 1 việc gì đó phải được hoàn thành

VD: The protesters were calling for the resignation of the president. (Những người biểu tình công khai yêu cầu tổng thống từ nhiệm)

– Call after: Đặt tên cho con theo tên của người khác, đặc thù là người trong cùng gia đình

VD: We have called him Benjamin after his father. (Chúng tôi đặt tên cho thằng nhỏ là Benjamin giống tên bố nó)

3

will recover

Từ tín hiệu chỉ ý kiến believe

 

4

will return

Từ tín hiệu lời hứa hứa hẹn promise

Phân Biệt On time và In time:

– On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời kì như đã được dự trù

– In time (for something/ to do something) = vừa kịp giờ, vừa đúng lúc (làm gì đó)

5

will stay

Câu điều kiện loại 1

 

Bài tập 4. Chuyển từ câu hỏi nghi vấn sang câu hỏi có từ để hỏi:

Ví dụ:

 • Will she be at the meeting? =>When will she be at the meeting?
 • Will David help me? => How will David help me?

Câu hỏi nghi vấn

Câu hỏi có từ để hỏi

1. Will I go?

 
 
 
 
 
 
 

* Bài tập tự làm

Bài tập 1. Chọn đáp án đúng

1. In two days, I ………. my results.

A. will know        B. would know      C. will be knowing

2. “There is the doorbell”.”I ………. “

A. would go          B. am going          C. will go

3. You ………. the decision that you made today.

A. will be regretting         B. will regret          C. would regret

4. We ………. what happened to her.

A. would never know      B. will never know        C. will never be knowing

5. The whole nation ………. proud of you.

A. Is         B. will be        C. would be

6. That  ………. our gift to the school.

A. will be          B. would be          C. will have been

7. Kind words  ………. others joy.

A. will give        B. would give       C. will be giving

8. This piece of wisdom  ………. you ten dollars.

A. will cost        B. would cost        C. will be costing

9. You  ………. my position.

A. will never understand     B. would never understand     C. never understand

10. Someday I ………. a novel.

A. will be writing       B. will write       C. would write

11. I  ………. this.

A. will not permit      B. would not permit       C. will not be permitting

12. He ………. the test.

A. cannot pass         B. will not pass      C. will not be passing

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau

 1. A: “There’s someone at the door.”

B: “I __________ (get) it.”

 1. Joan thinks the Conservatives ___________ (win) the next election.
 2. A: “I’m moving house tomorrow.”

B: “I __________ (come) and help you.”

 1. If she passes the exam, she __________ (be) very happy.
 2. I ___________ (be) there at four o’clock, I promise.
 3. A: “I’m cold.”

B: “I __________ (turn) on the fire.”

 1. A: “She’s late.” 

B: “Don’t worry she _________ (come).”

 1. The meeting __________ (take) place at 6 p.m.
 2. If you eat all of that cake, you __________ (feel) sick.
 3. They ________ (be) at home at 10 o’clock.
 4. I’m afraid I _________ (not / be) able to come tomorrow.
 5. Because of the train strike, the meeting ________ (not / take) place at 9 o’clock.
 6. A: “Go and tidy your room.”  

B: “I __________ (not / do) it!”

 1. If it rains, we __________ (not / go) to the beach.
 2. In my opinion, she __________ (not / pass) the exam.
 3. A: “I’m driving to the party, would you like a lift?”

B: “Okay, I _________ (not / take) the bus, I’ll come with you.”

 1. He __________ (not / buy) the car, if he can’t afford it.
 2. I’ve tried everything, but he ____________ (not / eat).
 3. According to the weather forecast, it ________ (not / snow) tomorrow.
 4. A: “I’m really hungry.”

B: “In that case we ____________ (not / wait) for John.”

 1. __________ (they / come) tomorrow?
 2. When _________ (you / get) back?
 3. If you lose your job, what ________ (you / do)?
 4. In your opinion, __________ (she / be) a good teacher?
 5. What time __________ (the sun / set) today?
 6. __________ (she / get) the job, do you think?
 7. __________ (David / be) at home this evening?  
 8. What ________ (the weather / be) like tomorrow?
 9. There’s someone at the door, ________  (you / get) it?
 10. How __________ (he / get) here?

Kỳ vọng với hướng dẫn cụ thể cách sử dụng thì tương lai đơn – Simple Future Tense ở trên sẽ giúp ích cho các bạn trong việc củng cố tri thức nền tảng tiếng anh. 


Thông tin thêm

Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập vận dụng

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

[rule_3_plain]

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

[rule_1_plain]

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

[rule_2_plain]

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

[rule_2_plain]

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

[rule_3_plain]

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Cách #dùng #thì #tương #lai #đơn #công #thức #và #bài #tập #áp #dụng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button