Bài Tập

Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác và ví dụ

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác và ví dụ phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Vậy nồng độ, nhiệt độ, áp suất, độ bền bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng? Các ví dụ về ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, áp suất, độ bền bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng… sẽ được tìm hiểu trong bài viết sau.

I. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

– Khi tăng nồng độ các chất phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng.

– Giải thích: Khi tăng nồng độ chất phản ứng thì số va chạm hiệu quả tăng nên tốc độ phản ứng tăng.

Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng Hóa học 10 bài 16

* Chú ý: Khi các chất phản ứng va chạm đúng chiều và đủ năng lượng thì phản ứng gọi là va chạm hiệu quả.

* Ví dụ: Phản ứng hóa học: Na2S2Ô3(nước) + GIA ĐÌNH2VÌ THẾ4(nước) → Na2VÌ THẾ4(nước) + S(S) + VẬY2(g) + GIA ĐÌNH2Ô(tôi)

không . nồng độ2S2Ô3 giảm ⇒ hạt phân tử Na2S2Ô3 giảm

⇒ Hiệu số lần va chạm giữa Na . phân tử2S2Ô3 và phân tử H2VÌ THẾ4 giảm

⇒ Tạo kết tủa chậm tức là tốc độ phản ứng xảy ra chậm hơn.

II. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

– Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ phản ứng tăng.

– Giải thích: Ở nhiệt độ phòng, các chất phản ứng chuyển động với tốc độ nhỏ; khi nhiệt độ tăng lên; Các chất sẽ chuyển động với vận tốc lớn hơn dẫn đến số va chạm hiệu quả tăng nên tốc độ phản ứng tăng.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ của phản ứng

– Mối quan hệ giữa nhiệt độ và tốc độ của phản ứng hóa học được biểu thị bằng công thức:

Trong đó:

vt1; vt2 tôilà tốc độ của phản ứng ở hai nhiệt độ tĐầu tiên và t2;

γ là hệ số nhiệt độ Van’t Hoff.

* Chú ý: Quy tắc của Van’t Hoff chỉ gần đúng ở nhiệt độ thấp.

III. Ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng

Đối với phản ứng ở thể khí, tốc độ phản ứng tăng khi áp suất tăng.

– Giải thích: Khi tăng áp suất, nồng độ khí tăng nên tốc độ phản ứng tăng.

Ảnh hưởng của áp suất đến tốc độ phản ứng

IV. Ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc

– Khi tăng diện tích bề mặt của các chất phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng.

– Giải thích: Khi diện tích tiếp xúc của các chất phản ứng tăng, số va chạm hiệu quả tăng dẫn đến tốc độ phản ứng tăng.

* Ví dụ: Làm các thí nghiệm sau:

+ Thí nghiệm 1: Cho 2 gam CaCO3 dạng khối lượng phản ứng hết với 20 ml HCl 1M;

+ Thí nghiệm 2: Cho 2 gam CaCO3 dạng bột phản ứng hết với 20 ml HCl 1M.

Khi HCl phản ứng với CaCO3 dạng bột, diện tích tiếp xúc giữa HCl và CaCO . phân tử3 tăng

⇒ Số lần va chạm hiệu quả tăng lên

⇒ tốc độ phản ứng tăng.

⇒ Ở thí nghiệm 2 phản ứng diễn ra nhanh hơn.

Ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

V. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

– Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng hóa học, nhưng vẫn được bảo toàn về số lượng và chất lượng khi kết thúc phản ứng.

Chất xúc tác được chỉ định trên mũi tên trong phương trình hóa học.

* Ví dụ 1: Phương trình hóa học của phản ứng:

2 gia đình2Ô2 (quý) 2 gia đình2O(l) + O2 (g)

Trong phản ứng trên MnO2 là một chất xúc tác.

* Ví dụ 2: Enzyme amylase có trong nước bọt là chất xúc tác đẩy nhanh quá trình tiêu hóa tinh bột.

TẠI VÌ. Ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng trong đời sống và sản xuất

– Khống chế được tốc độ phản ứng diễn ra trong đời sống, sản xuất khi áp dụng các yếu tố ảnh hưởng như nồng độ, nhiệt độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc và chất xúc tác giúp mang lại những giá trị hiệu quả.

ý nghĩa thực tiễn của tốc độ phản ứng trong đời sống và sản xuất

* Ví dụ:

– Nồng độ oxi trong không khí chỉ là 21%. Sử dụng bình oxi nhằm mục đích tăng nồng độ chất phản ứng

⇒Tăng tốc độ phản ứng cháy

– Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh Hạ nhiệt độ

⇒ Giảm tốc độ phản ứng oxy hóa thực phẩm

⇒ Thức ăn lâu bị ôi thiu.


Thông tin thêm

Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác và ví dụ

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

[rule_3_plain]

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

[rule_1_plain]

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

[rule_2_plain]

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

[rule_2_plain]

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

[rule_3_plain]

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Các #yếu #tố #ảnh #hưởng #tới #tốc #độ #phản #ứng #Nhiệt #độ #nồng #độ #áp #suất #bề #mặt #tiếp #xúc #chất #xúc #tác #và #ví #dụ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button