Bài Tập

Các dạng bài tập về tính lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và cách giải

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Các dạng bài tập về tính lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và cách giải phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Bài Tập

Tương tự, bài tập về hiđroxit lưỡng tính cũng có 2 dạng thường gặp dưới đây, tùy theo tỉ lệ số mol của mỗi chất theo đề bài cho ta có cách giải như sau:

I. Phương pháp giải bài tập về nhôm hiđroxit lưỡng tính

Đối với OH. giải pháp phản ứng với Al. giải pháp3+ hoặc cho HỌ+ phản ứng với AlO. giải pháp2 (hoặc [Al(OH)4]

1. Thêm từ từ a mol OH vào dung dịch chứa b mol Al3+. Tìm khối lượng kết tủa:

– Phương trình ion ròng:

Al3+ + 3OH → Al (OH)3(1)

Al3+ + 4OH → Al (OH)4 (2)

– Lúc nhỏ từ từ OH vào. giải pháp vào dung dịch chứa Al3+ Lượng kết tủa tăng dần tới cực đại rồi giảm dần về dung dịch trong suốt.

Thành phầm tạo thành phụ thuộc vào số mol Al.3+ với số mol OH.

Đặt

– Nếu T ≤ 3 thì chỉ xảy ra phản ứng (1), tức là phản ứng chỉ tạo kết tủa.

– Nếu 3

– Nếu T ≥ 4 thì chỉ xảy ra phản ứng (2), ko tạo kết tủa.

* Lúc làm toán trắc nghiệm, ta có thể sử dụng cách giải nhanh sau:

n(tối thiểu) = 3n

n(tối đa) = 4.nAl3+ – n ↓

2. Nếu cho từ từ H + vào dung dịch chứa AlO2 (hoặc [Al(OH)4]) Sau đó phản ứng diễn ra như sau:

H+ + Al (OH)4 → Al (OH)3+2O (1)

4 TIẾNG+ + Al (OH)4 → Al3+ + 4 GIỜ2O (2)

– Tương tự lượng kết tủa tăng dần tới cực đại rồi giảm dần, dung dịch trở thành trong suốt.

Thành phầm tạo thành phụ thuộc vào tỉ lệ số mol của H.+ và tỉ lệ số mol của Al (OH)4

Đặt

– Nếu T ≤ 1 thì chỉ xảy ra phản ứng (1); tức là phản ứng chỉ tạo ra kết tủa

– Nếu 1

– Nếu T ≥ 4 thì xảy ra phản ứng (2), ko tạo kết tủa.

* Lúc làm toán trắc nghiệm, ta có thể sử dụng cách giải nhanh sau:

n(tối thiểu) = 3n + nH+

n(tối đa) = 4.nAl3+ – n ↓ + nH+

II. Bài tập về cách giải nhôm hiđroxit Al (OH)3

* Bài tập 1: Đổ 100 ml dung dịch NaOH 3,5M vào 100 ml AlCl. giải pháp3 1M thu được m gam kết tủa. Tính m?

> Giải pháp:

Quy đổi đơn vị: 100ml = 0,1 lít;

– Theo đề bài ta có: nNaOH = CHoa Kỳ.V = 3,5.0,1 = 0,35 mol;

nAlCl3 = CHoa Kỳ.V = 1,0,1 = 0,1 mol;

n = 0,35 mol; nAl3+ = 0,1 mol;

Thiết lập tỉ lệ mol:

Sau đó tạo hỗn hợp muối Al (OH)3: x mol và [Al(OH)4: y mol

Theo bài ra, ta có hệ: 

Vậy khối lượng chất kết tủa là: mAl(OH)3 = 0,05.78 = 3,9 g.

* Bài tập 2: Cho 450 ml dung dịch KOH 2M tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M được dung dịch X. Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch X?

> Lời giải:

Đổi 450ml = 0,45 lít; 100ml = 0,1 lít;

– Theo bài ra, ta có: nKOH = CM.V = 2.0,45 = 0,9(mol) ⇒ nOH = 0,9(mol);

nAl2(SO4)3 = CM.V = 1.0,1 = 0,1(mol) ⇒ nAl3+ = 2.0,1 = 0,2(mol);

Ta có:

→ Tạo [Al(OH)4] và OH

Vậy dung dịch X có:

nAl (OH) 4 = nAl3+ = 0,2 (mol);

n(dư) = 0,9 – 0,2,4 = 0,1 (mol)

Vì vậy chúng tôi có:

* Bài tập 3: Thêm 500ml dung dịch Ba (OH) 2.2 0,1 M tới V ml Al. giải pháp2(VÌ THẾ)4)3 0,1M. Sau lúc các phản ứng kết thúc, thu được 12,045 gam kết tủa. Tính trị giá của V?

> Giải pháp:

Quy đổi đơn vị: 500ml = 0,5 lít;

– Theo đề bài ta có: nBa (OH) 2 = CHoa Kỳ.V = 0,1.0,5 = 0,05 (mol);

Các phản ứng có thể xảy ra:

3TẨYMột(OH)2 + MỘTl2(SO4)3 3TẨYMộtSO4+ 2MỘTl(OH)3 (trước hết)

4TẨYMột(OH)2 + MỘTl2(SO4)3 3TẨYMộtSO4+ TẨYMột[Al(OH)4]2 (2)

• TH1: Chỉ xảy ra phản ứng (1)

mSự kết tủa = mBaSO4 + mAl (OH) 3

= 0,05.223 + (2/3) .0,05,78 = 14,25g> 12,045g (loại)

• TH2: Cả hai phản ứng đều xảy ra

3TẨYMột(OH)2 + MỘTl2(SO4)3 3TẨYMộtSO4+ 2


Thông tin thêm

Các dạng bài tập về tính lưỡng tính của nhôm hidroxit Al(OH)3 và cách giải

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

[rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

[rule_1_plain]

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

[rule_2_plain]

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

[rule_2_plain]

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

[rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Các #dạng #bài #tập #về #tính #lưỡng #tính #của #nhôm #hidroxit #AlOH3 #và #cách #giải

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button