Tài Chính

Bài Tập Kế Toán Ngân Hàng Tiền Gửi Tiết Kiệm, Bài Tập Kế Toán Ngân Hàng

Nhằm mục đích giúp các bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán ngân hàng có thể biết được một số nghiệp vụ kế toán trong ngân hàng ecogreengiapnhi.net đã Tổng hợp một số mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có đáp án lời giải các bạn cùng tham khảo nhé.

Đang xem: Bài tập kế toán ngân hàng tiền gửi tiết kiệm

*

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có đáp án lời giải

Nếu bạn chưa biết kế toán trong ngân hàng cần làm việc gì có thể tham khảo thêm bài viết: Mô tả công việc kế toán ngân hàng

Nghiệp vụ kế toán 1:

A/Trả lãi trước

B/Trả lãi định kỳ(Trả lãi 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng)

Lời giải:

A/Trả lãi trước

Nợ Tk 1011:50.000.000-1.380.000 = 48.620.000

Nợ Tk 3880: 50.000.000*0,9%*92/30 =1.380.000

Có Tk 4232: 50.000.000

31/5 NH hạch toán phẩn bổ lãi trả trc vào CP lãi

Nợ Tk 8010 :50.000.000*0,9%*31/30=465.000

Có Tk 3880 :50.000.000*0,9%*31/30=465.000

30/6 NH hạch toán phẩn bổ lãi trả trc vào CP lãi

Nợ Tk 8010 :50.000.000*0,9%=450.000

Có Tk 3880 :50.000.000*0,9%=450.000

16/7 KH rút trước hạn ta tính lãi như sau:

Lãi KH đã nhận :1.380.000

Lãi KH thực nhận dc:50.000.000*0,3%*72/30 = 360.000

Vậy NH Hạch toán như sau :

Nợ Tk 4232: 50.000.000

Có Tk 1011: 50.000.000

Số tiền khách hàng phải nộp lại là 1.380.000-360.000= 1.020.000

Nợ 1011: 1.020.000

Có 3380: 465.000

Có 8010: 450.000+465.000-360.000= 555.000

Hàng tháng NH hạch toán phẩn bổ lãi trả trc vào CP lãi như trên

Nợ Tk 4232:50.000.000

Có Tk 1011:50.000.000

31/8 NH hạch toán lãi phải trả:

Nợ Tk 8010: 50.000.000 * 0.9%*31/30=465.000

Có Tk 4913 50.000.000 * 0.9%*31/30=465.000

Số lãi Kh nhận được 5/8 > 9/9 là 50.000.000 * 0.3%*35/30 = 175.000

N 4232 : 50.000.000

N 4913 : 175.000

C 1011 :50.175.000

NH ghi nhận giảm chi phí lãi đã dự chi:

N 4913:290

C 8010: 465.000 – 175.000=290.000

B/Trả lãi định kỳ(Trả lãi 1 tháng 1 lần vào ngày cuối tháng)

Nghiệp vụ kế toán 2:

Tài liệu 1: số dư đầu kỳ của vài tài khoản:

– tài khoản 111 120.000.000 đồng

– Tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) 260.000.000 đồng

– Tài khoản 131( công ty An Hòa) 149.700.000 đồng

– Tài khoản 331( công ty Hòa Huy) 173.500.000 đồng

Tài liệu 2: trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1) Công ty vay ngắn hạn 300.000.000 đồng, dùng để bổ sung vốn kinh doanh. Cong ty đã nhận được giấy báo có về số tiền vay ngắn hạn.

2) Công ty nhận bằng tiền gửi ngân hàng của công ty An Hòa là 149.700.000 đồng về khoản nợ kỳ trước. công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng.

3) Công mua 2.000 kg nguyên vật liệu, giá thanh toán 66.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. vật liệu đã nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng, thuế GTGT là 10%

4) Công ty xuất kho bán một số thành phẩm có giá thực tế xuất kho là 60.000.000 đồng, giá thanh toán là 99.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT , khách hàng đã thanh toán tiền mua hàng bằng chuyển khoản.

