Blog

Bộ luật lao động mới nhất số 45 và những thay đổi cần chú ý

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Bộ luật lao động mới nhất số 45 và những thay đổi cần chú ý phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Blog

Bộ luật Lao động (sửa đổi) mới nhất đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực từ đầu năm 2021. Nhiều điểm mới đã được cập nhật trong Bộ luật như: Người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương. xong xuôi hợp đồng lao động nhưng mà ko có lý do; Chỉ có 2 loại hợp đồng lao động (HĐLĐ); Tăng số ngày nghỉ lễ, tết, v.v.

Những thay đổi của Bộ luật lao động mới nhất

1. Xây dựng Bộ luật Lao động số 45

Sau gần 8 năm vận dụng, Bộ luật Lao động 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2013) cần được điều chỉnh, bổ sung lúc đã bộc lộ nhiều bất cập, lỗi thời, tác động tới người dân. quyền của người lao động.

Để khắc phục những bất cập này, tại kỳ họp thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Theo đó, với cơ cấu 17 Chương với 220 Điều, Bộ luật Lao động năm 2019 có một số điểm mới so với Bộ luật Lao động năm 2012.

2. Những điểm mới của Bộ luật lao động 45/2019

Bộ luật Lao động mới nhất – Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021):

Thay đổi quy định về hình thức hợp đồng lao động

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và sự tăng trưởng của khoa học công nghệ, Luật cho phép xuất hiện một loại hợp đồng mới được giao ước thông qua phương tiện điện tử.

Do đó, Khoản 1 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung quy định như sau:

Hợp đồng lao động được giao ước qua phương tiện điện tử dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có trị giá như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Xem xét, đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng thì được giao ước bằng mồm, còn đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên thì phải được giao ước bằng văn bản hoặc được chấp thuận. phương tiện điện tử.

Thay đổi quy định về các loại hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định hợp đồng lao động phải được giao ước theo một trong hai loại:

 • Hợp đồng lao động ko xác định thời hạn (hợp đồng ko xác định thời hạn, thời khắc xong xuôi hiệu lực của hợp đồng)
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn (là hợp đồng xác định thời hạn, thời khắc xong xuôi hiệu lực của hợp đồng trong thời hạn ko quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Tương tự, so với Bộ luật Lao động 2012 sẽ ko còn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất mực có thời hạn dưới 12 tháng.

Thay đổi hợp đồng lao động


Thay đổi quy định về thử việc

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, thời kì thử việc chỉ vận dụng đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ “Ko vận dụng đối với người lao động giao ước hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 01 tháng”. “.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 còn quy định:

– Có thể thỏa thuận và ghi nội dung thời kì thử việc vào hợp đồng lao động.

– Thời kì thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày với công việc của trưởng phòng kinh doanh.

Thay đổi quy định về quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng lao động của người lao động

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng nhưng mà ko cần lý do nhưng phải báo trước trong các trường hợp sau đây:

 • Báo trước 45 ngày làm việc đối với hợp đồng ko xác định thời hạn
 • Báo trước 30 ngày làm việc đối với hợp đồng có thời hạn từ 12 tới 36 tháng hoặc
 • Báo trước 03 ngày làm việc đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng.

Đồng thời, người lao động có quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng lao động nhưng mà ko cần báo trước trong các trường hợp sau đây:

 • Ko được xếp đặt đúng công việc, vị trí làm việc hoặc ko được đảm bảo các điều kiện làm việc theo thỏa thuận.
 • Ko được trả tiền đầy đủ hoặc trả tiền ko đúng hạn.
 • Bị người sử dụng lao động bạo hành, đánh đập hoặc có lời nói, hành động xúc phạm, hành vi tác động tới sức khỏe, phẩm chất, danh dự; cưỡng bức lao động.
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.
 • Viên chức nữ có thai phải thôi việc.
 • Đủ tuổi nghỉ hưu.
 • Người sử dụng lao động cung ứng thông tin sai sự thực làm tác động tới việc thực hiện hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động 2019.

Do đó, so sánh hai bộ quy tắc, chúng ta có:

Về quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng lao động của người lao động Bộ luật lao động 2019 Người lao động có quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng lao động nhưng mà ko cần lý do, miễn sao phục vụ điều kiện về thời kì báo trước tại khoản 1 Điều 35.

Riêng các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 35, người lao động ko cần báo trước.
Bộ luật lao động 2012 Người lao động ký thỏa thuận lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc cụ thể có thời hạn dưới 12 tháng lúc đơn phương xong xuôi hợp đồng trước thời hạn phải thuộc một trong các điều kiện sau đây: Khoản 1 Điều 37 đồng thời phục vụ điều kiện về thời hạn báo trước thì người lao động có quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng.

Thay đổi quy định về quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Bộ luật Lao động 2019 bổ sung một quy định hoàn toàn mới tại Khoản 3 Điều 36:

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương xong xuôi hợp đồng lao động nhưng mà ko cần báo trước trong 02 trường hợp sau đây:

– Người lao động ko có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

– Người lao động tự ý thôi việc ko có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên. ”


Thay đổi trách nhiệm lúc xong xuôi hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động 2019 quy định thời hạn dài hơn lúc xong xuôi hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải trả tiền các khoản liên quan tới quyền lợi của mỗi bên.

Về trách nhiệm lúc xong xuôi hợp đồng lao động Bộ luật lao động 2019 Khoản 1, Điều 48 quy định: Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày xong xuôi hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm trả tiền đủ các khoản liên quan tới quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp được gia hạn nhưng ko quá 30 ngày.
Bộ luật lao động 2012 Khoản 2 Điều 47 quy định: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày xong xuôi hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm trả tiền đủ các khoản liên quan tới quyền lợi của mỗi bên; Trường hợp đặc thù có thể gia hạn nhưng ko quá 30 ngày.