5) Công ty thanh toán nợ phải trả công ty Hòa Huy bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty đã nhận được giấy báo Nợ.

Xem thêm: Cẩm Nang Thi Tuyển Sacombank 2016, Đề Thi Giao Dịch Viên Sacombank

6) Công ty xuất quỹ tiền mặt thanh tiền điện sử dụng tại phân xưởng sản xuất 12.100.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT.

7) Thu hồi các khoản nự phải thu về bán hàng kỳ trước , bằng tiền mặt nhập quỹ là 15.000.000 đồng. thu hồi tạm ứng chi không hết bằng tiền mặt nhập quỹ, số tiền 2.000.000 đồng.

Yêu cầu:định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Giải

Vay ngắn hạn

1) Nợ 1121 300.000.000

Có 311 300.000.000

Thanh toán nợ

2) Nợ 1121 149.700.000 (Tiền gửi ngân hàng)

Có 131(An Huy) 149.700.000

Mua vật liệu

3a) Nợ 152 60.000.000

Nợ 133 6.000.000

Có 1121 66.000.000

Chi phí vận chuyển

3b) Nợ 152) 2.000.000

Nợ 133 200.000

Có 1111 2.200.000

Giá vốn hàng bán

4a) Nợ 632 60.000.000

Có 155 60.000.000

Ghi nhận doanh thu

4b) Nợ 1121 99.000.000 (Tiền gửi ngân hàng)

Có 511 90.000.000

Có 3331 9.000.000

Thanh toán cho người bán

5) Nợ 331(Thanh Bình) 173.500.000

Có 1121 (Tiền gửi ngân hàng) 173.500.000

Chi phí phát sinh

6) Nợ 627 11.000.000

Nợ 133 1.100.000

Có 1111 12.100.000

Thu hồi nợ bán hàng và tiền tạm ứng là tiền mặt

7) Nợ 1111 17.000.000

Có 141 2.000.000

Có có 131 15.000.000

Nghiệp vụ kế toán 3:

Nhận được báo Có của NHNN về số tiền mà kho bạc đã chuyển vào TK của NH Ngoại Thương: 4 tỷ. Số tiền này Chính Phủ ủy thác cho NH để cho vay theo kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng. Trong kỳ, đã giải ngân cho Cty XD N: 600tr. Trong đó trả vào TKTG của Cty XD mở tại chính NH: 300tr, chuyển tiền qua TTBT trả cho Cty cơ khí 200tr mở tại NHTM D, lĩnh 100tr để trả lương và tiền thuê nhân công. NH nhận được 5tr phí ủy thác của bộ tài chính chuyển vào TKTG tại NHNN. Trong số phí này, phải nộp thuế VAT 10%.– Khi nhận uỷ thác:

Nợ 1113: 4.000.000.000

Có 4412: 4000.000.000 (Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay nhận của Chính phủ)

– Khi giải ngân cho khách hàng:

Nợ 359: 600.000.000

Có 4211.CTY XD N: 300.000.000

Có 5012 : 200.000.000

Có 1011 : 100.000.000

– Khi thông báo cho NH uỷ thác:

Nợ 4412: 600.000.000

Có 459: 600.000.000

– Đồng thời nhập 981: 600.000.000 ( cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác)

– Lệ phí uỷ thác:

Nợ 1113 : 5.000.000

Có 714 : 4.500.000

Có 4531 : 500.000 ( thuế VAT)

Nghiệp vụ kế toán 4:

Hạch toán:

Lãi = 200 *6,7% *3/12=3,35 triệu

Tổng số tiền nhận được= 200+ 3,35= 203,35 triệu

Nợ 4913: 3,35 triệu

Nợ 4232.3t.NT: 200 triệu

Có 1011: 203,35 triệu

25/4 25/5 25/6 25/7 25/10

20/6

-Ngày 27 hàng tháng ngân hàng tính lãi dự chi. Số ngày đã đựơc ngân hàng tính lãi dự chi = 33 ngày ( 25/4 à 27/5)

Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu)

-Khách hàng rút trước hạn, tính theo lãi không kì hạn.25/4à20/6= 56 ngày.

Xem thêm: Cách Chuyển Khoản Ngân Hàng Agribank Online, Phí Chuyển Tiền Ngân Hàng 2021

Lãi thực trả =100* 3,4%*56/360 = 0,5289 (triệu)

số dư chi phải hoàn = 0,6316 – 0,5289 = 0,1027 (triệu)

Định khoản:

– Nợ 4232.6T.NT: 100.000.000

Có 1011: 100.000.000

– Nợ 4913: 528.900

Có 1011: 528.900

– Nợ 4913: 102.700

Có 801: 102.700

Nghiệp vụ kế toán 5:

-Khi khách hàng gửi tiền:

Nợ 1011: 100.000

Có 4232.3T.TVL: 100.000

– Ngân hàng tính lãi dự trả:

Lãi dự trả: 100.000*0.67%*42 (ngày)/30=938

Lãi dự trả tháng đầu tiên:

Nợ 801: 938

Có 4913: 938

Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670

Lãi dự trả tháng thứ 2:

Nợ 801: 670

Có 4913: 670

Lãi dự trả: 100.000*0.67%=670

Nợ 801:670

Có 4913: 670

Tổng lãi dự trả: 938+670+670=2278

100.000*0.67%*92/30=2054,67

Định khoản:

-Lãi nhập vốn:

Nợ 4913 : 2054,67

Có 4232.12T.TVL: 2054,67

– Khách hàng rút lãi :

Nợ 4913: 223,33 (2278-2054,67)

Có 801: 223,33 (giảm chi do khoản dự chi lớn hơn thực chi)

Nợ 801: 297,66

Có 1011: 297,66

-Khách hàng rút vốn:

Nợ 4232.12T.TVL: 102054,67 (100.000+2054,67)

Có 1011 : 102054,67

Nghiệp vụ kế toán 6:

– Số tiền thực gửi: = 600tr/(1+0,5%*12)=566,04tr

– Số tiền lãi có thể nhận được khi đến hạn là: 600tr-566,04tr=33,96tr

– Tại thời điểm phát hành:

Nợ 1011: 566,04tr

Nợ 388 (Chi phí chờ phân bổ) : 33,96tr

Có 4232.12T.OB: 600tr

-Định kỳ hàng tháng phân bổ lãi vào chi phí (từ tháng đầu tiên đến tháng 9)

Nợ 801: 2,83tr (33,96tr/12T)

Có 388: 2,83tr

-Đến hết tháng 9 thì NH đã phân bổ được 2,83*9=25,47tr, còn 8,49tr chưa phân bổ

-Khách hàng rút trước hạn. tính theo lãi không kì hạn 0,3%/tháng.

– Số tiền lãi thực nhận: 566,04tr*0.3%*9=15,28tr

– Số tiền khách hàng nhận được ngày 12/7 là: 600tr+15,28-33.96=581,323tr

Định khoản:

-Khách hàng rút tiền mặt:

Nợ 4232.12T.OB:566,04tr

Nợ 801 : 15,28

Có 1011: 582,159tr

– Hạch toán phần lãi:

Nợ 4232.12T.OB: 33,96tr

Có 388: 8,49tr

Có 801: 25,47tr (thoái chi)

Nghiệp vụ kế toán 7:

Định khoản:

Nợ 1011: 20tr

Có 79 : 20 tr

Xuất 971: 20tr

Nợ 8822: 100tr

Có 219: 100tr

Trên đây là bài viết Tổng hợp một số mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán ngân hàng có đáp án lời giải nếu bạn cần tìm hiểu thêm về nghiệp vụ kế toán ngân hàng thủ thuật làm kế toán có thể tham gia một khóa học kế toán thực hành trên chứng từ hóa đơn thực tế của trung tâm

ecogreengiapnhi.net chúc bạn học tập và làm tốt công việc kế toán ngân hàng

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ tư vấn miễn phí: 1900 6246

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button