Thay đổi quy định về ngày nghỉ lễ, tết

Tổng số ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết Dương lịch hàng năm theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ được tăng lên 11 ngày hưởng nguyên lương và ngày nghỉ làm việc so với Bộ luật Lao động 2012 là 10 ngày, bao gồm:

 • Giao thừa: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)
 • Tết Nguyên đán: 05 ngày;
 • Ngày Thắng lợi: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);
 • Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);
 • Ngày Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);
 • Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (10 tháng 3 âm lịch).


Thay đổi tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam lên 62 tuổi, nữ 60 tuổi

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Từ năm 2021, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động phổ biến là nam đủ 60 tuổi 03 tháng và nữ đủ 55 tuổi 04 tháng; sau đó, cứ sau mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ ”.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung so với Bộ luật Lao động 2012 ở các mục sau:

Quy định mới về tiền công, tiền thưởng

– Người sử dụng lao động ko được ép buộc người lao động sử dụng tiền công của mình để sắm hàng hóa, dịch vụ của mình / của đơn vị khác.

– Người sử dụng lao động phải thông báo sao kê lương của người lao động trong mỗi lần trả lương.

– Quy định mới về lãi suất lúc tính tiền chậm trả lương cho người lao động.

– Người sử dụng lao động phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua nhà băng.

….

Quy định mới về thời giờ làm việc và ngơi nghỉ

– Quy định cụ thể về việc người sử dụng lao động phải thông báo thời giờ làm việc cho người lao động.

– Ko còn quy định về thời giờ làm việc cố định ko quá 06 giờ trong ngày đối với những người làm thuê việc đặc thù nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Thời giờ làm thêm ko quá 40 giờ / tháng (hiện nay ko quá 30 giờ / tháng).

– Thêm trường hợp người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động làm thêm ko quá 300 giờ trong 01 năm.

– Ko giới hạn số giờ làm thêm trong các trường hợp đặc thù.

– Người lao động có thể từ chối làm thêm giờ trong những trường hợp đặc thù nếu công việc đó có nguy cơ tác động tới tính mệnh và sức khỏe của người lao động.

– Còn nhiều trường hợp người lao động được thôi việc riêng và hưởng nguyên lương.

– Người lao động cao tuổi có thể thoả thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc (do người sử dụng lao động quyết định hiện nay).

– Lao động nữ làm thuê việc nặng nhọc lúc mang thai được giảm 01 giờ làm việc hàng ngày (Hiện nay, lao động nữ làm thuê việc nặng nhọc lúc mang thai từ tháng thứ 7 chỉ được chuyển làm thuê việc nhẹ hoặc dưới 01 giờ hàng ngày đi làm và vẫn hưởng lương đầy đủ).

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm của người lao động (hiện nay ko quy định việc này là trách nhiệm của người sử dụng lao động).

Bộ luật Lao động 2019 (Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021)

Quy định mới về kỷ luật lao động

Những thay đổi về khái niệm “kỷ luật lao động”: Điều 117 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 quy định:

Kỷ luật lao động là những quy định về tuân thủ thời kì, công nghệ và quản lý sản xuất kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Trong lúc đó, Bộ luật Lao động 2012 quy định khái niệm này như sau:

Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời kì, công nghệ và quản lý sản xuất kinh doanh trong nội quy lao động ”.

Theo đó, kỷ luật lao động ko chỉ là những quy định do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động nhưng mà còn được pháp luật quy định.

– Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động (Hiện nay chỉ quy định “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản).

– Lúc xử lý kỷ luật người lao động dưới 15 tuổi phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật (Hiện nay, trường hợp người dưới 18 tuổi phải có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ). đại diện pháp lý).

– Hết thời hạn ko phải xử lý kỷ luật thì được kéo dài thời hiệu nhưng thời hiệu dưới 60 ngày (hiện nay phải xử lý ngay, ko thể kéo dài thêm).

– Một trường hợp khác nhưng mà người sử dụng lao động được phép sa thải người lao động là trường hợp “Người lao động quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động”.

Quy định mới trong khắc phục tranh chấp lao động

– Những điểm mới trong khái niệm và các loại tranh chấp lao động.

– Số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động tối thiểu là 15 người (Hiện nay “Số lượng thành viên Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ ko quá 07 người).

– Hội đồng trọng tài có thẩm quyền khắc phục các tranh chấp lao động tư nhân.

– Tranh chấp lao động tư nhân ko buộc phải phải khắc phục bằng thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước lúc yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án khắc phục.

– Điểm mới trong quy định về khắc phục tranh chấp lao động tư nhân của Hội đồng trọng tài lao động.

MISA eSign kỳ vọng bài viết trên có thể giúp các tư nhân / doanh nghiệp nắm được một số thông tin cần thiết về Bộ luật lao động 2019 để phục vụ tốt nhất nhu cầu công việc của mình.

Ngày nay, MISA eSign là một trong những đơn vị tiền phong cung ứng dịch vụ chữ ký số, chứng thư số, chữ ký số từ xa đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Thông tin và giao tiếp giấy phép hoạt động. Quý doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ hotline 090 488 5833 hoặc đăng ký tư vấn tại đây:

>> Đọc thêm các bài viết trị giá khác:


Thông tin thêm

Bộ luật lao động mới nhất số 45 và những thay đổi cần chú ý

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

[rule_3_plain]

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

[rule_1_plain]

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

[rule_2_plain]

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

[rule_2_plain]

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

[rule_3_plain]

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

[rule_1_plain]

Nguồn: https://ecogreengiapnhi.net/

#Bộ #luật #lao #động #mới #nhất #số #và #những #thay #đổi #cần #chú

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button